INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hlavnému mestu treba dať, čo si zasluhuje

Hlavnému mestu treba dať, čo si zasluhuje

Starostovia bratislavských mestských častí očakávajú, že pri prerokúvaní problémov miestnej samosprávy na májovom 24. sneme ZMOS bude rezonovať aj otázka financovania hlavného mesta. Potrebu riešiť problém opätovne otvorili na schôdzi Regionálneho združenia mestských častí hl. mesta SR Bratislavy.

Už dlhé roky poukazujú na to, že hlavné mesto nedostáva od štátu koľko potrebuje a čo si zasluhuje. Funkcie hlavného mesta by mali byť jasne vymedzené v štátnom rozpočte, odznelo na rokovaní regionálneho združenia. Ale požiadavka, aby hlavné mesto malo v štátnom rozpočte vlastnú kapitolu, sa zatiaľ nestretla s dostatočným pochopením. „Bratislavsko však nemôže byť jednosmerka v rámci solidarity, musí to ísť aj opačne,“ konštatoval predseda regionálneho združenia, starosta Petržalky Vladimír Bajan. Pokiaľ ide o školstvo, konštatoval: „Vývoj školstva je neodhadnuteľný, pretože čo sa povie dnes, zajtra už neplatí.“

Pred rokovaním snemu ZMOS regionálne združenie bratislavských mestských častí vychádza tiež s podnetom na rozšírenie agendy ZMOS. Majú ju tvoriť napadnuté rozhodnutia miestnej samosprávy prokuratúrou, najvyšším súdom, prípadne inou inštitúciou. Takto získané poznatky by mali napomôcť vyhnúť sa problémom predovšetkým pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.