INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Električka a iné súvislosti /1/

Električka a iné súvislosti /1/

Tie, ktoré schádzajú od leta 2016 zo Starého mosta sa dostanú najďalej na tretiu petržalskú zastávku na Jungmannovej ulici. Na konečnú električkových liniek 1 a 3.  A bude poslednou najmenej ďalších päť rokov, čo je pol desaťročia, ak sa nič nezmení na najnovšom primátorsko-magistrátnom sľube, že rok 2023 bude rokom, keď v poradí desiata zastávka v Janíkovom dvore bude tou, na ktorú Petržalčania čakajú tri desiatky rokov. Bez ohľadu na to, či mala byť pôvodne nástupno-výstupnou pre metro, rýchlodráhu, tram-train, aby napokon zostala (ak raz naozaj aj bude v roku 2023?!) len pre obyčajnú električku. No, už naozaj konečne konečná – existujúca, funkčná a prevádzkovaná.

Tiež, že sa splní to urbanistické, že električka je významný mestotvorný prvok. Nielenže jazdí „po svojom“, ale aj mení a pretvára najbližšie prostredie a široké okolie. Krášli, oživuje, sfunkčňuje. Čo Petržalka potrebuje ako soľ. Nie ako rozprávku nad zlato, ale dlho očakávanú živú skutočnosť.

Križovatka Jantárová cesta – Pajštúnska ul. – Topoľčianska ul. a vysoké napätie nad ňou

Mohlo, a predsa sa nezmenilo

Ak duchom, ktorý vládne miestu, vnáša doň až mýtickú atmosféru, ale zároveň ho i ochraňuje – genius loci,  je pre bývajúcich na Dvoroch a v Hájoch práve Chorvátske rameno, potom pre obyvateľov Lúk je duchom Veľký Draždiak. Kto však vysloví jedným dychom jeho vody, druhým sa nedá nedodať, aha, a čo tie drôty  nad nimi!?

Vzápätí je zo stožiarov nesúcich vyše 10 km dlhé vedenie veľmi vysokého napätia 110kV z rozvodne v Podunajských Biskupiciach do rozvodne na Kolmej ulici v Petržalke aktuálna téma. A keďže drôty neprišli za ľuďmi ( v „starej“ Petržalke boli natiahnuté v roku 1967), ale  Novopetržalčania prišli pod ne a medzi ne, má prekládka drôtov z obývaného územia do extravilánu vyše tridsaťročnú históriu. Slovami sa prekladali za  socializmu, sľubmi sa prekladajú za kapitalizmu. Reči i prekládka sú časom však drahšie. V roku 2007 vyčíslili energetici  náklady prekládky na 14 mil. Sk (v konverznom kurze 465 tisíc €). Vážne a reálne sa mala i udiať v roku 2011. Aspoň tak to vtedajší petržalský starosta Milan Ftáčnik oznámil Petržalčanom. O niekoľko dní hovorca ZSE starostu mediálne „opravuje“, že v roku  2011 investičný plán energetikov s prekládkou nepočíta. Hoci… podľa neho, istú možnosť ponúkal plán výstavby Južného mesta, kde sa pôvodne uvažovalo nad vybudovaním novej 100 kV rozvodne. Tým by sa „otvorila možnosť nového riešenia, ktoré by vedenia sponad Draždiaka odstránilo.“ Developer však údajne, aj pre krízu, svoje pôvodné plány prehodnotil, takže z pôvodného požadovaného výkonu pre novú výstavbu zostalo len „torzo“. Úhrada nákladov prekládky vo väčšom rozsahu zo strany energetikov by podľa hovorcu bola možná len vtedy, ak by bolo takéto riešenie účelné z hľadiska vynaložených nákladov. To znamená, napríklad pri pripojení väčšieho množstva odberateľov, ako v prípade pôvodného projektu Južného mesta. Západoslovenská energetika si teda počká na vývoj situácie zo strany developerov.

A – bodka!

Vizuál budúcej zastávky Veľký Draždiak, pohľad od Jantárovej cesty na polikliniku.

Voľne a zrozumiteľne: rozvodňu, náklady na jej výstavbu majú zaplatiť noví obyvatelia Južného mesta spotrebou elektrickej energie vo svojich nových domácnostiach. Tých akosi vtedy nebolo. A malo perspektívne byť. Od 10 do 20 tisíc… Lebo keď bude spotreba, bude potrebná rozvodňa. Keď bude rozvodňa v Južnom meste, môže byť prekládka drôtov nad Veľkým Draždiakom. Ako to pekne zapadá do seba, však?

Lenže ničoho a nikoho tu zatiaľ niet, takže v roku 2013 majú energetici aj inú sumu prekládky. V maily oznamujú, že náklady na ňu „v zmysle platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy“  predstavujú finančnú čiastku 1,887  mil. Euro.“

Za sedem rokov zdražela prekládka – štvornásobne!!!

Keď reči sú vážne veci

Ako tento vyše 30-ročný veľko-draždiakovo-prekládkový guláš súvisí s budúcou električkou do Janíkovho dvora? Niektorí Petržalčania sa vyjadrili, že keď doteraz nebolo možné uskutočniť prekládku kvôli peniazom, či výstavbou trate električky a jej prevádzkovaním nebude  prekládka už bezpečnostne nevyhnutná. (Otázka pre odborníka laická, ale pre neodborníka prirodzená.)

Aj preto sa takto redakcia PN obrátila na energetikov

Otázka PN: Druhá etapa trate električky na konečnú zastávku v Janíkovom dvore vedie na Lúkach III povedľa Jantárovej cesty. Navrhovaná líniová stavba bude elektrifikovaná a napájaná jednosmerným napätím 750 V (600 V). Ibaže nad križovatkou (Jantárová cesta – Pajštúnska ul. – Topoľčianska ul.) vedie od Veľkého Draždiaka do rozvodne na Kolmej ul. veľmi vysoké napätie 110kV. Bude bezpečný tento úsek križovatky, keď sa nad ňou križujú drôty veľmi vysokého napätia s trakčným jednosmerným napätím?

Odpoveď ZSE: Vo všeobecnosti platí, že križovania 110kV nadzemných vedení s inými sieťami je pri dodržaní platných technických noriem bežným riešením.“

Prvý záver: Električka ako zmena prostredia Veľkému Draždiaku (nutnosť prekládky) nepomôže.

Drôty, drôty a len drôty na veľkým Draždiakom…

A – nezmení?!

Poďme na inú možnosť. Tiež zmenu. Na Južnom meste – Slnečnice, zóna Viladomy a zóna Mesto sa predsa veselo stavia i býva. Takže predsa je na rade už i rozvodňa? V tomto zmysle formulujeme energetikom druhú otázku. Ich odpoveď je stručná:  „Spoločnosť ZSD bude postupovať podľa platného územného plánu.“

Oponujeme energetikom, že nová rozvodňa (juh Petržalky) je v platnom územnom pláne BA jedno desaťročie. Nie je to už odborná ani výkonná činnosť Magistrátu a poslancov Mestského zastupiteľstva, ale energetikov. Žiadame ich o odpoveď, kedy bude rozvodňa postavená a funkčná. Energetici odpovedali obratom: „Presný harmonogram v tomto momente nie je známy, ani odsúhlasený, ZSD nie je jediným subjektom územného konania.“

Druhý záver: Zatiaľ teda bez rozvodne. Či nebodaj ďalších 30 rokov s drôtmi nad Veľkým Draždiakom…?

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky