INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

O použití peňazí rozhodujú aj Petržalčania

O použití peňazí rozhodujú aj Petržalčania

Petržalská samospráva v rámci zvyšovania transparentného prostredia v mestskej časti dáva obyvateľom možnosť rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti. Urobiť tak môžu prostredníctvom webovej stránky www.petrzalka.sk

Potom, čo petržalská samospráva v ostatných dvoch rokoch zrealizovala viacero projektov, ktoré významnou mierou prispeli k skvalitneniu a zlepšeniu prostredia v mestskej časti, chce pokračovať v dobre nastavenom smerovaní aj naďalej. „Vlani sa nám podarilo zrekonštruovať Vlastenecké námestie, popri Chorvátskom ramene sme osadili nové koše a lavičky, ktoré si obyvatelia veľmi pochvaľujú, koncom roka sme začali s revitalizáciou námestia v Ovsišti,“ vyberá starosta Petržalky Vladimír Bajan z investícií tie, ktoré obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti najviac oslovili.

Teraz ich Petržalka vo väčšej miere aktívne zapája do rozhodovania, kde a ako bude časť peňazí z petržalského rozpočtu použitá. Umožňuje to tzv. participatívny rozpočet, ktorý poslanci schválili pri hlasovaní o rozpočte na rok 2013. Zapojiť obyvateľov do rozhodovania samosprávy sa poslanci rozhodli aj vzhľadom na finančné možnosti samosprávy, ktoré jej nedovoľujú uskutočniť všetky zámery, plány a predstavy, popri nevyhnutných investíciách do majetku, životného prostredia či čistoty. „Práve obyvatelia budú tí, ktorí rozhodnú, do ktorých projektov sa Petržalka pustí prioritne,“ hovorí starosta Bajan, ktorý tiež dodal, že investície, o ktorých rozhodnú obyvatelia, nie sú, samozrejme, jediné.

Zrekonštruované Vlastnenecké námestie
Zrekonštruované Vlastnenecké námestie

Petržalčania môžu už teraz rozhodnúť o lokalite, kde bude vysadená nová zeleň v rámci náhradnej výsadby za odstránené stromy a do ktorého schodiska k terasám samospráva investuje. Rovnako môžu rozhodnúť, ktoré z ďalších športovísk zrevitalizuje.

Obyvatelia Petržalky môžu hlasovať na webovej stránke www.petrzalka.sk/participativny-rozpocet, v každej oblasti (schody, náhradná výsadba, športovisko) vždy jedenkrát. Urobiť tak môžu do 5. mája.

Pri náhradnej výsadbe Petržalčania vyberajú zo štyroch lokalít – Dolnozemská; Poloreckého-Mamateyova; Mamateyova-Medveďovej; Lachova. Tieto štyri vybrala mestská časť z väčšieho množstva, pričom zohľadňovala stanovené kritériá. Prvým boli vlastnícke vzťahy, pretože samospráva môže výsadbu realizovať na pozemkoch zverených do jej správy – aj to len sú súhlasom vlastníka. Rozhodujúce pri výbere boli inžinierske siete. Tie výrazne zredukovali možnosti výsadby, pretože v ich blízkosti sa stromy sadiť nesmú. Rovnako zohrala svoju úlohu aj vzdialenosť od obytných domov. Samospráva sa totiž čoraz častejšie stretáva s požiadavkami od obyvateľov o výrub stromov vysadených v minulosti bez súhlasu správcu, ktoré im dnes uberajú zo svetla na trávnatých plochách ale i v bytoch.

Rekonštrukcia Blagoevovej
Rekonštrukcia Blagoevovej

„Rozhodujúca bola aj veľkosť plochy, ktorá by mala byť priestranná, pretože len správne navrhnutá výsadba pôsobí kompozične, harmonicky a znásobuje estetický účinok zelene,“ dodal Miroslav Štefánik, prednosta miestneho úradu mestskej časti. Ďalej uviedol, že aj pri výbere schodísk museli odborníci brať do úvahy rôzne kritériá – ako sú technické možnosti opravy, ich stav, využitie schodiska a pod. Upozornil tiež, že tieto opravy robí mestská časť nad rámec svojich povinností, pretože schodiská sú súčasťou spoločných terás a tie sú vybudované na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. Za ich stav zase zodpovedajú vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Napriek tomu Petržalka navrhla tri schodiská – nadchod nad cestou Jasovská ulica č. 2; schodisko na Námestí hraničiarov č. 13; schodisko a rampa na Mánesovom námestí č. 1, z ktorých si ľudia vyberú to, ktoré Petržalka prednostne opraví.

Ihrisko A. Gwerkovej
Ihrisko A. Gwerkovej

V tretej oblasti dáva Petržalka obyvateľom možnosť hlasovaním vybrať jedno športovisko, ktoré chce samospráva v súčasnosti zrevitalizovať. V ostatných dvoch rokoch takto upravila dve ihriská na uliciach Romanovej a A. Gwerkovej, kde zabezpečila nový asfaltový povrch, maľovanie čiar herných plôch pre basketbal a volejbal, upravila trávnik v okolí ihrísk a na druhom menovanom osadila nové basketbalové koše. V tejto oblasti môžu obyvatelia Petržalky vyberať z troch lokalít – Budatínska 25, Lachova 18 alebo Jasovská 17. Opäť pri výbere ihrísk určených na revitalizáciu zohrali významnú úlohu kritériá – aktuálny stav ihriska a intenzita ich využívania samotnými obyvateľmi.

 Vyberte si lokalitu a hlasujte na  www.petrzalka.sk/participativny-rozpocet, v každej oblasti (schody, náhradná výsadba, športovisko) vždy jedenkrát. Urobiť tak môžete do 5. mája.

Náhradná výsatba

Dolnozemská cesta
Dolnozemská cesta
Poloreckého a Mamateyova ulica
Poloreckého a Mamateyova ulica
Mamateyova a Medveďovej ulica
Mamateyova a Medveďovej ulica
Lachova ulica
Lachova ulica

  Schody

Jasovská ulica
Jasovská ulica
Námestie hraničiarov
Námestie hraničiarov
Schody Mánesovo nám.web
Mánesovo námestie

Športoviská

Budatínska ulica
Budatínska ulica
Jasovská ulica
Jasovská ulica
LAchova 15web
Lachova ulica

Hlasujte na www.petrzalka.sk/participativny-rozpocet do 5. mája.

 

 

 

  • PotPalo

    Vlastenecké námestie má malú chybičku krásy, ktorú ani rekonštrukcia nenapravila. Je to pokračovanie schodov z pošty. Keď vyjdem z pošty a zídem po schodoch vpravo, tak skončím v „slepej uličke“ pri múriku. Logicky by tam mal byť chodník, ale nieje. Predtým tam bol chodník vyšlapaný v tráve, teraz je tam múrik. Ten, kto riešil revitalizáciu, ju zrejme robil len od stola podľa plánov, a nebol pozrieť na mieste, aký je skutočný stav.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky