INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci schválili dotácie, neschválili zásady vylepovania politických plagátov

Poslanci schválili dotácie, neschválili zásady vylepovania politických plagátov

Na programe prvého tohtoročného zasadnutia petržalských poslancov bolo rokovanie o štatúte hlavného mesta, dotácie, schvaľovanie prenájmov aj všeobecne záväzné nariadenia. Mimoriadnym bodom rokovania bola diskusia o budúcnosti stavby Domino na Jasovskej ulici.

Pri kontrole plnenia uznesení z posledného minuloročného zastupiteľstva vyplynulo, že sa s priaznivým ohlasom u Petržalčanov stretla možnosť zaplatiť si parkovacie miesto len na noc, teda od 17. hodiny podvečer do 8. hodiny ráno. Túto možnosť využilo 17 motoristov. Nepotvrdili sa obavy, že tí, čo majú zaplatené celodenné parkovanie, ho zrušia a uprednostnia len nočné. Naopak, za posledné mesiace minulého roku si predplatilo celodenné parkovanie ďalších 34 Petržalčanov.

Termíny pre primátora

Poslanci jednomyseľne schválili dôležitý dokument – stanovisko mestskej časti k štatútu hlavného mesta. Poznatky viacerých mestských častí totiž hovoria o tom, že mestskí poslanci či primátor  na podnety nereagujú dostatočne rýchlo, neraz až s niekoľkomesačným odstupom. Preto ešte v septembri petržalský starosta Vladimír Bajan podal návrh na doplnenie štatútu o záväzné termíny pri rozhodovaní. Hovorí sa v ňom, že ak primátora požiada o rozhodnutie starosta mestskej časti, primátor rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti, najneskôr však do 60 dní v osobitne zložitých prípadoch.

Poslanci schválili aj dotácie pre dve občianske združenia. Z vyčlenenej sumy 100- tisíc eur, schválenej v rozpočte na dotácie, dostane OZ Kaspian, ktoré poskytuje sociálne služby pre deti a mládež, 1 000 eur a OZ Ulita, ktoré sa zameriava na zvyšovanie kvality života detí na sídlisku Kopčany, 3 000 eur.

Petržalská rarita

Poslanci mali na programe aj schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia  o vylepovaní volebných plagátov. Tento zdanlivo rutinný bod programu, ktorý sa prerokúva vždy pred akýmikoľvek voľbami v každej mestskej časti, vyvolal nevídanú diskusiu. Zaslúžil sa o ňu najmä poslanec Miloš Černák (SNS), ktorý požadoval, aby mestská časť zabezpečila politickým stranám podmienky na ich propagáciu (podrobnejšie o tom píšeme v glose) a zaplatila rekonštrukciu a doplnenie betónových skruží. Poslanci túto alternatívu, samozrejme, odmietli, takže napokon neschválili ani predložený návrh. Preto pred tohtoročnými voľbami platí pre vylepovanie plagátov predchádzajúce VZN.

K problémovej stavbe Domina zaujala väčšina poslancov triezvy postoj. Na rozdiel od poslancov – aktvistov, ktorí k  téme pristúpili  emočne a obviňujúco. Elena Pätroprstá (Zmena zdola) tvrdila, že v tejto kauze sa porušilo množstvo zákonov. Neskonkretizovala však žiadny, navyše sa ako poslankyňa vôbec nezaujímala (alebo to zamlčala…) o vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky,  ako aj Okresnej prokuratúry Bratislava V, ktoré potvrdili, že postup stavebného úradu je zákonný. Teda, že stavebný úrad koná objektívne, profesionálne a nezaujate a realizuje všetky kroky, ktoré mu umožňuje zákon.

Zaujímavé  boli aj vystúpenia poslancov, ktorí nie sú v zastupiteľstve prvé volebné obdobie. Boli totiž poslancami aj vtedy, keď sa o  stavbe hovorilo pri jej schvaľovaní a teraz sa čudujú, ako sa vôbec mohlo stať, že z rokovaní boli vylúčení obyvatelia… Ale to je aj ich zodpovednosť z minulosti, na ktorú asi zabudli…

Akokoľvek, väčšina petržalských poslancov sa k situácii postavila racionálne, s vedomím, že momentálne treba vyčkať na rozhodnutia kompetentných orgánov, konkrétne okresného úradu a až potom môže petržalský úrad konať. Môže teda aj stavbu povoliť. Je však otázne, v akom rozsahu. A tu je podľa poslancov priestor na rokovanie s investormi najmä o výške stavby. Pred poslancov predstúpil aj Miroslav Skovajsa,  jeden z investrov. Potvrdil, že abdikoval na funkciu riaditeľa podniku Verejnoprospešných služieb, hoci keď nastúpil do tejto funkcie, o výstavbe Domina bolo už dávnejšie rozhodnuté.

Diskusia o električke

Keďže o výstavbe nosného dopravného systému magistrát informuje len veľmi sporadicky, alebo vôbec a Petržalčania chcú byť o pripravovaných a plánovaných prácach informovaní priebežne, mestská časť v spolupráci s magistrátom zorganizuje na túto tému verejnú diskusiu. O jej termíne vás budeme včas informovať.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.