INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

…a keď sa už povezieme až do Janíkovho dvora

…a keď sa už povezieme až do Janíkovho dvora

Zatrávnená trať, cyklochodník po celej dĺžke, preferencia električky na križovatkách, bezbariérový prístup a cyklostojany na zástavkách. Taká by mala byť druhá etapa električkovej trate, časť Bosáková – Janíkov dvor.

Druhý marcový utorok sa konalo verejné predstavenie projektu predĺženia električkovej trate.  Hlavné mesto predložilo v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zámer EIA „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ na Okresný úrad Bratislava. Hoci projekt ešte prechádza pripomienkovaním, podľa informácií na stretnutí, druhá etapa by mala byť hotová v roku 2020. Bude dlhá 3,78 km (z celkovej dĺžky 6,2 km) a jej súčasťou bude sedem zastávok – Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor. Za poslednou zastávkou sa bude nachádzať obratisko a vozovňa pre 12 súprav, aby ranné spoje nemuseli cestovať z depa v Krasňanoch. Z projektu magistrát úplne vypustil plánovanú súbežnú  štvorprúdovú komunikáciu, trať bude sprevádzať po celej dĺžke cyklochodník široký 4 metre a na zastávkach budú cyklostojany.

Zastávka Veľký Draždiak - juhozápadný pohľad od Jantárovej cesty v smere na športovú halu a OC BILLA
Zastávka Veľký Draždiak – juhozápadný pohľad od Jantárovej cesty v smere na športovú halu

Ako sme spomínali v úvode, trať by mala byť zatrávnená, jej rozchod je 1000m a električky po nej budú jazdiť rýchlosťou 50km/h, asi  v 4-minútových intervaloch. Konkrétne dva typy trakčných vozidiel, 5-dverová Škoda 29T ForCity Plus a 10-dverová Škoda 30T ForCity Plus. Zastávky budú dlhé 65m, aby sa na ne zmestili dve súpravy. Po oboch stranách trate budú ako prirodzená bariéra vysadené stromy a kroviny. Ak by električky jazdili rýchlejšie ako 50km/h, musela by byť trať oplotená. Trasa električky kopíruje navrhnutú trasu metra a súčasťou jej vybudovania bude aj zrušenie dvoch z troch presypov Chorvátskeho ramena.

Prvý presyp rameno rozdeľuje pri križovatke Rusovská – Jantárová, kde bude umiestnená zastávka Chorvátske rameno. Autori zámeru preto navrhli nový cestný a električkový most nad korytom ramena.

Križovatku Rusovská - Jantárová čakajú veľké zmeny,
Križovatku Rusovská – Jantárová čakajú veľké zmeny,

Druhá zastávka Gessayova bude dôležitá najmä pre budúcich obyvateľov a návštevníkov plánovaného centra Petržalka City.

II. etapa - zastávka Gessayova
II. etapa – zastávka Gessayova

Zastávka Zrkadlový háj  (pri OC Kaufland) bude primknutá k Romanovej ulici. Kríženie trate s cestnou komunikáciou bude rovnako ako inde chránené svetelnou dopravnou signalizáciou s preferenciou električky.

Zástavka Zrkadlový háj - severovýchodný pohľad od parkoviska OC Kaufland na zástavku a Romanovu ulicu
Zástavka Zrkadlový háj – severovýchodný pohľad od parkoviska OC Kaufland na zástavku a Romanovu ulicu

Dva varianty má Zastávka Stred. Prvý na úrovni terénu tesne za križovatkou ulíc Jantárová, Pajštúnska. Druhý, zastávku umiestnil do zárezu.

Zastávka Stred - pohľad severným smerom na zárez, zastávku a most na Pajštúnskej ulici, vpravo Jantárová cesta.
Zastávka Stred – pohľad severným smerom na zárez, zastávku a most na Pajštúnskej ulici, vpravo Jantárová cesta.

To znamená, že kríženie trate s Pajštúnskou je mimoúrovňové, autá budú jazdiť po cestnom moste. Zastávka pod ním by bola s terénom spojená schodiskami a bezbariérovým výťahom.

Zastávka Stred - celkový pohľad južným smerom na križovatku Jantárová - Kutlíková - Pajštúnska so zástavkou TRAM v podjazde.
Zastávka Stred – celkový pohľad južným smerom na križovatku Jantárová – Kutlíková – Pajštúnska so zástavkou TRAM v podjazde.

Nasledujúca zastávka Veľký Draždiak, bude oproti OC BILLA.

Zastávka Veľký Draždiak - juhozápadný pohľad od jantárovej cesty v smere na OC BILLA a športovú halu
Zastávka Veľký Draždiak – juhozápadný pohľad od jantárovej cesty v smere na OC BILLA a športovú halu

Asi najzložitejšou časťou celej trasy je zastávka Lietavská, ktorá predstavuje dôležitý prestupný uzol medzi autobusmi a električkou. Opäť má dva varianty. Prvý počíta s tým, že cca v strede medzi zastávkami Veľký Draždiak a Lietavská, trať pretne Jantárovú cestu, čo si vyžiada úpravu cestnej komunikácie. Druhý variant ju rieši ako združenú zástavku BUS/TRAM – budú na nej stáť aj električky aj autobusy. V súvislosti s tým plánuje spomínané pretnutie Jantárovej cesty ¾-kruhovými križovatkami.

II. etapa - zastávka Lietavská
II. etapa – zastávka Lietavská

A napokon, zatiaľ posledná plánovaná zastávka petržalskej električky bude mať názov Janíkov dvor. Situovaná bude pod existujúci cestný most Panónska cesta, na miesto nedokončenej stanice metra. Na moste Panónskej cesty budú umiestnené autobusové zastávky prepojené s električkovou zastávkou bočnými lávkami a špirálovitými rampami.

II. etapa - zastávka janíkov dvor
II. etapa – zastávka janíkov dvor

Koniec petržalskej električkovej trate dlhej 6,2 km bude dvojkoľajové obratisko vzdialené od poslednej zastávky asi 300m. Okrem neho zámer počíta s areálom vozovne pre účely ľahkej údržby a nočné parkovanie 12-tich súprav električiek. V tejto súvislosti sa počíta s vytvorením 20 pracovných miest.

Na  marcovom verejnom predstavení projektu predĺženia električkovej trate sa všetci prítomní zhodli, že je to dobrá správa pre Petržalku. Ako všade i k tomuto zámeru existujú časti, ktoré by bolo možné urobiť inak, možno lepšie. Niekomu chýbajú parkoviská pri zastávkach električky, iní sa boja nekontrolovanej výstavby okolo trate. Podstatné je, že sme zase o krok bližšie k tomu, aby sme sa do mesta odviezli novou nízkopodlažnou klimatizovanou električkou.

mapa 2.etapa

Čo prinesie električková trať Petržalčanom?

–  ekologický spôsob hromadnej dopravy a s tým súvisiace zníženie individuálnej automobilovej dopravy

– dobudovanie cestných komunikácií, z ktorých niektoré sú len pozostatkom výstavby sídliska zo 70-tych rokov

– vybudovanie svetelnej signalizácie na všetkých komunikáciách, ktoré trať križuje či už na úrovni alebo mimoúrovňovo

– výstavbu nových chodníkov pre peších

– bezbariérové prístupy k električkovým a súvisiacim autobusovým zastávkam

– cyklochodník pozdĺž celej trasy električky a cyklostojany na zastávkach

– výsadbu stromov a kríkov ako prirodzenú bariéru pozdĺž celej trate

– odstránenie dvoch z troch presypov Chorvátskeho ramena a kultiváciu jeho brehou výsadbou rastlín spevňujúcich brehy ramena

– zatraktívnenie prostredia, ktorým električka prechádza a jeho prípravu na urbanizáciu

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky