INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chcem, aby bola Petržalka inšpiráciou pre Slovensko

Chcem, aby bola Petržalka inšpiráciou pre Slovensko

O minulosti aj budúcnosti Petržalky  sme sa porozprávali s Michalom Radosom (#Sieť), poslancom miestneho zastupiteľstva a zástupcom starostu v Petržalke, ktorý stál pri zrode niekoľkých verejnoprospešných projektov.

Angažujete sa v mnohých oblastiach, ale je zrejmé, že školstvo a kultúra sú Vám blízke.

V prvom  roku práce vo funkcii zástupcu starostu som spolu s kolegami presadil iniciatívy v oblastiach, ktoré patria medzi moje priority – podpora rodinám, rozšírenie vzdelávania  ako aj funkčná a transparentná spolupráca s obyvateľmi a tretím sektorom. Vo viacerých ohľadoch išlo o inovatívny prístup, ktorý je použiteľný aj v iných mestách na Slovensku.

Školstvo je v súčasnosti pomerne aktuálnou témou aj s súvislosti so štrajkom. V čom spočívala tá Vaša iniciatíva?      

Na snahu pomôcť učiteľom a kvalite vzdelania  sme nepotrebovali žiaden štrajk.  Už po prvých troch mesiacoch sme predložili zastupiteľstvu program Naučiť lepšie, odmeniť viac. Jeho názov  presne vystihuje jeho obsah. Odmenou  vo výške 100 eur mesačne k hrubému platu motivujeme učiteľov, ktorí sa so svojimi projektmi prihlásili a boli vybratí, aby aktívne pristupovali k zavádzaniu nových prvkov vo vyučovaní a zlepšeniu svojej práce.

Ďalším projektom ste podporili petržalské rodiny finančne, aby ich dieťa mohlo byť umiestnené v súkromnej materskej škole. Osvedčila sa táto forma alebo budete projekt nejako inovovať?   

Takmer každý politik má plné ústa podpory rodiny, ale v praxi sa toho v jej prospech zmenilo len veľmi málo. Pre väčšinu rodín je veľmi  dôležité, aby rodičia pracovali a zabezpečili tak dôstojnú životnú úroveň.  Nedostatok miest  v obecných materských školách má často za následok , že jeden z rodičov, v horšom prípade dokonca osamelý rodič, pracovať nemôže. Napriek intenzívnej a niekoľkoročnej snahe mestskej časti zvyšovať počet miest v materských školách, je momentálny stav ešte stále nedostačujúci. Preto sme iniciovali, pripravili a presadili nový osobitný sociálny príspevok rodičom, ktorých deti neboli prijaté do našej obecnej materskej školy a splnili ostatné podmienky. Týmto rodičom prispieva mestská časť sumou 60 eur mesačne na poplatky v súkromnej materskej škole.

Na území Petržalky je tretí sektor bohato zastúpený takmer vo všetkých oblastiach. Ktorej oblasti sa týkala Vaša aktivita? 

Spolupráca s aktívnymi občanmi a tretím sektorom je pre Petržalku samozrejmosťou, čo si nesmierne cením. Preto som rád , že sa mi podarilo spracovať právnu  úpravu poskytovaných dotácií, ktorá prinesie viac efektívnosti a transparentnosti do rozdeľovania verejných finančných prostriedkov. V tejto súvislosti sme nedávno iniciovali projekt reštartu a obnovy kultúrneho domu Lúky, kde by mali vzniknúť popri materskom centre i moderné a zariadené priestory využiteľné pre občianske združenia a neziskové organizácie.

Som aktívny človek s úprimnou snahou o to, aby štát slúžil ľuďom a lepšie fungoval. V prospech ľudí by som rád využil skúsenosti,  ktoré mám zo súkromného sektora i samosprávy . Mám konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia pre malých a stredných podnikateľov,  mojou významnou  prioritou je vzdelávanie. V rámci podpory rodiny by som okrem iného rád presadzoval  zásadnejšie novinky v oblasti výstavby nájomných bytov, tak aby sa stali početnejšou a skutočnou alternatívou pre bývanie, tak ako to funguje v mnohých krajinách západnej Európy.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky