INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Slovo starostu – Budúcnosť je alternatívou Petržalky

Slovo starostu – Budúcnosť je alternatívou Petržalky

Nežijeme ani pokojné ani príjemné dni, lebo v ostatných dvoch – troch týždňoch sú Petržalčania traumatizovaní vyhliadkami na zmenu či úplné zničenie pomyselného centra našej mestskej časti. Hovorí sa o rúbaní tisícov stromov, o budovaní priam diaľnice cez Petržalku, o znehodnotení životného prostredia, o likvidácii Chorvátskeho ramena a podobne.

Veľmi citlivo vnímam všetky diskusie, či už na sociálnych sieťach, na internete, v médiách, čítam blogy, pozorne som si pozrel aj tzv. anketu, ktorú spustili ochranári, či petíciu, ktorú organizujú.

Chaos, jednostrannosť, strašenie

Úprimne mi je ľúto, že záležitosť tak veľkého rozsahu sa zužuje iba na jeden či dva aspekty. Ide totiž o projekt, ktorý má mať dosah takmer na každého Petržalčana, a to nie iba dnes, ale najmä v budúcnosti. Je to investícia, o ktorej sa desiatky rokov len hovorí a ktorá svojou formou i obsahom presahuje mnohé z tých, ktoré Petržalka doteraz zažila. Diskusii zatiaľ chýba odborná kvalifikácia, profesijný nadhľad, odstup, komplexnosť problematiky, časová kontinuita, ale predovšetkým politická zodpovednosť. Preto neprekvapuje, že vytrhnuté detaily, šermovanie nedôveryhodnými údajmi – číslami, percentami a grafmi – sa povyšuje na podstatu. Jednostrannosť sa cielene, a predovšetkým hrmotne za podpory centrálnych médií, podsúva Petržalčanovi ako výsledok dialógu celej Petržalky. Absencia úplných informácií je príčinou toho, že sa jednoduché priania formulujú do okamihových, výsostne subjektívnych alternatív riešení a ďalekosiahlych rozhodnutí, čo Petržalka má či nemá mať. A veľmi zjednodušene – aj prečo. A to bez potrebného poznania výhod a nevýhod navrhovaného nosného dopravného systému a ich vzájomných súvislostí.

Žiaľ, k názorovému a emotívnemu chaosu a fámam o ničení a likvidácii prírody, a tým i ohrozeniu zdravia a životov Petržalčanov, prispelo i hlavné mesto a jeho predstavitelia svojou váhavosťou a nerozhodnosťou postaviť sa k problému priamo a včas. Mám na mysli prezentáciu prvej i druhej etapy nosného dopravného systému v Petržalke. Kým tá prvá mala znaky konšpirácie, druhá sa zasa zbytočne a bezdôvodne odďaľuje, čo nejedného Petržalčana frustruje a vnucuje mu pocit, že ho niekto úmyselne a cielene zavádza. Takto predsa nemá, ba dokonca nesmie fungovať otvorená samospráva na úrovni mesta, jeho zvolených predstaviteľov i magistrátu ako výkonného aparátu.

Diskusii s občanmi sa nemožno vyhýbať. Zámery, vízie, projekty, etapy realizácie výnimočnej investície treba vysvetľovať, získavať pre ňu spojencov. Projekt budúcnosti a jeho potrebnosti pre Petržalčanov treba riadne a zrozumiteľne zdôvodniť. Odpovedať na otázky, i keď sú akokoľvek nepríjemné. Pokiaľ tak mesto a jeho najvyšší zástupca nerobí, je to voda na mlyn určitému skupinovým záujmom, ktoré vôbec nemusia byť záujmami väčšiny Petržalčanov. Petržalka nemá 5, ani 500 ani 1500 trvale bývajúcich obyvateľov, má ich vyše 100 000… A tak sa stalo to, že verejnosť je zahlcovaná dezinformáciami a špekuláciami niekoľkých aktivistov – a ľudia, ktorí projekt ani nevideli, vyslovujú svoje konečné riešenia. To však už nemožno prehliadať, ani byť k tomu ľahostajný.

Nie sme tu len my, a nie iba dnes

Možno niektorí odmietnu moju úvahu, ale my dnes nestojíme pred otázkou, či chceme v Petržalke park alebo električku a cestu, pretože takáto možnosť nie je ani v ponuke. Ak sa Petržalčana (ale aj Malačana, Košičana, Zvolenčana) spýtate takto, takmer každý odpovie v prospech parku. Aj ja. Dnes však musíme hovoriť o tom, ako sa prepravia obyvatelia i návštevníci Petržalky z jedného konca na druhý, keď ich má pribudnúť minimálne 20 tisíc na juhu a ďalšie tisíce na súčasných Kapitulských poliach, výhľadovo na území niekdajšej Matadorky, či už aktuálnej Petržalka City a v ďalších lokalitách. Petržalka sa bude rozvíjať smerom von zo súčasných hraníc a terajšie dopravné a prepravné možnosti svojou kapacitou nebudú stačiť. Nestačia už dnes, ani zajtra, a už vôbec nie o päť, desať, dvadsať rokov. Preto by si mali nezodpovední zodpovedne naštudovať, čo znamená kolaps organizmu, v tomto prípade jednej mestskej časti.

Musíme hovoriť o tom, ako odpovedať obyvateľom ulíc Belinského, Ševčenkovej či Lachovej a im podobných lokalít, ktorí sa sťažujú na množstvo prechádzajúcich áut, čo im výfukovými plynmi a hlukom zhoršujú životné prostredie. Požadujú odklonenie dopravy na iné cesty tak, ako to bolo plánované už pred rokmi. Musíme hovoriť o tom, že súčasné komunikácie v Petržalke boli stavané ako vnútrosídliskové, ale premávka na nich – počtom, frekvenciou, záťažou už tento rozmer dávno presiahla, aj preto sú už v hraničnom, ak nie dezolátnom stave. Niet prostriedkov na ich obnovu, a zrejme tak poľahky ani nebude.

Vecne a zrozumiteľne: Petržalke chýba ďalšia a súvislá obslužná komunikácia. Petržalka už dnes v istom dennom časovom rozvrhu kolabuje a nie je ďaleko od toho, že celkom a celodenne dopravne skolabuje. (A to už nebude záležitosť len náletových drevín a jednej či dvoch lokalít.) Navyše, projekty električky a parku sa vôbec nevylučujú, práve naopak. Štyri desiatky rokov je blokovaný neudržovaný priestor, ktorý využívajú najčastejšie bezdomovci alebo psičkári a jeho vegetáciou sú alergénne neudržiavané kroviny a dreviny. Nehovorím totiž o Chorvátskom ramene, to nejde nikto poškodzovať ani likvidovať. Hovorím o hlbokej jazve, koridore, kadiaľ malo kedysi viesť metro. Som presvedčený, že väčšina Petržalčanov chce vidieť tento priestor inak. Je spoločný, patrí všetkým, nie niekoľkým panelákom, uliciam, výlučným jednotlivcom, skupinám, nech by sa čímkoľvek a v mene čohokoľvek oháňali. Je to – Petržalka! A práve o ňu ide. Efektívne skĺbiť to, čo nevyhnutne potrebuje, čo chce, čo sa dá a na čo má.

Čo vieme, koľko nevieme a – miera zodpovednosti

Netuším, či videli diskutujúci, ktorým sú predostierané niekedy až katastrofické scenáre, čo má vlastne vyrásť okolo budúcej električkovej trate. Vedia, že namiesto súčasných náletov tam má pribudnúť viac ako dvetisíc kvalitných drevín, ktoré sem patria a ktoré vyberajú dendrológovia? Vedia, ako má vyzerať napríklad priestor medzi ulicami Belinského a Gessayovou? Že je tam plánovaný veľký park o rozlohe asi 7 hektárov ako oddychová a rekreačná zóna? Kto iný, ak nie investor väčšieho projektu môže znášať aj vyvolané náklady súvisiace s výstavbou parku, ktorý požadujeme všetci? Áno, aj ja chcem v Petržalke ďalší park, aj keď viem, akú snahu vynakladáme na údržbu Sadu Janka Kráľa či lužných lesov a ako sa k nim Petržalčania (možno tí istí, ktorí volajú po novom parku) správajú dnes… Ale politik – aj komunálny – zároveň musí prijať zodpovednosť za budúcnosť. Veď okrem parku a oddychových zón sa musíme postarať aj o dopravu, o priepustnosť a dostatočnú kapacitu pre tú osobnú i verejnú, o parkovanie a iné.

Petržalka sa bez električky nezaobíde. Hovorím o modernej električke s najvyššími technickými parametrami a nárokmi cestujúcej verejnosti. Jej trať sa nikdy nemôže stať opustenou niekoľkokilometrovou hlavnou tepnou, ale výkonnou, spoľahlivou a komfortnou komunikáciou. Z týchto kritérií nezľavíme. Ak sme tiež konfrontovaní s budúcou cestou popri nej, zájdime do Rače, Ružinova, Dúbravky či Karlovej Vsi – všade tam okolo električkovej trate už dávno slúži aj cesta a funguje to bez problémov. Malo by to byť inak práve v prípade Petržalky? Nehovoríme predsa o diaľnici, ani o rýchlostnej ceste, len o ďalšej z komunikácií s prívlastkami obslužná, zberová. Nepoznám príklady z európskych veľkomiest, kde by električka existovala bez súbežnej cesty. Je súčasťou cestného telesa. Akú majú predstavu tí, ktorí hovoria o parku okolo električky? Čo je to za víziu, ako sa vôbec k dopravnému prostriedku dostať? Vie si niekto reálne predstaviť, že električka vedie stredom Sadu Janka Kráľa? Alebo Central parku v New Yorku? Ja nie!

A čo už musíme

Vyslovujme názory, vyjadrujme emócie, vyznajme svoj vzťah k prostrediu. Ale nestrácajme pritom zo zreteľa minimálne dva aspekty – opierajme sa okrem vlastných pocitov aj o názory odborníkov, veď nie sme vševediaci ani všemúdri, vypočujme si urbanistov, dopravných inžinierov i sociológov. Uvažujme a viďme veci dopredu, ďalej, myslime na generácie po nás, na ich nové civilizačné záťaže, ktorým budú oni, ale aj ich Petržalka vystavovaní. Nehodné súčasníka sú diskusie a závery typu – pod mojim oknom cesta nemôže byť, nech autá idú popod okno niekomu inému. Lebo ak sa takto doteraz odmietajú parkovacie domy, už je to i cesta. Len vlastné auto nik nechce odmietnuť, vzdať sa ho…

Prijímam každý názor, i odlišný, pokiaľ vedie odniekiaľ niekam. Čo má zmysel a cieľ, nie rypnutie a potom habkanie, že toto už neviem, to nech tí iní… Lebo diskusia sa už uberá aj takouto necestou. Preto odmietam lacné politikum jednotlivcov či skupín, nech by si kohokoľvek s akýmkoľvek menom pribrali na pomoc ako autoritu, čoby spoločenskú váhu. Lebo nepoznám „nadpetržalčana“ ani „podpetržalčana“. Sú Petržalčania.

Pred nami je ešte mnoho otázok. Hovorme, diskutujme. Som však presvedčený, že sa väčšinovo k projektu, k budúcnosti postavíme tak, aby nám raz naše deti a vnúčatá nevyčítali, že sme neurobili pre nich to a toľko, čo sme už vzhľadom na ich dobu perspektívne mohli a mali… Ako povinnosť bez alternatív.

