INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Uzávierka Jantárovej cesty od pondelka

Uzávierka Jantárovej cesty od pondelka

Od 23. marca výstavba Nosného dopravného systému obmedzí premávku aj na križovatke Bosákova – Jantárova. Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Eurovia ukončuje výstavbu estakád Einsteinova a nosnej konštrukcie. Ďalej bude pokračovať v prácach na zemnom telese medzi estakádou Artmédia – Einsteinova a Einsteinova – križovatka Bosákova – Jantárova. Aj keď už na križovatke boli uskutočnené prekládky niektorých inžinierskych sietí, bude od 23. marca zhotoviteľ montovať koľajový spodok a zvršok. Práce sú rozdelené do niekoľkých etáp a nemali by trvať viac ako 7 týždňov.

Z tohto dôvodu nebude možné odbočenie z Jantárovej na Bosákovu a zastávka MHD na Bosákovej bude presunutá oproti k Bille. Autobusy budú križovatku obchádzať po Černyševského a okolo Domu nábytku Albero späť na Bosákovu. Zmenu dopravy na križovatke bude označovať dočasné dopravné značenie.
(tod)

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201