INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ako riešia poslanci vaše problémy

Ako riešia poslanci vaše problémy

Oslovili sme poslanecké kluby, aby nám prezradili, ako sa kontaktujú so svojimi voličmi a podelili sa s nami o svoje skúsenosti s tým, ako riešia ich problémy.

Každý podnet beriem vážne

Elena Pätoprstá (Zmena zdola), poslankyňa za Petržalku v hlavnom meste a BSK: Každý Petržalčan má svojho poslanca, na ktorého sa môže kedykoľvek obrátiť telefonicky alebo mailom. Ktorý poslanec je „ten váš“, zistíte  ľahko, podľa svojej ulice a príslušného obvodu na linke: http://www.petrzalka.sk/samosprava/miestne-zastupitelstvo/volebne-obvody/    Neváhajte písať a volať, aj keď sa chcete iba poradiť.

Čo môže občan takto dosiahnuť?

Elena Pätoprstá: Každý podnet beriem veľmi vážne a snažím sa ho aj dotiahnuť do konca. Keďže som poslankyňa za Petržalku v meste aj v BSK, podarilo sa mi vyriešiť rôzne spektrum podnetov z celej Petržalky aj mesta. Od rekonštrukcie futbalového ihriska, vybudovanie parčíka na Ševčenkovej, bezbariérových priechodov k zástavkám MHD na Námestí Republiky, lavičiek a košov na psie exkrementy až po tie zložitejšie, ako bolo vylúčenie štvorprúdovky pri Chorvátskom ramene, zastavenie zámeru na veľkokapacitnú spaľovňu na Kopčianskej, zastavenie nevhodnej výstavby garážového domu a dohoda na vybudovaní  zeleného parkoviska na Röntgenovej. Po 30 rokoch sa podarilo na moje tvrdohlavé naliehanie v meste zrealizovať bezbariérové priechody  na dvoch veľkých križovatkách Jiráskova–Bratská, Šintavská–Smolenická, či Labutí priechod pri Chorvátskom ramene pre peších a cyklistov, kde bolo už niekoľko vážnych nehôd.

Čo môže dosiahnuť poslanec na župe pre Petržalčanov?

Elena Pätoprstá: Veľmi vážne som brala na župe aj žiadosť komunity z Cvernovky, ktorej hrozilo, že po vysťahovaní z bývalej fabriky zanikne. Vďaka podpore poslancov župy sa ju podarilo presťahovať do nového areálu v majetku BSK na Račianskej, kde tvorí unikátne komunitné centrum pre celé mesto.  Vďaka spolupráci s občianskymi združeniami z celého mesta sa podarila na župe podpora na vyhlásenie Národného parku Podunajsko, do ktorého bude patriť aj Pečniansky les a príroda Petržalky. S petržalským poslancom Jurajom Karmanom, s ktorým som v klube, sa nám podarilo presviedčať iných poslancov bratislavského kraja, že je dôležité poskytnúť 500 000 euro na petržalskú plaváreň – museli sme im vysvetliť, že Petržalka je takmer 1/5 celého  Bratislavského kraja, aby nás podporili. Spolu s ním sme presvedčili aj vedenie kraja nepredávať pozemky župy v Petržalke pri Južnom meste, ale urobiť na ne medzinárodnú súťaž na veľký Rodinný zábavný park – Petržalka so zameraním na edukáciu a športové vyžitie rodín. Súťaž by mala byť vyhlásená koncom jari a určite  vás budeme spoločne o zámere Rodinného zábavného parku – Petržalka informovať.

Ktorým podnetom sa venujete teraz?

Elena Pätoprstá : Spomeniem len tie najakútnejšie v hlavnom meste ako je priechod na Antolskej, výsadba stromov popri električke na Jantárovej, protihluková bariéra a psí výbeh na Švabinského pri teplárni, bezpečná cyklotrasa cez Sihoť, znečisťovanie Kopčianskej cesty betonárkou, pripomienkovanie 2. etapy električky a požiadavky na zelenú os Petržalky. V meste sa pripravuje projekt bezbariérovej križovatky Rusovská – Hálova, čo pomôže chodcom, cyklistom aj  vozičkárom, ktorí musia roky prekonávať 20 cm vysoké obrubníky. V dopravnej komisii sa mi podarilo presadiť nové prednostné BUS-pruhy, ktoré budú spoločné pre cyklistov, autobusy a taxíky, čo umožní zrýchlenie MHD v špičke a skrátenie intervalov čakania.

Čo z práce poslanca nevidno?

Elena Pätoprstá: Výsledok práce poslanca nevidno, keď nevhodný projekt alebo zámer zastavíme.  Napríklad v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa podarilo včas zabrániť odpredaju akcií do súkromných rúk. Pamätám sa na podnet  kolegu Pavla Šestáka na nejasnú správu majetku mesta, ktorého overenie poukázalo na firmu, roky neplatiacu mestu nájom. Často treba študovať zákony, konzultovať s odborníkmi. Nevidno ani prácu na príprave či zmenách uznesení. Osobne som hrdá na svoju iniciatívu za centrálnu polohu novej petržalskej plavárne, ktorej  hrozilo, že bude postavená na súkromných pozemkoch Incheby. Mrzí ma, že na plaváreň nebola súťaž architektonických návrhov,  kde by sme zvážili aj inú dispozíciu pre väčší, 50-metrový bazén. Z logiky veci nevidno moju prácu protikorupčnej aktivistky. Je dôležité chrániť oznamovateľa korupcie či plytvania financiami. Na ich ochranu zatiaľ nemáme efektívne zákony ako inde v Európe. Podľa mňa  na úradoch a ministerstvách prevažujú slušní ľudia, ktorých plytvanie verejnými zdrojmi hnevá. Majú však strach hovoriť otvorene.

Prečo si poslanci tvoria kluby?

Elena Pätoprstá:  Bez mojich kolegov v klube by sa mi väčšina vecí v Petržalke podarila len veľmi ťažko. Preto si vytvárame kluby s inými poslancami, ktorí majú rovnaké hodnoty a spoločne hlasujú za návrhy. Vďaka podpore poslancov v meste sa mi napríklad podarilo schválenie uznesenia na zmeny a doplnky ÚP o regulácií reklamného smogu v Bratislave, uznesenie na zvýšenú kontrolu firmy ARK a jej letnej a zimnej údržby, ekologický zimný posyp, či rekonštrukcie križovatiek v Petržalke. Na podporu VZN za Bratislavu bez hazardu sa spojili viaceré kluby a na schválenie chýbal len jediný hlas.

Čo „viaže“ ruky poslancov?

Elena Pätoprstá:  Spoluúčasť Petržalčanov na rozhodnutiach samosprávy považujem za najdôležitejší spôsob ako nájsť dobré a efektívne riešenia. V Petržalke som si často musela robiť prieskumy sama cez www.petrzalka.otvorene.sk v spolupráci s Petržalskými novinami cez ankety na zistenie názorov Petržalčanov. Osobne si ale myslím, že toto by mal byť štandardný postup starostu či primátora. Minimálne pri takých dôležitých témach akou je napr. parkovacia politika. Žiaľ, v hlavnom meste nefunguje ani len spolupráca s poslancami. Šokoval ma aj výber pozemkov pre  nájomné domy bez vedomia starostu a poslancov Petržalky. Primátor ich nevhodne navrhol na Mamatejovu, Pankúchovu a Poloreckého. Zachraňujeme potom, na poslednú chvíľu, čo sa dá. Len vďaka spolupráci s ostatnými poslancami, a najmä poslancom Milanom Vetrákom, sa podarilo zastaviť plánovanú výstavbu nájomných bytov.

Chceme transparentnú komunikáciu

Vlado Chaloupka, Slobodný klub, poslanec miestneho zastupiteľstva: Za seba aj za poslaneckých kolegov zo Slobodného klubu (Karman, Hájková, Cmorej, Hrčka) chcem povedať, že sa podnetom od občanov tešíme a sme im vždy otvorení. Každý z nás má na webovej stránke mestskej časti sprístupnené základné kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) a reagujeme na všetky podnety, s ktorými sa na nás občania obrátia.

Využívame aj iné spôsoby kontaktu s občanmi. Napríklad ja som na facebooku členom hneď niekoľkých skupín, ktoré sa venujú problémom občanov Petržalky (niektoré celej, niektoré konkrétnym volebným obvodom) a v prípade, že v diskusii v nich príde na pretras problém, ktorému sa môžem v rámci mojej kompetencie venovať, robím to a ak nie, snažím sa aspoň spoluobčanom poradiť. Okrem toho mám aj konto na sieti Twitter (twitter.com/poslba5), kde zverejňujem veci o práci poslancov, najčastejšie podrobnosti o zasadaní zastupiteľstva.

Kolegovia aj ja občas obšírnejšie informujeme spoluobčanov o konkrétnych problémoch prostredníctvom blogov. Výborné blogy majú najmä poslaneckí kolegovia Hrčka (https://janohrcka.blog.sme.sk/), Karman (https://dennikn.sk/autor/ozonidas/) a Cmorej (https://cmorej.blog.sme.sk/). Moje konto je zatiaľ skromnejšie, vyjadroval som sa cez blog len k parkovacej politike (https://vladochaloupka.blog.sme.sk/).

Náš klub sa snaží aj o to, aby mestská časť a samospráva komunikovala s občanmi čo najtransparentnejšie. Posledným prípadom tejto snahy je zverejňovanie príjmov miestnych poslancov na stránke mestskej časti, ktoré inicioval predseda nášho klubu Ján Karman.

Občania sa na nás najčastejšie obracajú s podnetmi z oblasti čistoty, udržiavania poriadku, prípadne kvôli technickému stavu budov a verejných priestranstiev. Reagujeme v rámci možností a kompetencií, to znamená, že buď odkážeme občana na príslušné miesto (napr. oddelenie miestneho úradu) alebo podnet sami posunieme alebo aspoň podporíme tým, že sa tiež obrátime na zodpovednú osobu. Niekedy podnet pretavíme do poslaneckej interpelácie, t.j. v rámci rokovaní ho posúvame miestnemu úradu oficiálnou cestou.

Jedinou prekážkou v pomoci občanom sú relatívne obmedzené právomoci miestneho poslanca. Nie vždy občania vedia, že poslanec nemôže priamo zasahovať napríklad do právomoci polície alebo ovplyvniť to, či niekde vyrastie budova alebo nie. Ale za seba aj kolegov viem sľúbiť, že v každej veci, s ktorou sa na nás občania obrátia, robíme to, čo je v našich silách, aby sme pomohli.

Priamy kontakt s občanom je najdôležitejší

Milan Vetrák (nezávislý), poslanec miestneho  a mestského zastupiteľstva: Ako nezávislý poslanec som členom poslaneckého klubu tzv. Poctivej koalície [Zmena zdola – Demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA), Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska], ktorá spája poslancov s podobnými názormi na riešenie ďalšieho rozvoja Petržalky a problémov Petržalčanov tak, aby sa im v Petržalke lepšie žilo.

Najčastejšou formou komunikácie s obyvateľmi Petržalky je osobný kontakt, ale dôležitá je aj e-mailová a telefonická forma komunikácie, výroba a distribúcia novín či letákov na aktuálne témy, ako aj diskusie a prezentácia názorov v regionálnych médiách (napr. TV Bratislava alebo Petržalské noviny). Najčastejším problémom Petržalčanov je nedostatočná kvalita ich života, čo má rôzne podoby – napr. neželaná výstavba domov a iných objektov v ich okolí, parkovanie a problémy s MHD, nedostatočná kapacita miest v materských škôlkach, prevádzkovanie hazardných hier v ich okolí, vysoké ceny za teplo, či nedostatočná úprava ich bezprostredného okolia (zeleň, predzáhradky, lavičky, smetné koše a pod.).

Akým spôsobom riešite problémy, ktoré presahujú vaše kompetencie?

– Každý poslanec má možnosť si problém osvojiť ako svoju prioritu a potom ju riešiť v spolupráci so starostom a miestnym úradom. Ak to nie je možné, potom je najlepšie vysvetliť občanovi, akým spôsobom by sa dal problém vyriešiť a usmerniť ho, s kým je potrebné v tejto veci komunikovať (napr. s príslušným oddelením na miestnom úrade). Riešenie niektorých problémov si vyžaduje schválenie petržalským zastupiteľstvom, a to nejde bez spolupráce s inými poslancami či poslaneckými klubmi. Dôležitá je tiež spolupráca s predstaviteľmi hlavného mesta a samosprávneho kraja, keďže viaceré kompetencie alebo vlastnícke vzťahy či finančné prostriedky sú veľmí nešikovne rozdelené medzi župu, mesto a mestskú časť, pričom neraz ide o riešenie problémov občanov v ich bezprostrednom okolí.

Čo „viaže“ ruky poslancov, ktorí sa snažia problém pomenovať a navrhnúť jeho riešenie?

Najčastejšou príčinou sú podľa môjho názoru nedorozumenia v komunikácii. Tak, ako sa poslanec nezaobíde bez spolupráce s vedením mestskej časti, ani vedenie mestskej časti by nemalo zabúdať, že poslanci sú pre mnohých obyvateľov Petržalky vo svojom volebnom obvode prvotným zdrojom informácií a primárnym kontaktom a bez konzultácií s nimi sa nemusí zamýšľaný projekt podariť. Ak táto spolupráca nefunguje, poslanec má pri svojej práci zviazané ruky. Podobne, ak petržalský poslanec nie je zároveň aj mestským poslancom, niektoré problémy nedokáže efektívne riešiť (napr. verejné osvetlenie, hazardné hry, výstavba na mestských pozemkoch na území mestskej časti). V neposlednom rade je to štátna správa, ktorá niekedy veľmi neochotne spolupracuje s komunálnymi poslancami, ako aj nekvalitná alebo nedotiahnutá legislatíva parlamentu (napr. miestny poplatok za rozvoj, náhradné nájomné bývanie, hazard, pyrotechnika, cestná zeleň, parkovanie na chodníkoch, kompetencie mestskej polície a ďalšie).

Oslovujú nás ľudia na ulici

Ján Bučan, My sme Petržalka, zástupca, starostu, poslanec miestneho zastupiteľstva: Možností komunikácie s Petržalčanmi je hneď niekoľko. Na oficiálnej stránke mestskej časti sú uvedené kontakty na poslancov, takže je to mailová alebo telefonická komunikácia. Nie je však nad osobnú komunikáciu, a preto rôzne podnety získavame najmä vďaka kontaktu s ľuďmi v uliciach Petržalky, kde nás oslovujú naši susedia, známi alebo často aj neznámi ľudia.

Keďže osobný kontakt je pre náš klub My sme Petržalka na prvom mieste, pravidelne organizujeme športovo-zábavné podujatia, na ktorých nás Petržalčania tiež oslovujú s rôznymi postrehmi, pripomienkami a nápadmi. V ére sociálnych sietí je pre nás cenným zdrojom podnetov, samozrejme, aj naša facebooková stránka My sme Petržalka.

Najčastejšie sa stretávame s podnetmi, ktoré sa týkajú čistoty a zelene, osadenia nových košov a lavičiek, či poškodených hracích prvkov na detských ihriskách. Podnety sa však týkajú aj autovrakov, poškodených alebo chýbajúcich chodníkov a celkovo miestnych komunikácií. Pre predstavu, naposledy poslanci klubu My sme Petržalka, ale aj naši neposlanci v komisiách, riešili:

  • Oľga Adamčiaková – predzáhradky na Budatínskej a Šintavskej ulici
  • Ľubica Škorvaneková – odstránenie autovrakov na Strečnianskej a Budatínskej ulici
  • Ján Bučan – prepadnutá zemina na Námestí Hraničiarov a havária kanalizácie na Pifflovej ulici
  • Ľuboš Kačírek – revitalizácia plochy pred DK Zrkadlový Háj
  • Eduard Demel – orez stromu zasahujúci do fasády paneláku na Černyševského ulici

Akým spôsobom, formou riešia poslanci tie problémy, ktoré presahujú ich kompetencie, prípadne či usmerňujú občanov, kam sa v takých prípadoch obrátiť o pomoc.

Podnety od občanov riešime buď v rámci rokovania miestneho zastupiteľstva, formou interpelácie na starostu alebo priamo s vedúcim oddelenia miestneho úradu, pod ktorého daná problematika spadá. Je pravda, že množstvo podnetov často naráža na skutočnosť, že ich riešenie nie je v kompetencii mestskej časti, ktorá preto nemôže konať tak účinne a priamo, ako by sme si predstavovali a želali. Ide najmä o prípad miestnych komunikácií, kedy mestská časť spravuje iba komunikácie III. a IV. triedy, alebo podnety týkajúce sa pozemkov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, prípadne vlastníctve mesta či samosprávneho kraja a mestská časť na ne teda nemá priamy dosah. V danom prípade možno riešenie docieliť iba prostredníctvom urgencií voči dotknutému subjektu, prípadne využitím sankčného mechanizmu, ak nedôjde k náprave.

Čo „viaže“ ruky poslancov, ktorí sa snažia problém pomenovať a navrhnúť jeho riešenie.

Príčinou sú už spomínané podnety, ktorých riešenie presahuje kompetencie mestskej časti, ale niekedy na rýchlosti a efektivite riešenia nepridajú ani zákonné lehoty a procesné postupy, ktorými je samospráva viazaná. Vo všeobecnosti však stále platí, že keď sa chce, riešenie sa vždy nájde. A niekedy stačí, keď aj sami priložíme ruku k dielu. Aj preto sa každoročne  naše združenie My sme Petržalka zúčastňuje rôznych brigád, napríklad čistenia brehov Chorvátskeho ramena, taktiež sme napríklad opravili hrací prvok v parčíku na Hrobákovej ulici.

  • Mar

    Dakujem.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky