INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

O dotácie nad 2 000 eur možno žiadať do marca

O dotácie nad 2 000 eur možno žiadať do marca

Žiadosti o poskytnutie dotácie nad dvetisíc eur môžu Petržalčania posielať do konca marca. Schvaľovať ich budú petržalskí miestni poslanci, ktorí rozhodnú o 75 percentách z celkovej sumy. Žiadosti o poskytnutie dotácie do dvetisíc eur môžu žiadatelia adresovať miestnemu úradu do konca októbra tohto roka. Najneskôr do 60 dní o nich rozhodne starosta.
Žiadosti o dotácie nad dvetisíc eur posudzujú príslušné komisie miestneho zastupiteľstva na základe podkladov a odporúčaní odborných útvarov miestneho úradu.

„V minulom roku sme podporili 64 projektov, ktoré sa orientovali na sociálnu pomoc a športové podujatia. Ďalšie peniaze sme rozdelili na kultúrne aj na ekologické projekty na našom území,“ povedal starosta Vladimír Bajan. Pridelené dotácie zverejňuje Petržalka každoročne na svojej internetovej stránke. Taktiež tu záujemcovia nájdu prehľad tohtoročných žiadostí, ktorý samospráva aktualizuje.Petržalka zverejňuje žiadosti o dotácie na svojej oficiálnej internetovej stránke v oblasti Samospráva, záložka Dotácie. O rozdeľovaní dotácií môžu rozhodovať aj Petržalčania. Stačí sa prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií. Tí zabezpečia vyžrebovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich pozvanie na rokovanie komisie. „O termínoch zasadnutia komisií informuje internetová stránka v dostatočnom predstihu. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, bez práva hlasovať,“ doplnila hovorkyňa Miestneho úradu M.Platznerová.
Dotácie môžu poskytnúť právnickým aj fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mestskej časti alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti. Poskytujú ich napríklad na podporu podnikania a zamestnanosti, na podporu všeobecne prospešných služieb v oblasti obnovy alebo tvorba zelene na území Petržalky, kultúry, športu, vzdelávania, programov a projektov pre seniorov a rodiny s deťmi. V rokoch 2013 až 2016 rozdelila samospráva podľa Platznerovej takmer 400-tisíc eur na podporu športu pre deti a mládež ako aj na podujatia pre seniorov a aktivity občianskych združení vPetržalke. Na tento rok vyčlenili poslanci v rozpočte na dotácie 100-tisíc eur.

Vlani dotáciami podporili napríklad Medzinárodný deň detí v Sade Janka Kráľa, podporili tiež mládežnícky futbal, basketbal či Benefičný ples. Dotácie dostali aj projekty Domov pre každého 2016 i Športujeme a putujeme.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky