INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Namiesto vyriešenia parkovania sa kontroluje

Namiesto vyriešenia parkovania sa kontroluje

Spor o vyriešenie problémov s parkovaním v Petržalke sa dostal na celoslovenskú úroveň. Snaha mestskej časti zaviesť ucelený model rezidenčného parkovania po kritike štvorice poslancov a občianskych aktivistov skončila na Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ), ktorému sa postup pri výbere prevádzkovateľa nepozdával. Zvláštny spôsob konania kontrolórov zasa prešetruje Generálna prokuratúra. Vyriešenie najväčšieho problému Petržalčanov sa odkladá na neurčito.

Mestská časť ako prvá v Bratislave prišla s komplexným a uskutočniteľným návrhom, ako dostať autá z našich trávnikov a ako sa vysporiadať s autami obyvateľov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Tomu predchádzala takmer päťročná práca odborníkov na statickú dopravu na čele s Výskumným ústavom dopravy v Žiline. Model rátal so zavedením rezidenčného parkovania, kde je domáci pri parkovaní významne zvýhodnený. A to aj finančne. Získané prostriedky z parkovacej politiky mali putovať iba a len na budovanie nových parkovacích miest.

Keďže vybudovanie parkovacieho systému s účinnou kontrolou nepoctivých vodičov by si vyžiadalo vyše 1,5 milióna eur, poslanci miestneho zastupiteľstva sa ešte v minulom volebnom období, v roku 2014, uzniesli, že náklady na zavedenie a prevádzkovanie parkovacej politiky má namiesto finančne podvyživenej mestskej časti znášať súkromný investor. Tým mala byť súkromná spoločnosť, ktorá by sa následné roky o parkovanie starala tak, aby sa jej prvotné investície vrátili. Obdobne ako pri PPP projektoch verejno-súkromného partnerstva.

 

Celý proces od začiatku schvaľovali a dozorovali miestni poslanci. Aby zmluva mohla vstúpiť do praxe a bola aj vykonateľná, museli ešte schváliť všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by sa upravoval prevádzkový poriadok pri parkovaní. K tomu koncom minulého roka nedošlo. Investor pre pretrvávajúcu agresívnu antikampaň odstúpil. Neviedlo ho k tomu len poškodzovanie mena spoločnosti, ale aj fakt, že aby bola parkovacia politika úspešná, musí sa do nej zapojiť čo najviac obyvateľov. To už po ponižujúcich útokoch zo strany aktivistov a poslancov nebolo možné.

Preto vážne hrozí, že ani toto volebné obdobie sa problém s parkovaním nevyrieši. Poslanci, ktorí návrh mestskej časti odmietli, sa vyjadrili, že majú vypracovaný a predložia vlastný návrh, ako sa vysporiadať s tisíckami chýbajúcich parkovacích miest. Prešli štyri mesiace, ale klub okolo poslankyne Pätoprstej doposiaľ nič nepredložil. Teda okrem spustenia petície, kde žiadajú odstúpenie starostu Vladimíra Bajana za to, že nepresadil v zastupiteľstve návrh, ktorý jej klub pritom sám odmietol.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky