INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zmena dala nádej  a šancu všetkým

Zmena dala nádej a šancu všetkým

So znepokojením sledujem ostatné vyjadrenia a diskusiu vo Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k financovaniu záujmového vzdelávania na Slovensku.

Tieto vyjadrenia sú dehonestáciou princípov a práce samospráv, teda aj tých občanov, ktorí si chcú prostredníctvom svojich volených predstaviteľov sami rozhodovať o vlastných financiách. Tých občanov, ktorí chceli a chcú odstraňovať diskrimináciu v práci s deťmi a mládežou, chcú tiež športovať, majú svoje záujmy a aktivity v oblasti kultúry, umenia a pod. Tieto aktivity chcú vykonávať a prevádzkovať nielen v školských zariadeniach, ktoré nesú názov Centrá voľného času, ale aj v iných formách záujmových aktivít, ktoré podobne ako tieto školské zariadenia zabezpečujú výchovu a mimoškolské aktivity. Zmena financovania dala nádej a šancu všetkým, aby viac podporili voľnočasové aktivity v centrách voľného času, ale aj v inej forme záujmovej činnosti, napríklad v školských kluboch detí. Zároveň odstránila možnosť účelových manipulácií s vlastnými finančnými prostriedkami obcí a ich občanov.

V podmienkach mesta Bratislava táto zmena priniesla pre občanov, deti a mládež v roku 2013 viac ako 1,1mil. eur, ktoré môžu pomôcť nám všetkým, a ktoré doteraz mali v hrsti len majitelia neštátnych školských zariadení.

Peniaze z ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky nie sú peniazmi centier voľného času, preto nevidím žiaden dôvod, aby sa majitelia týchto centier stavali do pozície výlučných „prerozdeľovačov“ prostriedkov ostatným subjektom.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky