INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Spýtali sme sa poslanca

Spýtali sme sa poslanca

Mestského zastupiteľstva v Bratislave a Miestneho zastupiteľstva v Petržalke Olivera Kríža. Na verejnom prerokovaní projektu plavárne v Petržalke ste vo svojom vystúpení vyjadrili sklamanie nad správaním sa niektorých obyvateľov ulíc Tupolevovej a Jiráskovej, keď jednoznačne odmietli plaváreň v blízkosti ich panelákov. Dokonca ste ich označili vo vzťahu k ostatným Petržalčanom za sebcov. Bola to primeraná reakcia z vašej strany – ako poslanca za volebný obvod, do ktorého patria aj zmienené ulice?

Už dlhšie cítim potrebu vyjadriť sa k projektu výstavby verejnej plavárne v Petržalke. Predovšetkým by som rád zdôraznil, že dlhodobo podporujem celý zámer. Vždy som dúfal, že samospráva nájde finančné prostriedky na vybudovanie verejnej plavárne, ktorú Petržalka naozaj potrebuje. Išlo by o prvý väčší komunálny projekt, ktorý bude financovaný prevažne z verejných zdrojov. Tým bude môcť samospráva udržiavať ceny vstupného na prijateľnej úrovni a zároveň podporiť vstupné pre rezidentov Petržalky a našich žiakov ZŠ. Objavili sa aj kritické hlasy obyvateľov z okolia, ktoré smerovali hlavne k problematike parkovania. Verím, že konštruktívne pripomienky sa podarí vyriešiť v spolupráci s odbornými pracovníkmi miestneho úradu. Tiež som presvedčený, že väčšina ľudí z tejto lokality projekt podporuje. Veď kto by nechcel mať verejnú plaváreň na pešo od domu? Športové vyžitie obyvateľov, a najmä mládeže je dôležité najmä v súčasnej pretechnizovanej dobe, keď množstvo detí trávi svoj voľný časť prevažne za počítačom.

V tejto súvislosti by som rád poukázal na jednu podstatnú vec. Predmetný pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta a v územnom pláne je určený na výstavbu. Už minulý rok ho hlavné mesto plánovalo zameniť zo spoločnosťou J&T za tzv. Kráľovu horu. Mestská časť Petržalka však podala námietku a nechala si pozemok zveriť za účelom výstavby plavárne. Lenže v prípade, že projekt nebude zrealizovaný, hlavné mesto si stavebný pozemok vyžiada späť. V takom prípade predpokladám, že na danej ploche vyrastie do 3 rokov 7-podlažný obytný dom. A to si hádam nepraje žiaden Petržalčan.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.