INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mimikry spaľovne nebezpečného odpadu

Mimikry spaľovne nebezpečného odpadu

V najväčšom slovenskom sídlisku Petržalke a v blízkosti centra hlavného mesta republiky sa niekto rozhodol realizovať komerčný zámer s cieľom zarobiť si na spaľovaní a zhodnocovaní širokej škály odpadov. Zrejme aj na dovoze odpadu zo širokého okolia a možno aj z blízkeho Rakúska.Ako však takýto zámer presadiť, aby to nenápadne ušlo pozornosti verejnosti, ľahko prešlo schvaľovaním v štátnej správe a súčasne sa priživiť na dotáciách či eurofondoch?

Čo tak použiť dôveryhodné mimikry a zámer spaľovne odpadov skryť pod názvom „Výskumno-vývojové a prevádzkové centrum na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov VVP – SALE“? Ktože by dnes morálne nepodporil výskum, vývoj a vedu – popolušku súčasnej vlády? Nuž, našťastie už občania nie sú „ovčania“ a odborníci už strácajú trpezlivosť s podobnými praktikami špekulantov na úkor verejného záujmu.

Občania v petícii na www.petrzalka.otvorene.sk upozorňujú, že územný plán hlavného mesta takúto prevádzku nepovoľuje a žiadajú štátne orgány rešpektovať názor signatárov petície. Tí nesúhlasia s týmto zámerom a považujú ho za zhoršenie životného prostredia Petržalčanov, zvýšenie škodlivých emisií s dosahom na celé mesto, dopravné zaťaženie, znehodnotenie životného prostredia hlukom, prašnosťou a v prípade havárie aj za priame ohrozenie spodných vôd a bezpečnosti obyvateľov Petržalky.
Organizátori petície ďalej upozornili príslušné orgány, že firma, ktorá chce realizovať tento veľký zámer, vznikla cca pred rokom a jej doterajšie skúsenosti v takomto rozsahu činnosti nie sú známe, zároveň podľa ich názoru zavádza verejnosť aj štátne orgány tým, že v názve zámeru uvádza, že ide o „výskumno-vývojové centrum“. Navrhované zariadenia sú podľa signatárov petície čisto komerčné a uvedený názov považujú za obchádzanie právnych predpisov a vyhýbanie sa plneniu niektorých ustanovení platnej legislatívy na úseku životného prostredia.

Navrhovateľ zámeru chce vybudovať centrum na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov na Kopčianskej ulici, pričom pri spaľovaní odpadov ráta s kapacitou 5 ton/hodinu, kompostovanie má mať kapacitu 100 ton/hodinu, drvenie a lisovanie, často spojené so vznikom prašných emisií, má mať kapacitu 40 ton/hodinu a spracovávanie celej škály spracovania odpadov rôznych druhov ráta aj s nemocničným odpadom vrátane orgánov tiel.

Mimikry v prírode používajú živočíchy na maskovanie v prostredí. Niekedy však mimikry neslúžia iba pre ich bezpečnosť, ale aj na to, aby sa im ľahšie lovila korisť. Pri pakobylke je to normálne a pochopiteľné, pri podnikateľovi v odpadovom hospodárstve to pravdepodobne spôsobí stratu dôveryhodnosti a dobrého mena.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky