INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Budúcnosť Petržalky máme všetci vo svojich rukách

Budúcnosť Petržalky máme všetci vo svojich rukách

Petržalka bola a ešte stále je krásne zelená. Nie je to betónová džungľa ako ju hanlivo nazývajú tí, ktorí tu nežijú. Aj keď je pravda, že zeleň medzičasom už pomaly začala ustupovať novému rozvoju Petržalky. Všetci sa zhodneme, že rozvoj Petržalky je  potrebný, ale je veľmi dôležité, aby bol udržateľný a aby bol v súlade s potrebami a prianiami Petržalčanov. Aby rozvoj nebol „živelný“ – bez kontroly a nebol iba nástrojom napĺňania zisku pre developerov, ale aby boli v čo najväčšej možnej miere zohľadnené potreby a predstavy súčasných obyvateľov – Petržalčanov.

A toto je aj prípad obyvateľov Lúk V, ktorí nesúhlasia, aby pod ich oknami vzniklo nové cestné prepojenie a nová križovatka s Panónskou, nové nákupné centrum či prepojenie s diaľnicou, ale táto problematika sa týka aj ďalších lokalít Petržalky napr. Lúky VII, VIII, atď. Pri živelnom  a „prodevelopersky“ ladenom rozvoji majú potom obyvatelia pocit – a právom, že nikoho nezaujímajú ich potreby, predstavy, že nikto neháji ich záujmy, majú pocit, že sa rozhoduje o nich bez nich…

O to dôležitejší je práve v takýchto prípadoch vzájomný dialóg. Spoločne hľadať spôsob ako to ide a nie tisíc dôvodov, prečo to nejde, nedá sa … Vzájomný dialóg všetkých zúčastnených strán – obyvateľov dotknutej lokality, zástupcov samosprávy, investora však zároveň znamená vybrať sa ťažšou a náročnejšou cestou, na konci ktorej by malo byť nájdenie kompromisu pre všetky zúčastnené strany.

Miestni a mestskí poslanci a rovnako tak aj starosta či primátor by mali v prvom rade hájiť verejný záujem a všetci spoločne podporovať vzájomný verejný dialóg a riešenia, ktoré budú skutočne pre obyvateľov a nebudú slúžiť iba na ich zviditeľnenie sa za účelom naplnenia svojich politických ambícií.

Budúcnosť Petržalky máme všetci vo svojich rukách, tak využime túto šancu, aby Petržalka zostala aj naďalej krásne miesto kde sa oplatí bývať a žiť.

Lýdia Ovečková, poslankyňa MZ Petržalka

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201