INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Prečo sa mesto nepohlo dopredu?

Prečo sa mesto nepohlo dopredu?

Spýtali sme sa člena mestskej komisie pre dopravnú politiku parkovania Jozefa Drahovského

Ako odborník (a neposlanec) ste členom komisie dopravy a informačných systémov pri mestskom zastupiteľstve, ktorá pracuje na projekte celomestského parkovacieho systému. Aký je váš názor, že sa mesto dva roky (okrem mediálne prezentovaných úvah, čo by mohlo byť, keby…) – nepohlo s finálnou koncepciou parkovania v Bratislave.

– Najviac času zabral návrh a modifikovanie pravidiel vrátane návrhu detailov samotného systému parkovania, tak aby bol systém parkovania zmysluplný, moderný, vymožiteľný, finančne prehľadný a vyhovoval mestu aj jednotlivým mestským častiam. Keď sa po viackolových rokovaniach podarilo dosiahnuť dohodu všetkých zúčastnených, vrátane starostov veľkých mestských častí, tak sa v materiáloch pre zastupiteľstvo objavili zmeny, z ktorých zostali viacerí členovia komisie prekvapení, lebo sú v rozpore s tým čo sa dohodlo. Preto je samozrejmé, že starostovia nesúhlasili zo znením VZN a ani sa nenašla dohoda v zastupiteľstve pri hlasovaní.

Má podľa vás znamenať výrok zástupcu magistrátu – „čas na diskusiu s mestskými časťami už skončil“ – že problémy parkovania v Bratislave možno riešiť aj bez nich? A vôbec – bolo by to možné bez nich?

– Ten výrok znamená len toľko, že niekto má eminentný záujem, aby systém parkovania fungoval podľa neho a nie v súlade so záujmami jednotlivých mestských časti a mesta.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201