 • peter b.

  Nijako ma neprekvapuje tento článok, čo iné od vás čakať…. Rozširovanie Petržalky, v poriadku,len neviem kde beriete tú istotu že sa ľudia budú trtošiť stredom Petržalky na Prístavný most, Apollo, SNP keď je Dolnozemská a Panónska cesta… Tam sa to všetko zgrcne a budeme tam kde sme boli už teraz, pri Einsteinovej a …. Takže ak chcete naozaj niečo pre obyvateľov urobiť, spojazdnite konečne Starý most pre MHD! A nemusí to byť zrovna električka.
  Spomínate tu sad Janka Kráľa, radšej mlčte, to čo tam mesto a mestská časť dovolila je aj vaša hanba!
  Lužné lesy ? Kde čo ste urobili o akej snahe píšete ?
  K tej štvorprúdovke a vaše prirovnanie k mestskej časti Rača, Dúbravka… Hmm, neviem čo napísať, snáď len že to má málo spoločného… Nasledná výstavba popri ceste tiež nijako nespríjemní pocit z tohoto miesta.
  Ale rád by som sa Vás opýtal aj keď mi asi neodpoviete, prečo nechcete mať v strede Petržalky park? To že tam nie je teraz neznamená že by tam byť nemohol…

  • „Vie si niekto reálne predstaviť, že električka vedie stredom Sadu Janka Kráľa? Alebo Central parku v New Yorku? Ja nie!“
   Tak toto ma dostalo?! To čo je za logiku? Je predsa iné pretínať existujúci park, ešte k tomu historickú chránenú pamiatku, a iné zveľadiť budujúci sa priestor. Toto mi silno zaváňa manipuláciou a prekrúcaním faktov!!!

 • Rasto

  Článok obsahom a formou presne spĺňa to, čo som čakal od človeka, ktorý prakticky ovláda Petržalské noviny a zároveň je sám napojený na developerské skupiny – viď. napr. http://www.transparency.sk/sk/podporuje-bajan-bratov-mrakodrap/ . Napriek tomu, že článok je v duchu, aký som očakával, aj tak ma dokázal poriadne naštvať – naštval ma mierou arogancie, s akou pán starosta automaticky predpokladá nezáujem, neinformovanosť a apatiu väčšiny obyvateľov Petržalky, na základe ktorej si dovolí napísať úplný blábol, bez akýchkoľvek faktografických údajov, ktorý mi svojou obsahovou vatou pripomenul prejavy súdruhov z doby socializmu (do, ktorej sa pomaly úspešne vraciame). Pričom sám v článku niekoľko krát „kritizuje“ (skôr to má tónom bližšie k osočovaniu) nekonkrétnosť a neodbornosť odporcov štvorprúdovky. Takže tu pánu starostovi aj občanom Petržalky predkladám jeden náhľad, na to, ako sa veci v skutočnosti majú, ktorý je rozhodne faktografickejší, ako článok pána starostu –> /petrzalka/04/2013/petrzalsky-bulvar-neznesitelna-lahkost-nezvratnych-rozhodnuti/

  Čo sa týka tónu/formy článku, tá ma nasrdila asi najviac. Pán starosta si pre nás pripravil priam multižánrové dielo, začína svoj článok ako zmierlivý humanista s gýčovito presladenou snahou o zachovanie objektivity (tá jednoriadková kritika predstaviteľov mesta), potom nasleduje asi 80% textu, ktorý je čistý jednostranný demagogický „dodžub“ odporcov štvorprúdovky, bez akýchkoľvek faktov (jediným číslom v článku je počet obyvateľov Petržalky?!), aby sa následne v posledných pár riadkoch s čiateľmi rozlúčil opäť v komediálnom duchu – v komédii o maximálne altruistickom politikovi, ktorý myslí jedine a len na blaho občanov, a to nie len súčasné ale dokonca aj budúce!!! (ušla mi slzička) Bravóó pán Bajan, čo tak zavesiť starostovanie na kliniec a začať radšej písať divadelné scenáre? To by ale asi toľko nevynášalo, že?

 • Ondrej

  V jedinom v čom mal pán starosta pravdu je to, že tu absentuje celospoločenská diskusia o využití predmetného územia, ktoré v súčasnosti vyzerá tak ako vyzerá (potom však nerozumiem tomu, prečo zo strany vyšších miest bola táto problematika pred verejnosťou tak utajená, že nebyť jednej poslankyne Petržalky, tak nás tieto vyššie miesta postavia už pred hotovú vec). Zostatok článku je však zo strany pána starostu čisté zahmlievanie, opomínajúc akúkoľvek logickú súvislosť, kde len vítam „aktivitu“ developera, že zverejnil vizualizáciu plánovaného projektu a najmä „parku o rozlohe 7 ha“, ktorým zástancovia projektu tak vehementne argumentujú. Myslím, že predmetná vizualizácia dáva odpovede na všetky otázky, a tými nie sú obranné argumenty zástancov projektu:

  1. Žiaden park o rozlohe 7ha sa budovať nebude, ostane len zachované status quo okolo Chorvátskeho ramena (t.j. dva chodníky spolu s nevyužiteľnými svahmi na jeho stranách, ktoré spolu tvoria spomínaný park 7ha). Zostatok voľnoplochového územia, ktoré pre nedostatok psích výbehov využívajú najmä Petržalčania z blízkeho okolia, bude zastavená luxusným developerským projektom, do ktorého by sa chcel nasťahovať nejeden z nás.

  2. Štvorprúdová cesta nebude slúžiť na odľahčenie prepravy v Petržalke (najmä keď daná časť má len jeden problém, a to parkovanie už súčasných obyvateľov, nie nadmerná
  doprava), ale bude slúžiť výhradne pre obyvateľov tohto luxusného developerského projektu k prístupu k ich nehnuteľnostiam. Načo by predsa niekto z Petržalky využil cestu naprieč ňou (pri obmedzenej rýchlosti 40 km/h), keď všetky ľahko dostupné výpadovky a mosty sú po jej stranách (a s obmedzením 60 km/h). Jediné čo sa zmení, že do zápchy na Novom moste/Prístavnom moste sa bude môcť Petržalčan dostať nie priamo po Panónskej/Dolnozemskej, ale cez niekoľko svetelných križovatiek z jej centra (t.j. ten kto býva na Lúkach a ďalej, či v okolí, logicky nikdy nepôjde cez stred Petržalky s tým, aby sa následne vracal na cesty, ktoré už ľahko mohol použiť priamo od začiatku a ktoré na to boli vždy určené). Preto ak chcete cestu v strede, tak najprv povoľte dopravu cez Starý most, inak to nedáva zmysel, pričom takto to bolo plánované pred 30 rokmi, keď touto historickou skutočnosťou chcete argumentovať.

  Rovnako mi nedá nereagovať či Petržalka potrebuje nejaký centrálny bulvár. Ak si mám vybrať medzi medzi parkom (resp. aspoň skutočným výbehom pre psov, nie úzkeho pruhu pri cestnej komunikácii s vysokým rizikom zrážky psa s autom), kde si pri prechádzke môžem dať zmrzlinu/kavú a bulvárom typu Obchodná ulica plného vetešníkov, resp. obchodov, ktoré sú v každom nákupnom centre, tak o takýto bulvár (kam developreský projekt smeruje) určite aspoň ja nestojím. Čo si prajú Petržalčania nakoniec ukazuje skutkový stav, keď v predmetnej lokalite vidno na prechádzke stovky ľudí s ich domácimi
  miláčikmi, čo vybudovaní bulváru pominie na jednoduché vymetanie butikov, ktorých už v okolí máme dostatočne, čo sa určite o voľných zelených plochách povedať nedá (tie isté zelené plochy, ktorých sú nám vo voľbách vždy nasľubované). Tiež nechápem, v čom by daný projekt mal pomôcť obyvateľom danej lokality. Viac parkovacích miest im preukázateľne nepribudne (skôr naopak) a možnosti dopravy (až na Gessayovu a Osuského) sa im nijak nezmenia, len im ubudne zo zelene (bez ohľadu na to ako v súčasnosti vyzerá) a možnosti s tým spojených ranných, poobedných a víkendových vychádzok so psom, či priateľmi, s tým, že na oplátku získajú výhľad na ďalšie strechy.

 • Martin Fundárek

  Dovolím si pána starostu v niektorých faktoch poopraviť.

  1. Nie je pravda, že v Rači, Ružinove, Dúbravke a Karlovej Vsi „okolo električkovej trate už dávno slúži aj cesta“. V Krasňanoch vedie trať popri sídlisku, za ním je cesta a za ňou už len benzínka a železničný násyp. V Rači samotnej ide cesta priamo, zatiaľ čo električka odbočuje esíčkom (bez cesty!) do starej Rače k Vinárskym závodom. Na Záhumeniciach sa opakuje situácia z Krasňan – len s tým rozdielom, že pred železnicou je ešte zopár starých i nových továrenských areálov a objekt Kauflandu. Okrem toho, na všetky uvedené sídliská najprv viedla cesta a potom sa stavala električka. Starší Račania si pamätajú autobusy 31, Karlovešťania dvadsiatku, Ružinovčania linku 37, Dúbravčania 30, 34 a 37. Čiže nie „cesta okolo trate“, ale „električka doplnená do stredového pásu“.

  2. Ružinov, Karlovka a Dúbravka boli budované okolo cesty, resp. súčasne so sídliskom bola budovaná aj stredová komunikácia. Nebolo to tak, že by tam bolo 30 rokov to, čo príroda dala, a potom sa dodatočne pridávala cesta. To je rozdiel oproti Petržalke. Nechcem glorifikovať súčasnú zeleň v okolí Chorvátskeho ramena a vyhlasovať ju div nie za prírodnú rezerváciu, ale aj náletové dreviny produkujú kyslík, tieň a znižujú horúčavy. Odmietam ich považovať za bezcenné.

  3. Ak pán starosta „nepozná príklady z európskych veľkomiest, kde by električka existovala bez súbežnej cesty“, nech sadne do auta a zájde do Brna a tam sa prevezie linkou 8 z jedného konca (Starý Lískovec) na druhý (Líšeň). A ak na to nemá čas, nech sa pozrie aspoň na amapy.centrum.cz, či tam je v celej dĺžke popri trati cesta…

 • Spit

  Fakt nerozumiem, o com chcete diskutovat v suvislosti s vyrubom stromov. Potrebujeme na slovo vzatych odbornikov aby sme pochopili ze to co sa nam tu rozprestiera pod oknami je hotovy poklad? Niekolko sto, ano, mozno aj par tisic odrastenych stromov..a to ci ich vyrubat, na to treba diskutovat? EU schvalila prednedavnom enviromentalnu politiku a ja by som odporucil neskryvat sa za Uniu len v otazkach financii, ale aj v otazkach nazerania na ekologiu ako taku. Betonove baraky sa daju vybudovat za par mesiacov, funkcny ekosystem potrebuje niekolko rokov…a uprostred hustej zastavby a stvorprudovky mozno aj dlhsie. A pokial sa jedna o to koho pocuvat, tak som za to aby sme pocuvali zdravy rozum a hlavne hlas nasho svedomia. Pretoze ak nam nase deti/vnúcata o par rokov nieco vytknu, tak to bude to, ze sme zo zeleneho pasu krizom cez Petrzalku dovolili urobit pas asfaltovy a betonovy.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky