INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalke chýba srdce aj chrbtica

Petržalke chýba srdce aj chrbtica

Aktivista, ktorý si uvádza, že je stavbár, vo výmene názorov na tému električka a 4-prúdová cesta v Petržalke použije argument, že na to, aby sa dostal k električke mu stačí 1 a polmetrový chodník, netreba mu žiadnu cestu. Nuž, niet nad odborníka… K tomu pridajme aktuálne novinové, blogové a fejsbukové výroky ďalších, že cez Petržalku pôjde autostráda, diaľnica pretne najväčšie stredoeurópske sídlisko – alebo že Jantárová cesta rozpoltí pravý breh Dunaja a iné strašiace výkriky. S kým iným hovoriť, ak nie s tým, na koho padajú a na hlavu ktorého sa vypísala „petičná odmena“? Oslovujeme hlavného dopravného inžiniera bratislavského mestského magistrátu Tibora Schlossera.

Ste viac ako 30 rokov Petržalčan. Prečo do Petržalky tlačíte spolu s električkou aj 4-prúdovú autostrádu, dokonca ešte širšiu cestu, ako je diaľnica? Lebo aj tak znie hlas jej odporcov.

– Niekedy neviem, či zle počujem, ale každý argument má aj výpovednú hodnotu. Sklamem ich autorov – diaľnica v Petržalke nebude. Videl niekto na diaľnici električku? Alebo bicykle? Či chodcov, ktorí sa prechádzajú pod stromami? Norma to nepripúšťa. Ja som to nevidel nikde, a precestoval som toho dosť. Jantárová cesta bude cestou, na ktorej sú dva koridory zelene, dvojkoľajná trať električky položená na 7 m zatrávnenom podloží, potom ďalšie dva pásy zelene, dva cyklistické pruhy, dva chodníky… áno, sú na nej aj dvakrát dva prúdy cesty, na každej strane po 6 m, tie však tvoria zo 48 m širokej komunikácie dohromady 12 m, čiže iba jednu štvrtinu. Aby som nezabudol, popri nej je ešte stromoradie, aleja so štyrmi radmi stromov. Na každých 6 m jeden strom, na celej 3 a polkilometrovej Jantárovej ceste by ich malo byť 2 a pol tisíc. Vidí tu ešte niekto diaľnicu, autostrádu? Lebo ja vidím električkovú trať so súbežnou komunikáciou. Aká je v Ružinove, Rači, Karlovej Vsi, Dúbravke, v Starom i Novom meste, len je na nej ešte aj veľa nových prvkov, to, čo v iných mestských častiach nie je – cyklostrasy, stromová aleja a zatrávnené pásy. Nemalo by to byť technokratické riešenie, aj keď je tak vnímané.

Električku Petržalčania vítajú, hlasovali za ňu tiež všetci petržalskí poslanci. So 4-prúdovou cestou sa však nerátalo, s nijakou cestou. Prečo sa dnes ocitá v druhej etape nosného dopravného systému v Petržalke od Bosákovej ul. až do Janíkovho dvora spolu s električkou?

– Neocitá sa tam dnes, miestna komunikácia so 4 jazdnými pruhmi je tam naprojektovaná odkedy sa do územného plánu mesta zakreslila nová Petržalka ako sídlisko a v ňom Jantárová cesta. A to je už vyše 30 rokov.

Použime vyjadrenie jej odporcov. Električka môže ísť Petržalkou aj bez nej…

– Ak chce niekto stavať jej trať bez cesty, musí to byť podľa zákona o dráhach. Podľa normy ide o koľajovú dráhu. Ak sa stavia v meste a súčasťou je aj súbežná cesta, potom ide o právny režim výstavby podľa cestného zákona. A my sme v meste, v urbanizovanom priestore. Nie sme v poli, púšti či pralese, kde nik nežije, nebýva, nemá dopravné potreby. Podľa príslušných technických noriem ide zakaždým o miestnu komunikáciu s električkovou traťou, a tak je električka jej súčasťou. Nie je zvlášť trať električky, ku ktorej sa prilepí cesta. Električka bez miestnej komunikácie, ak ide stredom sídelného útvaru, neexistuje. Ba predsa je jedna – v Košiciach. Účelová a mimo sídla. Vozí z mesta a do priemyselnej oblasti zamestnancov US Steelu, ale aj tá ide popri ceste. Vlani som bol vo francúzskom Lyone, premáva v ňom tram-train spolu s električkou, ale všade s jej koľajami vedie aj súbežná cesta. A prečo 4-prúdová Jantárová? Petržalku treba odľahčiť, pretože je dopravne zahustená, preťažená, v niektorých úsekoch nepriechodná. Najmä vo vnútri sídlisk Hájov, Dvorov a Lúk. Napokon, každé sídlo sa rozvíja tak, že má hlavnú cestu a centrum. Petržalka nemá ani jedno, ani druhé. Aj preto, že sú to nákladné a náročné projekty. Panónska ani Dolnozemská cesta nie sú tou hlavnou cestou, ani chrbticou Petržalky, sú jej rýchlostným obchvatom. Chvalabohu! Tranzitom Petržalka nie je zaťažovaná. Týmto sa obchádza ,,mesto Petržalka“, aby sa ešte viac nezaťažovalo inou dopravou, ktorá doň nepatrí.. Nezabudnime, že sme tretím najväčším mestom na Slovensku. Počtom obyvateľov väčším ako Nitra, Žilina, Prešov… žeby len z dopravnej samopaše majú tieto mestá hlavnú cestu a centrum? My si nič v Petržalke nevymýšľame, to je dávno vymyslené, len dopĺňame to, čo tu chýba. Logicky. Petržalčan je mestským občanom, nie sídliskovým.

Máme na to? Na centrum, na dopravnú chrbticu?

– Petržalka City má plniť funkciu aj administratívneho centra Petržalky, je to súkromná investícia. Už sa uskutočňuje. Pokiaľ ide o dopravnú os – električku a súbežnú cestu – na prvú etapu peniaze sú. Európskej komisii (EK) predkladáme žiadosť o nenávratné finančné prostriedky. Ide o rekonštrukciu Starého mosta, traťový úsek električky na Bosákovú ul. Náklady sa delia tak, že 5 percent platí mesto, 15 percent štát a 85 percent Brusel. To zvládame.

A 2. etapa, proti ktorej sa vzoprela časť petržalskej verejnosti?

– Ide o kontinuálny proces a čo je jeho cieľom? Vybudovanie funkčného dopravného systému v Bratislave, ktorého súčasťou je aj Petržalka – až do Janíkovho dvora. Veci sú predrokované, predbežne odsúhlasené. Už pôjde o nové finančné obdobie 2014 – 2020, nová schéma ešte nie je definitívne určená, úhrada zo strany EK však zrejme nebude taká výhodná ako v tomto programovacom období. Musíme využiť každý deň, aby sme získali čo najviac z toho, čo zatiaľ platí.

Aké sú náklady na 2. etapu? Je projekt v našich pomeroch uskutočniteľný, alebo je to len želanie?

– Stavba je uskutočniteľná a jej celková cena je na úrovni 148 mil. eur bez DPH. Máme v nej kompletnú stavbu, v ktorej sú aj mostné objekty, preložka Chorvátskeho ramena pri Nám. hraničiarov, ďalej všetky križovatky, osobitne mostný objekt pred Technopolom. Stavba zahŕňa komplet stanicu Petržalka – Juh, kde sa budeme rozpájať do železnice s električkami tram-train. Je tu celá vozovňa, ukončenie električkovej trate s obratiskom, samostatným realizačným projektom bude Janíkov dvor ako depo. EK nás usmernila, aby sme vypracovali kompletný projekt a naň dostali územné rozhodnutie. Deje sa tak. Detaily sa podľa stavebného zákona riešia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Pokiaľ ide o realizáciu, EK predpokladá, aby sme postupovali zo severu a predlžovali električkovú trať. Električka musí totiž „nasať“ potrebné množstvo ľudí, aby bol tento druh dopravy nielen funkčný, ale aj efektívny a udržateľný. Preto je potreba mať miestnu komunikáciu, a tou je 4-prúdovka, na ktorú budú autobusy zvážať cestujúcich zo všetkých lokalít Petržalky na prestup na električku. Nezabúdajme, že Petržalka má teraz 112-tisíc trvalo bývajúcich obyvateľov.

Koľko cestujúcich odvezie električka za hodinu v dopravnej špičke?

– Až 12-tisíc za hodinu.

To má zároveň vyjadrovať význam, potrebnosť 4-prúdovky, Jantárovej cesty?

– Bez nej by bola električka poloprázdna. Jantárova cesta je v skutočnosti distribučnou, zbernou komunikáciou – zbieram na nej a prerozdeľujem vozidlá do svojho cieľa/zdroja. Nebude slúžiť na tranzit, strach z hluku a zvýšených emisií je neopodstatnený. A dva prúdy cesty po každej strane dráhy električky sú preto, že jeden z nich na každej strane slúži na doplnkovú hromadnú dopravu – autobusovú, ktorá tiež bude preferovaná. Električková doprava bude rýchla a neprerušovaná. Električku nezastaví jediná križovatka, bude mať prednosť na svetelne riadených križovatkách. Sama si vyvolá zelený signál. Ak chceme presvedčiť Petržalčana, aby si nesadol do auta, musí mať kvalitnú vnútornú sieť MHD. Keď ho už dostaneme k električke, nemôže na ňu dlho čakať. Preto čakacie intervaly medzi električkami nebudú na zastávkach dlhšie ako 2 a pol až 3 minúty. A najdôležitejšie: Vôbec nejde o prepravu na Šafárikovo nám., kde treba vystúpiť a na ňom nech sa každý stará o seba. Električka z Petržalky je začlenená do komplexnej električkovej siete Bratislavy tak, že kto nastúpi na ňu na zastávke na Lúkach, tak sa odvezie v nej do Ružinova, Rače, Karlovej Vsi či Dúbravky bez toho, aby z nej vystúpil.

Ak nebude preťažená 4-prúdová cesta, že je len zberná, nestačila by aj 2-prúdovka?

– Takto momentálne funguje petržalský tranzit po obslužných komunikáciách ako je Furdekova, Osuského, Jiráskova, Smolenická, Belinského, Ševčenkova. Ibaže tieto cesty nemali nikdy plniť distribučnú, zbernú funkciu dopravy pre viac lokalít. A tak 30- až 40-tisíc Petržalčanov je už 30 rokov znásilňovaných nadmerným hlukom a emisiami. Tých nech sa pýtajú aktivisti, za nimi nech idú s petíciami. Cez Osuského ulicu prejde za deň 31-tisíc automobilov. Medzi Žilinou a Martinom 35-tisíc…

Ako môže ovplyvniť vybudovaná Jantárová cesta pre Petržalku už neudržateľné parkovanie, keď na 18-tisíc parkovacích miest pripadá takmer 40-tisíc automobilov?

– Na obslužných komunikáciách sa výrazne zníži intenzita dopravy, takže vonkajší pruh cesty môže plniť funkciu parkovacích miest, priamo vnútri sídliska. V súčasnosti nemôžeme ani zjednosmerniť ulice, čím by sa získali tiež parkovacie miesta, pretože sú neúmerne preťažené. Len čo by začala plniť úlohu distribúcie Jantárová cesta, ihneď odbremení napr. Belinského ul., ktorú by sme pri Ševčenkovej ul. „zaslepili“ a urobili z nej jednosmernú, takže pri Daňovom úrade by nevznikol tranzit, aký je tam v súčasnosti. Výrazne by klesla zaťaženosť dopravy na Belinského ul. a okolia, keďže v súčasnosti sa na nej pohybuje 8-tisíc áut, čo je na 6 m širokú komunikáciu neudržateľné. Prepočítajme to a výsledok je hrozivý – každú minútu ňou prejde 6 áut, čiže za 10 sekúnd jedno. Skutočnosť je však horšia. Stačí sa opýtať týchto obyvateľov. Nezabúdajme, ide o obslužnú komunikáciu. Lebo chýba pred tromi desaťročiami naplánovaná kompletná Jantárová cesta. Ľudia trpia, už sa sťažujú a oprávnene. Na magistráte evidujeme veľa sťažností, ktoré neustávajú. To isté platí aj o východnej časti Petržalky – Furdekova, Osuského. Vedia o tom práve tí Petržalčania, ktorých najväčšou starosťou je vodenie psa pri Chorvátskom ramene?

Môžu mediálne, petičné a iné aktivity ohroziť uskutočnenie investície, že EK odmietne prispieť na 148 mil. eurovú investíciu a Petržalka nedostane ani cent?

– Áno. Môže sa povýšiť zámienka na dôvod.

Aj napriek tomu, že ide o výraznú menšinu, ktorá nie je v súčasnosti väčšia ako niekoľko percent z celkového počtu obyvateľov Petržalky?

