INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci sa stretnú 25. februára

Poslanci sa stretnú 25. februára

Na poslednom zastupiteľstve si poslanci odsúhlasili priority na rok 2014. Februárové zastupiteľstvo bude prvou možnosťou niektoré z týchto plánov naplniť, ďalšie posunúť v procese realizácie vpred, ako aj naštartovať nové úlohy, ktoré si poslanci vytýčili.

Na prvom tohtoročnom zasadnutí sa budú zaoberať stanoviskom k návrhu zmeny štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorú predložil v septembri 2013 starosta mestskej Petržalky Vladimír Bajan. Cieľom doplnenia štatútu je urýchlenie komunikácie s mestom vo veciach, v ktorých podľa zákona a štatútu nerozhoduje mestské zastupiteľstvo, ale primátor. V prípade schválenia tejto zmeny bude primátor povinný, ak ho požiada o rozhodnutie starosta mestskej časti, rozhodnúť do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, v osobitne zložitej veci najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

Poslanci na zasadnutí prerokujú aj tri návrhy všeobecne záväzných nariadení. Prvým bude nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré je zastupiteľstvom schvaľované každoročne. Druhým bude Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Petržalky, proti ktorému podala prokurátorka protest v novembri minulého roku a ktorý bol v decembri prerokovaný na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Petržalky. Do tretice to bude návrh týkajúci sa vylepovania volebných plagátov na území mestskej časti.

Okrem toho poslanci schvália percentuálne prerozdelenia dotácií, o ktorých sa bude rozhodovať na troch úrovniach podľa výšky požadovanej dotácie – na úrovni miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a starostu. V tomto roku je na dotácie v rozpočte vyčlenených 100-tisíc eur. Táto forma podpory je prioritne určená pre neziskové organizácie, športové kluby, občianske združenia, komunitné centrá či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť v najväčšej bratislavskej mestskej časti. Zároveň v tomto bode rozhodnú o poskytnutí dotácií Občianskemu združeniu KASPIAN na zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a mládež a Občianskemu združeniu ULITA na Komunitné centrum Kopčany.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky