INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prvá petržalská plaváreň

Prvá petržalská plaváreň

Mestská časť Petržalka má spracovaný základný projekt, má za sebou interné pripomienkovanie a posúdenie poslancami a chystá verejnú prezentáciu prvej petržalskej plavárne. Už v najbližších týždňoch Petržalka podá žiadosť o stavebné povolenie na jej výstavbu a zrealizuje výberové konanie na dodávateľa stavby. Viac informácií poskytol v rozhovore pre PN starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Petržalka sa začiatkom tohto roka dočkala novej hokejovej haly. Vo verejnosti dlhšie rezonuje aj váš prísľub novej plavárne. Keď sa teraz pozeráme na jej papierovú podobu (vizuál), zdá sa, že predsa len niekto dokáže garantovať ľuďom splnenie snov…

To všetko je výsledkom našej snahy naplniť svoje predsavzatia, zakotvené tak v prioritných cieľoch mestskej časti na toto volebné obdobie, ako aj v uzneseniach zastupiteľstva. Naše kroky postupne dávajú budúcej petržalskej plavárni konkrétne črty. Jedným z prvých krokov bolo rozhodnutie o jej umiestnení. To sa nerodilo ľahko, posudzovali sme viacero variantov, mali sme však neprekročiteľné podmienky, a tými boli najmä vlastnícke pomery danej nehnuteľnosti, možnosti územného plánu, potrebná infraštruktúra či dopravná i pešia dostupnosť.

 Hneď v prvej fáze poslanci zamietli úvahy o postavení plavárne na súkromnom pozemku, čo by podľa nich vyvolalo možné komplikácie do budúcnosti. Čo napokon rozhodlo, že plaváreň bude stáť neďaleko Ludusu?

V hre bol napríklad aj pozemok župy na juhu Petržalky, ale dobudovanie prístupových ciest, dotiahnutie infraštruktúry a sietí by spôsobilo niekoľkonásobné predraženie plavárne, ale aj oddialenie celej investície o mesiace, ak nie roky. Preto sa poslanci zamerali na pozemky vo vlastníctve mesta. Napokon uspela lokalita v dotyku Jiráskovej a Tupolevovej ulice, ktorú za účelom výstavby plavárne zverilo mesto do správy mestskej časti. Nasledovalo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie plavárne v júni 2012. Jej spracovateľom sa stal Ing. arch. Ján Katuščák.

Projekt plavárne a jeho realizácia je výsledkom tímovej práce. K akým záverom dospeli členovia pracovnej skupiny a ostatní poslanci?

Diskutovali sme aj o veľkosti, prevádzke či modeli financovania. Prevládli zrelé úvahy, ktoré zamietli napríklad výstavbu 50-metrového bazéna, pretože by to bolo veľmi nezodpovedné vzhľadom na náklady na budúcu prevádzku bazéna. Po posúdeniach a prerokovaniach v pracovnej skupine, ako aj s ostatnými poslancami je zámer v štádiu, keď sme sa zhodli na základných parametroch prvej petržalskej plavárne. V plavárni bude k dispozícii plavecký päťdráhový bazén s predpokladanou okamžitou kapacitou približne 62 návštevníkov, zážitkový bazén s atrakciami s okamžitou kapacitou asi 49 návštevníkov, detský bazén s atrakciami pre cca 12 detí a whirlpool pre relax v horúcej vode s kapacitou 5 ľudí. Denne by sa tam mohlo vystriedať v priemerne 640 návštevníkov. Chýbať nebude zázemie – saunový svet, soláriá či občerstvenie. Postavenie plavárne predpokladá aj vybudovanie nových parkovacích miest, ktoré mestská časť následne doplní aj o ďalšie kapacity v rámci novej parkovacej politiky.

Koľko peňazí bude plaváreň stáť a kto ich poskytne?

Predpokladané celkové náklady na výstavbu plavárne odhadujú odborníci na 3,3 mil. eur (bez DPH), pričom veríme, že cenu ešte môže upraviť elektronická aukcia. Financovať ju budeme čiastočne zo zisku z odpredaja akcií Dexia banky, ktorý sme realizovali v minulosti, a čiastočne z úveru, podmienky ktorého bude na niektorom z najbližších rokovaní schvaľovať zastupiteľstvo. V zmysle uznesenia petržalských poslancov vedenie mestskej časti rokuje o možnej spolupráci na projekte plavárne aj s Bratislavským samosprávnym krajom, podrobnosti participácie kraja však ešte nie sú obojstranne uzavreté. Cieľ máme jasný, snažíme sa k nemu nájsť tú najlepšiu cestu. Robíme všetko pre to, aby sme skĺbili predstavy, požiadavky a reálne možnosti a dali tak Petržalke v podobe vlastnej plavárne ďalšiu pridanú hodnotu.

130223_Plavaren_vizualizacia

Prvú petržalskú plaváreň predstaví mestská časť svojim obyvateľom na verejnej prezentácii po jarných prázdninách, v stredu 13. marca o 17. h v Cik Cak Centre na Jiráskovej ulici.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416