INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tržnica už má svoje pravidlá

Tržnica už má svoje pravidlá

Petržalskí poslanci na svojom marcovom zasadnutí okrem iného schvaľovali aj trhové poriadky. V našej mestskej časti sa v jarných mesiacoch môžeme tešiť na otvorenie hneď dvoch tržníc – na Bratskej ulici (v objekte bývalého Terna) a na Slnečniciach. Aby ale mohli fungovať, potrebujú mať dané jasné pravidlá a predaji a prevádzke.

Kým trhový poriadok a podmienky predaja pre tržnicu na Bratskej petržalské miestne zastupiteľstvo schválilo už dávnejšie, pre Trh na Slnečniciach ich schvaľovali práve na marcovom zasadnutí. Poslanci schválili VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na tomto trhovom mieste a VZN,  ktorým sa vydáva trhový poriadok pre túto tržnicu.

Poslanci tiež diskutovali o ďalšom využití športovej haly na Prokofievovej ulici. Mestská časť Bratislava-Petržalka spravuje objekt športovej haly od roku 1993. Vzhľadom na jej opotrebovanie v závislosti na jeho vek a dlhoročné využívanie (funguje od r. 1989) sa mestská časť rozhodla pre jeho obnovu. Hala si bude vyžadovať rozsiahlu rekonštrukciu, predovšetkým stabilizáciu podložia, celkovú rekonštrukciu striech, inžinierskych sietí, športových plôch, šatní, sociálneho vybavenia, okien, dverí, preto je odhadovaný objem potrebných finančných prostriedkov cca 584 000 eur. Pri návrhu ďalšieho postupu ide mestskej časti predovšetkým o to, aby obyvatelia  mali možnosť športových, pohybových aktivít vo vyhovujúcich priestoroch. Preto predložila návrh riešenia v 2 variantoch.

Prvým variantom je prenechanie športovej haly do prenájmu tretej osobe. Nájomca by bol v rámci dlhodobého prenájmu zaviazaný v určitom časovom horizonte preinvestovať do obnovy majetku požadovanú sumu 584 000 eur, pričom mu o túto čiastku bude primerane znížené nájomné. Doba prenájmu by bola 40 rokov.

Druhým variantom je zrekonštruovanie športovej haly a jej následné prevádzkovanie vo vlastnej réžii. Keďže rozhodovanie o takejto závažnej  veci nie je jednoduché, poslanci sa uzniesli na tom, že si vyžaduje širšiu diskusiu, preto rokovanie o tomto bode prerušili.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky