INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka má prvú Štúdiu pešieho pohybu

Petržalka má prvú Štúdiu pešieho pohybu

Kolesá áut nie sú jediné, ktoré dokážu zničiť a znehodnotiť trávnik. Sú to aj samotní ľudia, ktorí si často skracujú cestu po tráve, lebo predsa len ísť krížom cez trávnik je rýchlejšie, ako ísť po chodníku o niekoľko krokov ďalej. Keď si takto „vyšliapu“ jeden chodník, istým spôsobom sa dá „očko prižmúriť“. Ale nie je celá sieť umelo vytvorených chodníkov na jednom trávnatom pozemku tak trocha veľa?

Mestská časť vypracovala a miestni poslanci následne schválili prvú štúdiu pešieho pohybu. Má demonštrovať bezpečné a bezkolízne prechody pre peších, ale aj vniesť istú dávku logiky a nastaviť pravidlá pri budovaní či starostlivosti o chodníky. Prvá štúdia platí pre lokalitu Háje, najbližšie by mala prísť na rad lokalita Dvory.

II. etapa – zastávka Gessayova

Ide o podobnú štúdiu, ktorú majú viaceré väčšie európske mestá a jej úlohou je okrem iného ukázať možné trasovanie pre peších v mestskej časti. Samospráva pritom poukazuje na to, že sa často hovorí o dopravnom genereli či statickej a dynamickej doprave, ale absentuje pešia doprava. Pričom zároveň dlhodobou stagnáciou vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy sa zhoršujú aj podmienky pre chodcov a téma sa odsúva do úzadia.

„Keď sa Petržalka dobudovala, zabudlo sa na ucelené chodníky a ľudia to riešili často tak, že si vyšliapali trasy tak, aby im to vyhovovalo. Nie je to najvhodnejšia alternatíva, lebo v tendencii zľahčiť alebo si skrátiť pohyb, vyšliapali cez jednu trávu sedem chodníkov,“ hovorí prednosta petržalského miestneho úradu Miroslav Štefánik. Tým sa podľa neho znehodnotil chodník, zeleň i potenciál celého pozemku.

Ďalším dôvodom bolo, aby sa zabránilo budovaniu chodníkov „odnikiaľ nikam“. Príkladom je cyklotrasa pri vlakovej stanici a ďalej smerom na Kopčiansku ulicu, kde sa muselo prechádzať štyrikrát z jednej strany na druhú, keďže sa pracovalo na etapy a bez logickej nadväznosti. Podľa prednostu s tým teda súvisia aj prípadné plánované investičné aktivity, ktoré by sa na žiadosť poslancov alebo obyvateľov dostali do rozpočtu a priorít mestskej časti.

Dokument, resp. niektoré jeho ustanovenia, by mali slúžiť ako podmienka pre budúcich investorov. „Ak sa bude niekde v lokalite stavať napríklad bytový dom, bude v podmienkach územného rozhodnutia alebo stavebného podvolenia dobudovať infraštruktúru v zmysle tejto štúdie. Aby sa na niečo nadviazalo a aby sa v niečom pokračovalo,“ skonštatoval prednosta miestneho úradu.

Materiál bude zároveň záväzný aj pre samosprávu, napríklad pri zimnej údržbe. Analytická časť dokumentu totiž obsahuje aj údaje o tom, koľko ľudí sa kadiaľ pohybuje, kde sú strediskové body, ku ktorým sa ľudia potrebujú najčastejšie dostať, či aká je štruktúra a hustota pochôdznosti po tých chodníkoch. „Mestská časť nemá na to, aby odhrnula každý jeden chodník úplne do sucha, keď sú k jednému bodu viaceré vyšliapané chodníky. Zvolili sme stratégiu, že chceme mať jeden nosný chodník, ktorý bude odhrnutý, čo vieme garantovať. Nevieme garantovať všetky,“ dodal Štefánik.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky