INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Starostovia odmietli Nesrovnalovo memorandum

Starostovia odmietli Nesrovnalovo memorandum

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zvolal na začiatku februára spoločné stretnutie, kde mali všetci sedemnásti bratislavskí starostovia podpísať memorandum, ktorým sa zaväzujú spoločne riešiť parkovaciu politiku v meste. Nesrovnal ostal sám, zástupcovia mestských častí sa na jeho akcii odmietli zúčastniť. Starostovia dostali výzvu na podpis memoranda na poslednú chvíľu, navyše bez možnosti diskusie, či prerokovania materiálu s miestnymi poslancami. Nebolo im tiež zrejmé, pod čo sa vlastne majú podpisovať, keďže išlo o politický dokument, ktorý v skutočnosti riešenie parkovania nikam nepohne.Pôvodná dohoda totiž podľa starostov bola, že primátor Nesrovnal predloží do mestského zastupiteľstva dokumenty, ktoré zriadenie spoločnej parkovacej politiky umožnia. Ide o všeobecno záväzné nariadenie a zmenu Štatútu hlavného mesta, ktoré mestské časti pripomienkovali a odobrili ešte v roku 2013, kedy sa celý proces zastavil. “Namiesto toho však pán primátor predložil memorandum, ktoré nemá žiadny vplyv na riešenie parkovacej politiky, čím vlastne len skrýva svoju neschopnosť,” nešetril kritikou Nesrovnala starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Rovnaký názor svojou neúčasťou na podpise memoranda potvrdili všetci 17 starostovia, ktorí sa odmietli “mediálnej hry” zo strany primátora Nesrovnala zúčastniť. “Očakávame od primátora konkrétne kroky, ako je napríklad predloženie zmeny štatútu hlavného mesta, VZN a súvisiacich materiálov tak, aby sme ich spolu s poslancami mestských častí a mesta mohli prerokovať čo najskôr. Sme presvedčení, že spravovanie mesta sa nedá riešiť bezobsažnými memorandami, ale konkrétnymi krokmi a rozhodnutiami, za ktorými stojí aj zodpovednosť,” uviedol Bajan. Nesrovnal následne prisľúbil, že potrebné materiály predloží na rokovanie mestským poslancom čo najskôr.

parkovanie

Vladimír Bajan – Riešenie parkovania má mesto na stole od roku 2013

Primátor Nesrovnal zjavne neočakával odmietnutie zo strany všetkých starostov. Čo vás, pán starosta, viedlo k tomuto spoločnému rozhodnutiu?

Od mesta neočakávame podpisovanie nezmyselných dokumentov. Očakávame, aby čo najskôr presadilo zmenu Štatútu hlavného mesta a VZN, ktoré umožní parkovaciu politiku riešiť. Na týchto krokoch sa mesto zabrzdilo už v roku 2013. Deklarovali sme to všetci sedemnásti starostovia, keď sme sa odmietli podpísať pod ničneriešiace memorandum primátora Nesrovnala. Príslušné dokumenty, ktoré sa v ňom spomínajú, sme na úrovni mestských častí pripomienkovali a následne schválili ešte koncom roka 2013. Len pripomínam, že to boli práve mestskí, nie miestni, poslanci, ktorí celý proces zastavili.

Mali ste s inými starostami pripravený nejaký spoločný materiál k parkovaniu?

K samotnému riešeniu celomestskej parkovacej politiky štyria starostovia najväčší mestských častí (Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov) vydali ešte 21. marca 2013 stanovisko, v ktorom sme definovali konkrétne spoločné prvky parkovacej politiky, prerozdelenie kompetencií aj očakávania od mesta na úspešné zavedenie parkovacej politiky. Nasledovať malo schválenie VZN a zmeny štatútu na úrovni mesta. Mimo iné sme v stanovisku uviedli, že sme nepovažovali za nevyhnutné a nesúhlasili sme podmieňovanie schválenia pravidiel hneď aj zriadením parkovacej spoločnosti a obstarávania technológií. Odvtedy magistrát nevyvíjal takmer žiadnu činnosť, až kým sa Petržalka rozhodla riešiť parkovanie samostatne, keďže ide o kľúčový problém mestskej časti.

Má celomestská parkovacia politika v blízkej budúcnosti šancu na úspech?

Ak má byť schválená parkovacia politika na celomestskej úrovni, musí sa to udiať čo najskôr. Ide totiž o nepopulárne opatrenie, ktoré si vyžaduje politickú odvahu a konsenzus sedemnástich mestských častí, mesta a ich poslancov. Samotný systém prerozdeľovania financií by mal byť postavený na tom, že prostriedky vybrané na území mestskej časti, by jej mali ostať a byť použité na riešenie parkovania v danej mestskej časti.

Prečo je zavedenie parkovacej politiky takou dôležitou témou?

Parkovacia politika sa robí pre obyvateľov Bratislavy, ktorí majú každodenné problémy so zaparkovaním svojho auta a od samosprávy očakávajú riešenie. Tým je v súčasnosti jedine zavedenie rezidenčného parkovania, nutné investície a aj finančné zvýhodnenie ľudí s trvalým pobytom v Bratislave.

A ako to bude s parkovaním v samotnej Petržalke?

Petržalka svoju víziu, ako riešiť parkovanie, kde chýbajú tisíce miest na parkovanie miestnych, predstavila. Stala sa tak celobratislavským lídrom v parkovacej politike. Poslanci to koncom minulého roka odmietli a samotná firma, ktorá mala referencie a aj prostriedky na zavedenie parkovania, pre poškodzovanie svojho mena zo strany niektorých poslancov a aktivistov odstúpila. Vlastný návrh mali predložiť samotní poslanci, ktorí tvrdili, že ho majú takpovediac v “šuflíku.” Odvtedy prešli štyri mesiace a zmysluplný návrh, nie strieľanie cifier do novín, doposiaľ nepredstavili.

Viac ráz som sa vyjadril, že očakávam aktivitu od poslancov, ktorí zavedenie parkovacej politiky podľa návrhu päťročnej práce odborných skupín odmietli. Žijeme v dobe, kedy byť proti niečomu je jednoduchšie a populárnejšie, ako sa snažiť niečo presadiť. Som pripravený problém riešiť, ale naozaj teraz čakám na už spomínané návrhy od poslancov.

Spoločná parkovacia politika pri postupe, ktoré zvolilo mesto, nebude zavedená ani v roku 2017. Ako uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár:  „Memorandum nehovorí absolútne nič o fungovaní parkovania, platbách, termínoch, súťaži dodávateľov či zavádzaní systému parkovania v jednotlivých mestských častiach. Petržalka si to už vyskúšala, ak tam budú namietať účastníci verejných obstarávaní, ak teda niektorá mestská časť bude chcieť vysúťažiť externú firmu, tak jednotná parkovacia politika nebude do konca roka 2016 zavedená.“

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky