INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka sa stala signatárom Charty kvality SR

Petržalka sa stala signatárom Charty kvality SR

Petržalský miestny úrad poskytuje kvalitné služby svojim obyvateľom, potvrdil to Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Najväčšia bratislavská mestská časť ako prvá samospráva na Slovensku získala vlani ocenenie Efektívny používateľ modelu CAF, ktoré dokazuje, že miestny úrad poskytuje občanom kvalitné služby prívetivým a transparentným spôsobom. Petržalku takto ohodnotil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – teda inštitúcia, ktorej poslaním je vytvárať kvalitné konkurencieschopné prostredie tak v súkromnom sektore, ako aj vo verejnej správe.

Presvedčenie mestskej časti, že kvalitne poskytované služby majú byť trvalou súčasťou života obyvateľov Petržalky, deklaroval jej starosta Vladimír Bajan aj podpisom Charty kvality SR. Petržalka je aj v tomto prípade prvou samosprávou na Slovensku, ktorá tak urobila. Charta kvality SR kladie dôraz na kvalitu ako neoddeliteľnú súčasť spoločenskej zodpovednosti, pričom v sebe zahŕňa všetky činnosti každého jednotlivca v organizácií. Prijatie Charty kvality SR nadväzuje na Európsku chartu kvality, ktorou Európska únia deklarovala svoje presvedčenie, že v globálnej svetovej ekonomike je kvalita určujúcim faktorom úspešnosti a rozhoduje, okrem iného, aj o úrovni života občanov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky