INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci oprášia pôvodné návrhy na riešenie parkovania

Poslanci oprášia pôvodné návrhy na riešenie parkovania

Väčšina petržalských poslancov má podľa zástupcu starostu Michala Radosu záujem zaviesť parkovaciu politiku, ktorá by vyriešila parkovanie v našej mestskej časti. Zástupcovia všetkých štyroch poslaneckých klubov sa podľa jeho slov aktuálne stretávajú a diskutujú o najvhodnejšej forme, ako vyriešiť najväčší problém našej mestskej časti.

Na problematiku parkovania popri zastupiteľstve ešte v roku 2000 vytvorili Radu fondu statickej dopravy, ktorá navrhovala využitie prostriedkov samosprávy na čiastkové kroky na zlepšenie možnosti zaparkovať v konkrétnych územiach. Napríklad návrhmi na zjednosmerňovanie vybraných ulíc. Po vlaňajšom neúspešnom zavedení komplexného riešenia z dielne mestskej časti Rada fondu statickej dopravy začala na rokovania pozývať všetkých 35 poslancov miestneho zastupiteľstva a začala sa sama zaoberať komplexným vyriešením parkovania. Pre Petržalské noviny to uviedol predseda Rady fondu statickej dopravy a vicestarosta Michal Radosa (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETRŽALKA, SaS, MOST HÍD, Strana zelených).

“Už na prvej rade tento rok sme sa uzniesli, že preferujeme riešenie problému v rámci celomestskej parkovacej politiky, ale nie sme ochotní pristúpiť na každú podmienku hlavného mesta. Navyše hrozí, že sa mesto nepohne a vtedy by sme pristúpili na vlastné riešenie v rámci Petržalky,” uviedol Radosa s tým, že by neskúšali rezidenčné parkovanie zaviesť na vybraných miestach, ale obsiahlo by hneď celé územie Petržalky.

Poslanci sa podľa jeho slov zároveň rozhodli prerokovať “kritické body” z pôvodného návrhu, na ktorých sa v minulosti nevedeli zhodnúť. Napríklad stanovenie konkrétnych cien, počet rezidenčných kariet na domácnosť alebo spôsob parkovania pre návštevníkov mestskej časti. “Nevyriešenou otázkou naďalej ostáva, či nemalé vstupné náklady na zavedenie rezidenčného parkovania má znášať mestská časť alebo pôjdeme cestou externého dodávateľa,” doplnil.

Zastupiteľstvo má na druhej strane jasno v tom, kam by mali prípadné získané prostriedky od rezidentov putovať. “V prvom rade zvyšovanie počtu parkovacích miest, ale napríklad aj podpora budovania cyklotrás. V prípade zavedenia celomestskej parkovacej politiky, nielen tej petržalskej, aj podpora verejnej hromadnej dopravy tak, aby ju uprednostnilo čo najviac Petržalčanov.”

Na komplexný návrh parkovania si tak Petržalčania musia počkať. „Práve pre aktuálne odborné diskusie poslancov naprieč celým petržalským politickým spektrom by som uvítal, aby na nadchádzajúcom zastupiteľstve neboli predkladané nekomunikované a čiastkové návrhy k statickej doprave,“ dodal Michal Radosa.

Pozn. red.: Uzávierka Petržalských novín bola pred konaním zasadnutia miestneho zastupiteľstva 15. marca. O jeho obsahu vás budeme informovať v nasledujúcom vydaní.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky