INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Parkovanie – Gercenova

Parkovanie – Gercenova

Dalo by sa nejako zabrániť parkovaniu áut na priechode pre chodcov – na Gercenovej ulici pri škole? Parkuje sa tam pravidelne už roky, autá obmedzujú chodcov a zakrývajú výhľad. Nikdy sa to neriešilo – ani políciou, ani mechanickými zábranami. Myslím, že obyvatelia z okolia, ako aj deti rodičov, ktoré navštevujú školu, by to určite ocenili.

Odpoveď miestneho úradu Petržalka: Kde nesmie vodič motorového vozidla zastaviť a stáť upravuje § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa ods.1) písm. c) – nesmie stáť aj na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov pred nimi. Dodržiavanie všeobecných ustanovení zákona je v kompetencii mestskej polície a Policajného zboru, v súčasnosti však ani vykonávaná represia nenúti vodičov motorových vozidiel rešpektovať stanovené užívanie komunikácií. Mestská časť zabezpečila napriek tomu osadenie dopravných kolov na Gercenovej ulici 19, a to 4. decembra 2012. Aj na základe tohto podnetu sme v marci 2013 zistili, že koly sú v súčasnosti vytrhnuté, asi viditeľne niekomu „prekážali“. Vzhľadom na to, že opätovné vybudovanie nového dopravného značenia by predstavovalo ďalšie finančné náklady pre mestskú časť s rizikom opätovného znehodnotenia, nebude mestská časť opakovane osádzať dopravné značenie na mieste, kde státie motorových vozidiel upravuje zákon. Požiadame mestskú políciu o zvýšený dohľad v tejto lokalite.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201