INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prečo sa mesto nepohlo dopredu?

Prečo sa mesto nepohlo dopredu?

Spýtali sme sa člena mestskej komisie pre dopravnú politiku parkovania Jozefa Drahovského

Ako odborník (a neposlanec) ste členom komisie dopravy a informačných systémov pri mestskom zastupiteľstve, ktorá pracuje na projekte celomestského parkovacieho systému. Aký je váš názor, že sa mesto dva roky (okrem mediálne prezentovaných úvah, čo by mohlo byť, keby…) – nepohlo s finálnou koncepciou parkovania v Bratislave.

– Najviac času zabral návrh a modifikovanie pravidiel vrátane návrhu detailov samotného systému parkovania, tak aby bol systém parkovania zmysluplný, moderný, vymožiteľný, finančne prehľadný a vyhovoval mestu aj jednotlivým mestským častiam. Keď sa po viackolových rokovaniach podarilo dosiahnuť dohodu všetkých zúčastnených, vrátane starostov veľkých mestských častí, tak sa v materiáloch pre zastupiteľstvo objavili zmeny, z ktorých zostali viacerí členovia komisie prekvapení, lebo sú v rozpore s tým čo sa dohodlo. Preto je samozrejmé, že starostovia nesúhlasili zo znením VZN a ani sa nenašla dohoda v zastupiteľstve pri hlasovaní.

Má podľa vás znamenať výrok zástupcu magistrátu – „čas na diskusiu s mestskými časťami už skončil“ – že problémy parkovania v Bratislave možno riešiť aj bez nich? A vôbec – bolo by to možné bez nich?

– Ten výrok znamená len toľko, že niekto má eminentný záujem, aby systém parkovania fungoval podľa neho a nie v súlade so záujmami jednotlivých mestských časti a mesta.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky