INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bajan a Konrad o koridore budúcej električky

Bajan a Konrad o koridore budúcej električky

Centrálna rozvojová os Petržalky, definovaná koridorom budúcej električky ako súčasti nosného dopravného systému (v minulosti koridor pre metro), ale aj Chorvátskym ramenom je pre Petržalku vzácnym územím, ktoré by malo tvoriť jej chrbticu, jej kľúčovú os. Názory na jej budúce využitie sa rôznia, ani odborníci sa nevedia zhodnúť na funkciách, ktoré by mala ponúkať a vo verejnosti taktiež rezonujú viaceré pohľady. Preto je diskusia na tieto témy veľmi potrebná, ba nevyhnutná.

Popri mienke širokej verejnosti ako budúceho užívateľa tohto verejného priestranstva sú smerodajné odporúčania odborníkov z oblasti životného prostredia, architektúry, urbanizmu a v neposlednom rade aj dopravy, keďže súčasťou riešeného územia bude aj samotná električka. Aj keď tá ako taká nie je súčasťou urbanistickej štúdie „Centrálna rozvojová os“ a jej príprava postupuje samostatným územným a stavebným konaním, nedajú sa tieto dva prvky úplne oddeliť. Na oboch procesoch nepretržite spolupracuje mesto aj s mestskou časťou na úrovni odborníkov z oddelenia územného rozvoja a dopravy petržalského úradu.

Starosta Petržalky Vladimír Bajan sa dnes stretol s hlavnou architektkou Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad, aby sa navzájom informovali o aktuálnom stave krokov a procesov v tejto oblasti. Hlavná architektka predstavila starostovi stav prác na urbanistickej štúdii „Centrálna rozvojová os“, ktorá je momentálne v štádiu posudzovania a pripomienkovania zadania. Starosta informoval, že toto zadanie bolo predmetom rokovania odbornej komisie petržalského miestneho zastupiteľstva, ktorá ju odporučila schváliť.

I. Konrad ďalej starostu Petržalky oboznámila s procesom participácie, ktorý považuje za jeden z najväčších a najrozsiahlejších v histórii mesta. V minulosti sa uskutočnili aj za účasti Petržalky viaceré aktivity, či už išlo o pripomienkovanie ideovej urbanistickej súťaže, prieskum verejnej mienky priamo v okolí Chorvátskeho ramena, V. Draždiaka či Sadu J. Kráľa, dotazník v rámci Dní Petržalky či stretnutí s obyvateľmi, ale aj workshopy s odbornou verejnosťou na témy Zeleň a životné prostredie, Architektúra, urbanizmus a verejné priestory či Mobilita. V súčasnosti sa môže verejnosť zapojiť do participácie vyplnením dotazníka na webstránke, ktorú za týmto účelom mesto vytvorilo – www.participacia-petrzalka.bratislava.sk. Pripravené sú aj ďalšie aktivity.

Názory obyvateľov i návštevníkov Petržalky sú pre nás vzácnym zdrojom a inšpiráciou, odporúčania odborníkov sú pre nás vodítkom a návodom, ako postupovať ďalej pri našich rozhodnutiach. To všetko však musíme zasadiť aj do kontextu širších súvislostí a najmä do kontextu budúcnosti,“ povedal na stretnutí Vladimír Bajan. Spolu s hlavnou architektkou sa zhodli na tom, že minimálne rovnako ako participatívny proces je dôležité prevzatie zodpovednosti a prijatie rozhodnutí zo strany kompetentných, v tomto prípade samosprávy mesta i mestskej časti tak, aby nešlo o participáciu len pre participáciu a aby sa celý proces umelo a zbytočne donekonečna nenaťahoval.

Konečné riešenie by malo byť v súlade tak s očakávaniami verejnosti, ako aj dostupnými možnosťami a schopnosťami samosprávy a všetkých zainteresovaných a zároveň aj do budúcnosti predstavovalo naozaj modernú alternatívu využitia tohto významného územia. Ako dodal starosta bol by rád, aby sa nezopakovali niektoré chyby, ktoré je už teraz vidieť pri prvej etape električky, keď cestujúci využívajú parkoviská okolitých obytných budov, nechávajú tu autá a prestupujú z nich na električku, čím zaberajú miesta tunajším rezidentom. „Kombinácia odsúvania riešenia parkovacej politiky, nedostatočného riešenia električky v celom svojom kontexte či nedôslednosť pri predaji pozemkov v dotknutej lokalite sa Petržalke môže vypomstiť, preto by súčasní komunálni politici – vrátane poslancov mestského i miestneho zastupiteľstva – mali naozaj uvažovať a konať nad rámec okolia svojho bydliska, nad rámec tohto volebného obdobia či niektorých osobných a skupinových záujmov,“ uzatvára V. Bajan.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky