INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Najlepšie riešenie je  systémové

Najlepšie riešenie je systémové

Minulý týždeň na programe zasadnutia poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Petržalka bolo 22 bodov. Časť tvorili návrhy na prenájom nebytových priestorov, z ostatných návrhov rezonovali témy týkajúce etického kódexu volených predstaviteľov (viac na str. 11) a podpory petržalských poslancov v rokovaniach o zlom technickom stave komunikácií na území hlavného mesta.

Bratislava by pri probléme opravy a údržby ciest potrebovala dlhodobejšie riešenia. Ide síce o cesty, o ktoré sa dnes má starať mesto a nie mestská časť, petržalskí poslanci sa však nechcú situácii len prizerať. Preto na svojom zasadnutí prijali uznesenie, ktorým žiadajú primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, aby o odpustení dane z motorových vozidiel rokoval s krajom, ktorý je prijímateľom tejto dane. Viac ako 730-tisíc eur, ktoré mesto ročne na dani zaplatí prostredníctvom Dopravného podniku Bratislava (DPB), by tak podľa petržalského poslanca a člena predstavenstva DPB Branislava Weigla mohli ísť na opravu ciest.

cesta, obratisko

Petržalský starosta a bývalý bratislavský župan Vladimír Bajan však odpustenie dane z motorových vozidiel Dopravnému podniku nepovažuje za takú jednoduchú záležitosť. „Treba si uvedomiť, že peniaze z dane z motorových vozidiel nejdú len na správu ciest, ale aj na to, čo musí kraj zo zákona uhrádzať,“ uviedol s tým, že ide o jeden z príjmov vyššieho územného celku a táto daň nie je účelovo viazaná. „Navrhovali sme to, čo funguje aj v iných krajoch, v ktorých niekde župné zastupiteľstvá oslobodili od dane dopravcov, ktorí zabezpečujú službu v doprave vo verejnom záujme,“ uviedol poslanec Branislav Weigl, ktorý s návrhom prišiel. Petržalský starosta si však myslí, že potom by si kraj mohol nárokovať od mesta tiež odpustenie niektorých daní. „Viem si predstaviť aj účelovú obranu zo strany župy, ktorá mesto požiada, no tak nám odpusť daň z nehnuteľností za stredné školy alebo za iné zariadenia,“ dodal. Za systémové riešenie stavu ciest v hlavnom meste petržalský starosta nepovažuje ani dotácie na údržbu ciest od samosprávneho kraja.

Petržalskí poslanci tiež žiadajú mesto, aby iniciovalo legislatívne zmeny v parlamente tak, aby cesty I. triedy prešli do vlastníctva štátu a cesty II. a III. triedy pod samosprávny kraj. Aj podľa Bajana je potrebná legislatívna zmena tak, ako ju prijali aj petržalskí poslanci. Mesto by sa tak staralo len o cesty IV. triedy, ako to funguje aj v ostatných slovenských mestách. „Toto považujem za systémové riešenie, napokon sám som takéto kroky inicioval v čase, keď som bol predsedom BSK, žiaľ, vtedy neúspešne. Jedine to postaví celý problém z hlavy na nohy,“ uzavrel starosta.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky