INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Vy sa pýtate – my odpovedáme

V minulom čísle PN sme reagovali na otázku čitateľa Petra Herku, ktorý sa pýtal na skládku zeminy pri spojnici Jantárovej cesty, Rusovskej cesty a Námestia hraničiarov. Ako sme písali, nejde o ďalšie zahusťovanie, ako sa náš čitateľ obával, ale o stavbu električkovej trate. Podrobnejšie informácie sme dostali od generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti METRO Bratislava Petra Ivana.

– Skládka vzniká navážaním odťaženého materiálu z cestného násypu vedľa bývalého štadióna Artmedie, ktorý bude nahradený premostením. Zemina je tu uložená dočasne a bude postupne použitá do konštrukcie koľajového spodku v úseku od križovatky Jantárová cesta – Bosákova ul. po križovatku Jantárová cesta – Rusovská cesta. Predpokladaný termín zlikvidovania dočasnej skládky je jún 2014 po tom, čo budú zrealizované nutné prekládky inžinierskych sietí v trase stavby.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201