– Pokiaľ ide o peniaze, sú možné všetky rozhodnutia. Napokon, samotní aktivisti sa už v tomto zmysle vyjadrili, že EK môže financovanie odmietnuť na základe protestov obyvateľstva. Nemusí záležať na počte, ale na decibeloch aktivít, často bez argumentácie a komplexného vnímania problému. Väčšinou sa jeden cieľ povyšuje nad všetko ostatné. Teda – aj to majú zrejme aktivisti v scenári. Ako zmariť investície.

A čo mestský park, ktorý požadujú v petícii aktivisti namiesto 4-prúdovky?

– Predmet máme, ale máme na to aj financovanie? Najskôr treba povedať ľuďom, kde by naň vzali. Kto konkrétne a zodpovedne. Keby sa prešli celou trasou Jantárovej cesty, na jej 3 a pol km úseku – popri nej či v blízkosti – narátajú päť – šesť parkov. Sú dokonca aj v platnom územnom pláne. Toľko ich nemá žiadna mestská časť. Petržalka však nemá mestský bulvár. Nemá svoj základ nervového systému – chrbticu, ako aj hlavnú tepnu a srdce. Prečo sa zdá, že chceme byť naďalej uzavretí na sídlisku a naďalej byť v kategórii nocľahárne. Prečo nechceme byť mestom? Na to nech hľadáme spoločne argumenty a riešenia, a tak komplexne odpovedali desaťtisícom Petržalčanov…

 • Lucia

  Fuj normalne mi je z tohto zle, ale ked som to pred mesiacom vravela tak mi nikto neveril že vlastne ked podporime električku tak podporime cestu, obchody a iné. A ako vždy od začiatku to je jedno velké klamstvo pri ktorom ide len o to naplniť si vrecká :-(

 • nemamradbolsevikov

  Že sa pán Schlosser nehanbí, takéto nehanebné lži tu rozprávať, že bez cesty by sa električková trať stavala podľa iného zákona a podobné. Peniaze od Kmotríka pre Smer nesmrdia, čo, pán Schlosser?

 • Jerguš

  Dobré haluze, túto vetu si musím zarámovať nad posteľ:

  „To má zároveň vyjadrovať význam, potrebnosť 4-prúdovky, Jantárovej cesty? – Bez nej by bola električka poloprázdna.“

  Takže od električky sa neočakáva zníženie presunu ľudí z áut do MHD ale ide len o zástierku na vybudovanie novej kapacitnej cestnej komunikácie, ktoré má akurát presmerovať dopravné toky, ale nie znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy?

  Vo vlastnej prezentácii mesta sa hovorí, že pri rýchlosti 40 km/h (čo by mala byť povolená rýchlosť) sa predpokladá zníženie zaťaženia na Osuského o 15 a na Furdekovej o 18 percent. To nie je nič výrazné. Aj na Belinského sa predpokladá zníženie len o 20 percent, čo znamená, že 80 percent súčasnej dopravy by tu zostalo. V prezentácii je aj výpočet pre 50 km/h, kde sa predpokladá na Belinského zníženie o 87 percent, čo by bolo naozaj citeľné, ale všade sa hovorí, že z Jantárovej nebude rýchla komunikácia a preto tam bude 40-ka. Tak ako to je?

 • Lilly

  Odkedy som videla jeho arogantnost k veci, v reporteroch od STV, tak verim ze nikdo neberie do uvahy co si ludia myslia. Ked ludom nevadi ist z jednej strany Petrzalky cez rameno, na druhu na autobus, a opacne… tak by im nevadilo ist kusok na elektricku. Sama mam najblizsiu zastavku MHD 250m od domu, a nezabilo ma to. A neviem ci su tam vsetci idioti, ale aky ma zmysel cesta, ktora prakticky konci nikde? Bude to jeden lievik, ktory skonci na Farskeho a do mesta zas len cez ulicky na Pristavny most a Apollo ako doteraz.

 • občan Petržalky

  Čo na toto povedať. Keby pán hlavný dopravný skúsil niekedy použiť
  iný druh dopravy ako auto, možno by pochopil. Nielen to čo má motor je
  doprava. Aj bicykel aj chodec je doprava. Električka sa dá efektívne
  obsluhovať aj po existujúcich komunikáciách alebo cyklo či pešou
  dopravou, len musí byť vhodná infraštruktúra. Je demagogické a stupídne
  robiť zo všetkých čo sú proti ceste psíčkarov a nevzdelancov. Ja som
  proti a nikdy som psa nevenčil. A tie schlosserove cyklotrasy sú v 
  existujúcom projekte v skutočnosti čiary na chodníkoch.

  chrbticu
  Petržalky a bulvár môže tvoriť aj električková trať so širokým
  chodníkom a cyklotrasami, na to cestu nikto nepotrebuje. A ak má byť
  mestotvorný prvok 4 až 6 prúdov cesty a obrovské mimoúrovňové križovatky
  tak ja tu to mesto NECHCEM.

  viem že si to pán hlavný
  dopravný aj tak neprečíta, ale predsa sa opýtam. Keď ste si taký istý
  tým, že väčšina Petržalčanov tú cestu vlastne chce a tí čo podpisujú
  petíciu sú vlastne v menšine, PREČO sa nespýtate ľudí v referende? tak
  ako je to bežné vo vyspelých demokraciách. Pán hlavný dopravný inžinier
  Vy ste zamestnanec nás občanov, lebo ste platený z našich daní, preto
  máte plniť našu vôľu, nie vôľu potencionálnych investorov. Ak keď sa 6-7
  tisíc ľudí v petícii vyjadrí, že sa im niečo nepáči a z každej strany
  počuť len kritiku je vašou povinnosťou urobiť relevantný prieskum vôle obyvateľov, ktorým je jedine referendum.

 • Daniel Hromada

  Pan Schlosser, je istotne chvalihodne ze ste si urobil vylet do Lyonu a na zaklade par povrchnych nahladov tu teraz predkladate vseobecne tvrdenia typu “ Električka bez miestnej komunikácie, ak ide stredom sídelného útvaru, neexistuje“, rad by som vsak upriamil Vasu pozornost ze elektricka bez miestnej komunikacie iduca stredom sidelneho utvaru existuje ako v Berline, Montpellieri, Grenobli, Strasbourgu ale napr. aj v Bratislave…

  V pripade ze ste si to ako hlavny dopravny inzinier nevsimli ze takym sidelnym utvarom je napr. cela OBCHODNA ULICA, dovolim si tvrdit ze to svedci o zjavnom nedostatku kompetencii ktorymi by ste mali na poste ktory zastavate mali disponovat. A to nechavam bokom ze sa ako verejny cinitel podavajuci nepravdive informacie vystavujete moznosti zakazu vykonu funkcie na 2 roky minimalne podla paragrafu 42a zakona o priestupkoch.

 • To je idiot… prečo nespomenie následnú výstavbu ktorá zničí aj tú poslednú zeleň ak sa postaví cesta s električkou!!!

 • Adrian Gubčo

  Vždy ma pobavia tie hysterické reakcie aktivistov a „ochranárov“

  • Adrianov priatel

   Si proste debil

 • Mimique

  Drahy pan Schlosser. Nechcete v strede Petrzalky postavit rovno letiskovu drahu, aby sa mali na elektricku ako dostat aj zahranicni navstevnici? Aj take argumenty zazneli od vasich spoluryzujucich, ze ved sa sem chcu dostat aj ostatni, nemozeme sa uzatvarat…Ze nebude elektrickova trat vytazena? Super, tak nestavajte ani elektricku. Stoji to 0,- eur. Co sa nochlaharni tyka, to su teda neuveritelne dristy, mate nas za uplnych idiotov? Ano, chcem zit v noclaharni, pretoze potrebujem spat a k spanku potrebujem tmu a ticho. V kuchyni jedavam, v pracovni pracujem a v spalni chcem spat. Zatial mam pri dome ticho, co skonci ak ten vyplod uzrie svetlo sveta. Nervovy system, tepny, srdcia a podobne zvasty, tymito pseudoargumentami urazate kazdeho s IQ nad urovnou debility. Je nieco v uzemnom plane? No tak sa to z neho odstrani. A to ze nieco bolo naplanovane? Tak sa to odplanuje. To ma byt akoze argument? Ohrozena investicia? Investovalo sa aj do koncentracnych taborov.. co myslite, nemali by sa dostavat aj napriek tomu ze ich nikto nechce? Hnus, cisty hnus.

 • sklamany obcan

  CHRBTOVA KOST A SRDCE CHYBA VAM SCHLOSSER A VASIM SPOLUPACHATELOM!!!

 • suleiman1

  ..prečo si myslíte,že srdce a tepnu dá Petržalke mestský bulvár??Kto o neho stojí?Zachvíľu sa tu nebude dať ani nadýchnuť!!!..a nakoniec,ľudia nebudú mať prachy na to,aby v tomto Vašom bulváre vysedávali a kukali do betónu..

 • PotPalo

  „Keby sa prešli celou trasou Jantárovej cesty, na jej 3 a pol km úseku – popri nej či v blízkosti – narátajú päť – šesť parkov.“ Myslíte tie maličké kúsky zelene a niekoľko stromov tesne vedľa frekventovanej cesty? Takto si predstavujete park, kde by chodily mamičky s deťmi? Boli ste niekedy v takomto parku? Terajší stav je omnoho lepší, veľké trávnaté plochy so stromami, a hlavne ticho. Treba vôbec električku, keď takmer po jej trase premáva 95-ka? Električka zvýši hlučnosť. A prečo nikde nepíšete aj o tých 20 poschodových mrakodrapoch a ďalšej zástavbe, čo tam plánujete? Vraj tam pribudne až 20000 (slovom dvadsaťtisíc) nových bytov, viete koľko to bude áut a čo to spraví s dopravou? Plánujete aj hazard? Zatiaľ v každej naposledy postavenej budove je herňa (bytový dom na Osuského, na križivatke na Námestí hraničiarov, atď.). . . . „Jdu ven blejt, predsedo…“

 • DD

  O aké parky by sme prišli, myslíte tie nelegálne psie výbehy? Prosím Vás! Veď sa tam choďte pozriet! Ľudia, ak táto chorá myšlienka zachovať parky-neparky na úkor vyriešenia dopravy v Petržalke prejde, tak si nezaslúžime fakt už nič. A nikto z nás, ktorí každé ráno zápasíme s časom v kolónach áut už nebude mať morálne právo reptať. Skúste si prejsť projekty výstavby Petržalky a priľahlých obcí. O pár mesiacov sa do týchto kolón zaradí aj časť obyvateľov Slnečníc, novej výstavby v Rusovciach, Jarovciach, Čunove, Rajke atď. Viete si to predstaviť? Milujem pírodu a som všetkými desiatimi za ochranu životného prostredia, ale skúste si to prehodnotiť. Načo mi bude pri dome park, keď doň nebudem mať kedy chodiť, lebo denne strávim dopravou do a z práce 2 hodiny. A okrem toho znova… aké parky?

  • Spit

   Pane, alebo pani, nerozumiem o akej nelegalnosti hovorite. Uzemie medzi Halovou a Gessayovou je predsa oficialne vedene ako vybeh pre psov, na co upozornuju aj tabulky. To len tak pomimo. Ak teda travite cestou do prace a z prace 2 hodiny, mozno by bolo potrebne zamysliet sa preco…mozno by ste si prave vy mali prejst projekty vystavby Petrzalky. Viete o tom, ze tato vychvalovana Jantarova cesta ma vyustit na uz i tak preplnenu Einsteinovu, takze tych niekolko desiatok tisic aut by sa poslusne zaradilo do zacpy na Pristavnom moste, resp. moste Apollo? Co by sa nou teda vyriesilo? Vsetky ranne zacpy vznikaju kvoli nizkemu poctu a nizkej kapacity mostov….pokial nepovazujete za zacpu napriklad zhruba 30 aut stojacich na krizovatke pri Danovom urade. Takze tato cesta nic nevyriesi, prave naopak, celu situaciu este zhorsi. Cela uzasna Jantarova cesta ma byt postavena pre pohodlny prijazd novych rezidentov Petrzalka City. Nic viac, nic menej.
   Druha vec je „chora myslienka zachovat parky-neparky“. Prosim vas, vy viete vobec o com sa tu bavime? Tu nejde o nejaky – podla vas – nelegalny vybeh pre psov. Tu ide o uzemie dlhe niekolko kilometrov, kde stoji niekolko stoviek stromov, rozpravame sa o okoli Chorvatskeho ramena, kde ziju chranene zivocichy. Ci aj podla vas je park vybetonovana plocha na ktorej stoji 5 ubohych stromcekov? Pozrite sa na Hlavne namestie ako to tam vyzera…a to tam pred x rokmi stal parcik plny kvetov, stromov a zelene. TO je to o co mame bojovat? Videli ste projekty „parkov“ ktore tu chcu postavit? Mozno by ste mali cas do nich chodit, ale urcite by chybala chut, pretoze pseudopark o rozlohe 40 x 40 metrov lemovany stvorprudovou komunikaciou + elektrickou je urcite miesto vhodne na oddych.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky