INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chceme voľnočasový areál?

Chceme voľnočasový areál?

Petržalka dáva opäť obyvateľom možnosť zapojiť sa do rozhodovania o veciach verejných. Vedenie mestskej časti sa už dlhšie zaoberá myšlienkou priestranného voľnočasového areálu a myšlienku teraz posúva na verejnú diskusiu. Dotvoriť prvotný zámer komplexného areálu na šport, relax a zábavu pre deti, mládež, dospelých a prispôsobiť ho potrebám a požiadavkám Petržalčanov chce samospráva v spolupráci s obyvateľmi Petržalky.

„Mohli by tam byť prvky tradičné – detské ihrisko, okruh pre bežcov, priestor na posedenie, ale aj niečo, čo tu ešte nemáme – vonkajšie posilňovne, jednoduché cvičiace prvky pre seniorov alebo dokonca minigolf,“ konkretizuje svoje predstavy starosta Petržalky Vladimír Bajan. Mal by to byť priestor aj pre stretávanie sa ľudí v príjemnom prostredí. Verí, že Petržalčania majú určite veľa skúseností z iných miest alebo zo zahraničia, ktoré by sa dali preniesť aj do Petržalky.

Ako jednu z možných lokalít na umiestnenie takého typu areálu zvažuje samospráva tzv. cvičnú lúku – priestor pri Malom Draždiaku medzi ulicami Kutlíkova a Starhradská. Lokalita je rozlohou dostatočne veľká, pre obyvateľov dobre prístupná a nachádza sa v peknom a tichom prostredí. Benefitom umiestnenia by bolo aj to, že sa nachádza v prírodnom prostredí, do ktorého by hracie prvky z prírodných materiálov krásne zapadli. „A možno by tu bol aj priestor na prírodný gril a posedenie, ktoré by mohli Petržalčania popri existujúcich regulovaných ohniskách využívať,“ dodal starosta. Podľa neho nie je cieľom zahustiť priestor ani ho zaplniť všetkým možným, len ho citlivo dotvoriť tak, aby nielen zapadol do scenérie okolia, ale bol by aj priestorom na trávenie voľného času.

Počas apríla a mája môžu Petržalčania navrhovať lokality, kde by takýto areál chceli mať, aké prvky či atrakcie by mohol v sebe zahŕňať. Vítané sú aj fotky, obrázky či iné návrhy. Pomenovanie areálu samospráva prenechá najmladším obyvateľom Petržalky – z nich vyberie tri a následne všetci Petržalčania spoločne vyberú jedno z navrhovaných pomenovaní prostredníctvom hlasovania na internetovej stránke mestskej časti. Samospráva plánuje po uzavretí verejnej diskusie pripraviť návrhy, ktoré budú podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie. Podľa zvoleného charakteru areálu bude nasledovať verejné obstarávanie a územné a stavebné konanie. Svoje podnety, návrhy a názory na tému voľnočasový areál v Petržalke môžu Petržalčania zasielať mailom na areal@petrzalka.sk alebo prostredníctvom fanúšikovskej stránky na facebooku Viem byť Petržalčan.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky