INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Zhoda prišla naprieč politickým spektrom

Zhoda prišla naprieč politickým spektrom

Po zverejnení zámeru mestskej časti postaviť v Petržalke plaváreň sa rozbehla diskusia na rôznych fórach. Stavať či nestavať? Potrebuje Petržalka plaváreň?  Absenciu plavárne v našej mestskej časti vnímame už dlhodobo. Iste, zámer by malo mať aj samotné mesto. Ale keďže neprichádzala žiadna aktivita, rozhodli sme sa pustiť do tohto odvážneho projektu na našej úrovni.

Zhoda prišla naprieč politickým spektrom. S tým, že každá politická strana má svojho zástupcu v komisii, ktorá vznikla s cieľom koordinácie výstavby plavárne. Chceme dohliadať na to, aby boli peniaze určené na tento projekt efektívne vynaložené, pretože si uvedomujeme svoj záväzok. Pracovali sme na zadaniach a podmienkach súťaže, budeme sa podieľať na posudzovaní úverových podmienok. Plaváreň, ktorá by mala mať 5 plaveckých dráh s dĺžkou 25 m, bude totiž financovaná prostredníctvom úveru. Jej súčasťou bude takisto relaxačný bazén, detský bazén. Svoje si nájdu aj priaznivci wellnes a aktívni športovci, ktorým bude slúžiť posilňovňa. V priestoroch plavárne bude mať svoje miesto aj menšia reštaurácia.

Z novej plavárne by mohla vzniknúť nová relaxačná zóna, kde za prijateľné ceny budú môcť predovšetkým Petržalčania urobiť niečo pre svoje zdravie. Plaváreň nevnímame ako „výstrelok“, ale ako doplnenie infraštruktúry služieb v našej mestskej časti. Sme si vedomí, že problémov, ktoré si vyžadujú pozornosť, je Petržalke omnoho viac. Chceme vás však ubezpečiť, že sa im nevyhýbame a riešime ich. Dôkazom je aj rozpočet na tento rok, ktorý v sebe zahŕňa viacero investičných aktivít vrátane opravy pochôdznych terás či škôl a ihrísk.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201