INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hlavnému mestu treba dať, čo si zasluhuje

Hlavnému mestu treba dať, čo si zasluhuje

Starostovia bratislavských mestských častí očakávajú, že pri prerokúvaní problémov miestnej samosprávy na májovom 24. sneme ZMOS bude rezonovať aj otázka financovania hlavného mesta. Potrebu riešiť problém opätovne otvorili na schôdzi Regionálneho združenia mestských častí hl. mesta SR Bratislavy.

Už dlhé roky poukazujú na to, že hlavné mesto nedostáva od štátu koľko potrebuje a čo si zasluhuje. Funkcie hlavného mesta by mali byť jasne vymedzené v štátnom rozpočte, odznelo na rokovaní regionálneho združenia. Ale požiadavka, aby hlavné mesto malo v štátnom rozpočte vlastnú kapitolu, sa zatiaľ nestretla s dostatočným pochopením. „Bratislavsko však nemôže byť jednosmerka v rámci solidarity, musí to ísť aj opačne,“ konštatoval predseda regionálneho združenia, starosta Petržalky Vladimír Bajan. Pokiaľ ide o školstvo, konštatoval: „Vývoj školstva je neodhadnuteľný, pretože čo sa povie dnes, zajtra už neplatí.“

Pred rokovaním snemu ZMOS regionálne združenie bratislavských mestských častí vychádza tiež s podnetom na rozšírenie agendy ZMOS. Majú ju tvoriť napadnuté rozhodnutia miestnej samosprávy prokuratúrou, najvyšším súdom, prípadne inou inštitúciou. Takto získané poznatky by mali napomôcť vyhnúť sa problémom predovšetkým pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201