INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rozpoltená Petržalka

Rozpoltená Petržalka

Poznáme skutočný názor Petržalčanov na 4-prúdovú cestu pri Chorvátskom ramene?

Chceme pozdĺž celého Chorvátskeho ramena novú cestu, zástavbu a mestský bulvár alebo prírodný mestský park a cyklotrasy? Dajú sa tieto dve rozdielne koncepcie  zlúčiť, alebo sú oba názory nezmieriteľné?  Majú Petržalčania dnes dosť informácií, aby sa rozhodli akceptovať novú výstavbu a výrub? Sú obyvatelia obytných blokov od Bosákovej po Janíkov dvor ochotní znášať výstavbu električky a 4-prúdovej cesty a následné otvorenie priestoru pre novú výstavbu?  Majú dosť informácií, aby vedeli, či im to prinesie úžitok, alebo zhoršenie života?  Vie mesto získať financie z EÚ pre Petržalku  iba na električku so 4-prúdovou komunikáciou, alebo sa nájdu peniaze aj na električku, cyklotrasy a veľký lineárny  mestský park? POZNÁTE  ODPOVEDE? … Ja nie.

Málokto vie, že pred niekoľkými týždňami prebehlo výrubové konanie, o ktoré požiadala spoločnosť METRO na trasu novej 4-prúdovej komunikácie pri električke. Znamenalo by to výrub tisícov stromov pozdĺž celej Petržalky pri Chorvátskom ramene, teda od Bosákovej až po Janíkov dvor. Veľa Petržalčanov už 20 rokov využíva toto územie na šport alebo prechádzky. Oceňujú aj ticho a pokoj v blízkosti svojich domov. Táto cesta zároveň otvára priestor pre ďalšiu zástavbu v tejto lokalite.

Takmer „utajené“ výrubové konanie, ktorého cieľom je ďalší stupeň stavebného konania, sa dočasne zastavilo aj vďaka niekoľkým občanom, čo si to všimli. Najviac ich nahnevalo, že neboli informovaní o dôsledkoch plánovanej výstavby. Túto informáciu chce dať mesto po veľkonočných sviatkoch, keď bude v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca predstavenie projektu druhej časti výstavby električky. Termín bude zverejnený na webovej stránke hlavného mesta.

Najprv žiadosť o výrub a až potom informovanie verejnosti?

Nie je to ani korektné, ani racionálne. Snaha mesta získať čím skôr územné rozhodnutie kvôli financiám z EÚ bez toho, aby verejnosť vedela, aký to bude mať vplyv na ich životy môže byť Pyrrhovým víťazstvom. Keďže poznám postoj EÚ, ktorá prísne trvá na súlade verejného záujmu s vynaloženými financiami EÚ, zdá sa mi byť veľkým hazardom kompetentných rozhodovať bez znalosti verejnej mienky. V prípade občianskych protestov počas výstavby by to mohlo znamenať aj pozastavenie dotácií z EÚ na rozostavanú električku. Mali by sme preto spoločne požiadať vedenie magistrátu o vykonanie prieskumu verejnej mienky Petržalčanov.

Neviem, či to mesto urobí, preto si skúsme urobiť aspoň občiansku anketu. Napíšte svoju odpoveď do ANKETY na: petrzalskenoviny@gmail.com alebo hlasujte elektronicky na: www.petrzalka.otvorene.sk

Chceme pozdĺž celého Chorvátskeho ramena novú cestu, zástavbu a mestský bulvár alebo prírodný mestský park a cyklotrasy? Dajú sa tieto dve rozdielne koncepcie zlúčiť, alebo sú oba názory nezmieriteľné?

Názor Petržalčanov na 4-prúdovú cestu  pri Chorvátskom ramene v ankete

A. variant MESTSKÝ PARK
Chcem zachovať jestvujúcu lokalitu s prevažujúcou funkciou rekreácia
a šport v prírodnom prostredí a žiadam v území dobudovať cyklotrasy a centrálny mestský park. Nechcem ani električku, ani komunikáciu pre autá.
B. variant PARK S ELEKTRIČKOU
Chcem zachovať jestvujúcu lokalitu s prevažujúcou funkciou rekreácia
a šport v prírodnom prostredí a žiadam v území dobudovať cyklotrasy a centrálny mestský park. Chcem tu mať aj električku.
C. variant CENTRUM  S ELEKTRIČKOU a OBSLUŽNOU KOMUNIKÁCIOU
Chcem dobudovanie jestvujúcej lokality na mestský bulvár s novým centrom s novými obytnými budovami, vyššou občianskou vybavenosťou. Chcem tu električku aj komunikáciu pre MHD a autá, tak aby cesta nešla pozdĺž celej dĺžke Chorvátskeho ramena, ale slúžila len ako obslužná komunikácia.
D. variant CENTRUM  S ELEKTRIČKOU a 4-PRÚDOVOU KOMUNIKÁCIOUChcem dobudovanie jestvujúcej lokality na mestský bulvár s novým centrom s novými obytnými budovami, vyššou občianskou vybavenosťou. Chcem tu električku aj 4-prúdovú komunikáciu a súhlasím s tým, že bude slúžiť pre autá, MHD a pôjde pozdĺž celej dĺžky  Chorvátskeho ramena od Bosákovej až po Janíkov dvor.

(Viď mapka.)

1 obrazok k clanku Chorvatske rameno

Odpoveď označte do predmetu mailu ako A, B, C alebo D a pošlite na: petrzalskenoviny@gmail.com
alebo hlasujte elektronicky na:  www.petrzalka.otvorene.sk

Svoj názor nezabudnite prísť povedať priamo primátorovi na predstavení zámeru 2 časti nosného dopravného systému Bosákova – Janíkov dvor dňa 25. marca o 18. h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky