INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Najvyšší súd dal za pravdu obyvateľom na Jasovskej 2 – 12

Najvyšší súd dal za pravdu obyvateľom na Jasovskej 2 – 12

Najvyšší súd (NS) SR dal za pravdu obyvateľom na Jasovskej ulici 2 –12 v bratislavskej mestskej časti Petržalka, že sú účastníkmi stavebného konania v súvislosti s polyfunkčným objektom Domino. Ako agentúru SITA informovala jedna z vlastníkov bytov na Jasovskej ulici 2 – 12 Natália Mařáková, súd vrátil vec na prerokovanie na Krajský súd v Bratislave.

Podľa najvyššieho súdu sa malo s obyvateľmi Jasovského 2 – 12 konať ako s účastníkmi konania so všetkými procesnými právami. Obyvatelia sa odvolali na NS SR po tom, ako krajský súd obyvateľov paneláka neuznal za účastníkov stavebného konania.

„Obyvatelia, ktorí nesúhlasia s výstavbou Domina, očakávajú, že bratislavský krajský súd, Okresný úrad v Bratislave a petržalský stavebný úrad budú rešpektovať zákony, ktoré sa týkajú práv občanov, ich zdravia a verejného záujmu,“ podotkla Mařáková.

Ako pre agentúru SITA povedal konateľ spoločnosti Subcentro s.r.o. Juraj Duška, jeho spoločnosť sa nezúčastňuje na tomto súdnom konaní. Podľa jeho informácií NS SR uznesením vec vrátil späť na nižší súd, aby rozhodol, či bolo pôvodné stavebné povolenie vydané v súlade so zákonom. „V uznesení z NS SR je konštatovanie, že obyvatelia by mali byť účastníkmi konania, pričom však NS v uznesení dopĺňa, že podmienkou účastníctva pritom nie je, aby námietkam vyhoveli, pretože ich posúdenie je v kompetencii stavebného úradu,“ podotkol Duška. Podľa neho, tento súdny spor nemá na výstavbu Domina žiadny dopad a to najmä preto, že momentálne je v procese dodatočnej legalizácie. „V tomto novom konaní boli všetci obyvatelia Jasovskej 2 – 12 určení ako účastníci konania a k projektu podali v lete minulého roka pripomienky a vyjadrenia. My máme naďalej taký názor, že stavba je legálna a je možné riadne ju dokončiť. Projekt je v súlade s územným plánom, ktorý tu výstavbu povoľuje, ako aj s príslušnými zákonmi a normami,“ zhrnul. Ako ďalej uviedol, s obyvateľmi sa snaží nadviazať komunikáciu, ktorá by bola prospešná pre obe strany, ale naráža na odpor lokálnych aktivistov. „Viackrát sme kontaktovali ľudí, ktorí sa v tomto prípade angažujú a ponúkli sme im priestor na vzájomnú dohodu, ale buď sme vôbec nedostali spätnú reakciu, prípadne nám odkázali, že stavba bude za každú cenu odstránená. Ja môžem za našu stranu vyhlásiť, že aj napriek tomu, že zákon a právne predpisy sú na našej strane, sme pripravení a ochotní s ľuďmi z Jasovskej 2 – 12, ak budú mať záujem, viesť otvorený a korektný dialóg, aby sme tento nepriaznivý stav pre obe strany vyriešili,“ ukončil Duška.

Stavba polyfunkčného súboru Domino sa začala pred viac ako rokom, v súčasnosti je však viac ako pol roka výstavba zastavená. Petržalský stavebný úrad z vlastnej iniciatívy urobil štátny stavebný dohľad po začatí stavebných prác. Hlavný štátny stavebný dohľad uskutočnila na podnet obyvateľov aj Slovenská stavebná inšpekcia. Oba dohľady zhodne konštatovali, že stavebník vytýčil stavbu v rozpore so záväznou podmienkou. Kontrolou zistili rozdiel vo vzdialenosti medzi novou stavbou od bytových domov Jasovská 2 – 12 danou územným rozhodnutím a skutočnou vzdialenosťou medzi budovami. Konateľ spoločnosti Aquaterm s.r.o., Miroslav Skovajsa vtedy povedal, že postupujú v súlade so zákonom a chybu urobil úradník, ktorý pripojil k územnému rozhodnutiu nesprávny výkres, pričom celá stavba je v súlade s tým, čo bolo v stavebnom povolení. Petržalský stavebný úrad však rozhodol o zastavení stavby. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podali stavebníci Subcentro s.r.o., a Aquaterm, spol. s.r.o. Petržalský stavebný úrad vydal rozhodnutie o dodatočnom povolení prác. Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej sa odvolali voči rozhodnutiu o dodatočnom povolení stavby.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky