INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Betonárka pri Sovom lese stáť nebude

Betonárka pri Sovom lese stáť nebude

Nová betonárka mala vyrásť v tesnej blízkosti Sovieho lesa ako dočasná stavba maximálne na 5 rokov. Magistrát totiž vydal ešte pred rokom súhlasné stanovisko k tomuto zámeru. Keďže som sa domnieval, že stanovisko nie je v súlade s územným plánom, obrátil som sa na krajskú prokuratúru.

Prokurátor konal veľmi rýchlo a označil kladné stanovisko mesta za protizákonné. Zároveň požiadal hlavné mesto, aby svoje rozhodnutie zrušilo. Primátor následne vyhovel protestu prokurátora a koncom februára vydalo hlavné mesto rozhodnutie, ktorým zrušilo svoje vlastné kladné stanovisko k investičnej činnosti ešte z januára 2012. Pevne verím, že týmto krokom sa zabráni protizákonnej výstavbe konfliktnej betonárky, ktorá by iste negatívne ovplyvnila ekosystém Sovieho lesa.

Pripomínam, že takzvaný Soví les je prírodný lužný les, ktorý sa rozprestiera pri Dunaji v Petržalke od Ekonomickej univerzity až k Mostu Apollo. Lokalita je v štvrtom pásme ochrany prírody a je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy. Soví les bol minulý v roku 2011 navyše vyhlásený za chránený areál.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201