INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vy sa pýtate – my odpovedáme

V minulom čísle PN sme reagovali na otázku čitateľa Petra Herku, ktorý sa pýtal na skládku zeminy pri spojnici Jantárovej cesty, Rusovskej cesty a Námestia hraničiarov. Ako sme písali, nejde o ďalšie zahusťovanie, ako sa náš čitateľ obával, ale o stavbu električkovej trate. Podrobnejšie informácie sme dostali od generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti METRO Bratislava Petra Ivana.

– Skládka vzniká navážaním odťaženého materiálu z cestného násypu vedľa bývalého štadióna Artmedie, ktorý bude nahradený premostením. Zemina je tu uložená dočasne a bude postupne použitá do konštrukcie koľajového spodku v úseku od križovatky Jantárová cesta – Bosákova ul. po križovatku Jantárová cesta – Rusovská cesta. Predpokladaný termín zlikvidovania dočasnej skládky je jún 2014 po tom, čo budú zrealizované nutné prekládky inžinierskych sietí v trase stavby.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky