INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Náhradné byty opäť na pretrase

Náhradné byty opäť na pretrase

Kauza výstavby náhradných nájomných bytov, ktoré majú slúžiť nájomníkom z reštituovaných domov, naberá čoraz vyššie obrátky. Ešte nie je celkom ukončený problém s pozemkami na výstavbu  takýchto bytov v Dúbravke, 16. februára sa v mestskom zastupiteľstve bude hovoriť aj o sporných pozemkoch v Petržalke.

Mamateyova ulica, parcela č. 374.

O petícii, ktorú inicioval petržalský aj mestský poslanec Milan Vetrák, sa hovorilo už v miestnom zastupiteľstve. V petícii sa hovorí, že Petržalčania sú znepokojení zámerom výstavby náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého a zásadne nesúhlasia s tým, aby sa na pozemkoch mesta v týchto lokalitách, konkrétne na parcele č. 326/1 a parcele č. 374 takáto výstavba realizovala. „Sme rozhorčení, že s nami ako obyvateľmi mesta, ktorí sú priamo dotknutí zamýšľanou výstavbou, doteraz nikto túto záležitosť nekonzultoval, čo nie je v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 440/2016 zo dňa 31. 3. 2016 týkajúcom sa pravidiel participácie verejnosti na takýchto procesoch, hoci realizácia takejto výstavby by jednoznačne viedla k zhoršeniu kvality nášho života,“ dodal Milan Vetrák.

Poslanci za Petržalku, ktorí sedia v mestskom zastupiteľstve, žiadajú primátora, aby v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, ktoré označilo lokality Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého za nevhodné na výstavbu nájomných bytov, aby hlavné mesto zameralo najbližšie kroky na výber iných, vhodných lokalít, ako ich odporučilo miestne zastupiteľstvo (v zmysle platného územného plánu alebo pri iných možných alternatívach, ktoré môže predstavovať napríklad dohoda s investormi v súčasnosti už realizovaných projektov, výber pozemkov napríklad v správe spoločnosti Metro a.s. a pod.), alebo z tých, ktoré sa ukážu ako vhodné na stretnutí primátora so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov a aby sa konečný výber lokalít spravil po dohode s petržalským miestnym zastupiteľstvom.

„Verím, že nás podporia aj poslanci z iných mestských častí, veď tento problém sa týka aj ich. Nie je predsa možné, aby sa primátor svojvoľne rozhodol pre výstavbu v akejkoľvek mestskej časti a nekonzultoval tieto rozhodnutia so starostami a miestnymi poslancami,“ povedal petržalský starosta Vladimír Bajan.

Haanova ulica, parcela č. 326/1.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky