INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ako rozdelili naši poslanci peniaze?

Ako rozdelili naši poslanci peniaze?

Mestskí poslanci (45) dostali k dispozícii 2 milióny eur. Mohli ich použiť na projekty, ktoré oni považujú za prioritné. Zaujímalo nás, na čo dali peniaze poslanci za Petržalku.

Viera Kimerlingová, prvá námestníčka primátora, Stanislav Fiala, Anna Dyttertová: – Poslanci za Petržalku v rámci bežných výdavkov navrhli a podporili opravy a údržbu chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka sumou 70 000 eur. Tiež sme odsúhlasili transfér na sadové úpravy pri kaplnke pri Starej horárni v sume 6000 eur. Pre zlepšenie životného prostredia sme sa rozhodli podporiť príspevkom 6000 eur inštaláciu fotopascí, ktoré pomôžu identifikovať čierne skládky. V kapitálovej oblasti pre poriadok a bezpečnosť petržalských seniorov sme schválili vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k zariadeniu pre seniorov Dom tretieho veku na Polereckého sumou 8000 eur.

Základné umelecké školy dlhodobo trpia nedostatkom hudobných nástrojov na výučbu, preto sme v rozpočte schválili 70 000 eur na nákup klavírov podľa dohody riaditeľov ZUŠ, pričom dve školy sú aj v Petržalke. Okrem toho sme podporili výstavbu chodníka od Tesca na Panónsku cestu v hodnote 49 000 eur a budovanie parkovísk v Petržalke sumou tiež 49 000 eur.

A konkrétne?

Ľudmila Farkašovská: – Ja považujem za vari najakútnejší problém celej Petržalky parkovanie. Preto som žiadala financie na vybudovanie nových parkovacích miest. Zo sumy, ktorá pripadla na jedného mestského poslanca, by ich podľa informácie z petržalského úradu mohlo byť asi 40.

Marián Greksa: – Vlani sa mi podarilo vybojovať z mestského rozpočtu 50 000 euro, ktoré išli na opravu terás v Petržalke. Tento rok som sa rozhodol dať peniaze, ktoré mi pridelili, na divadlo Malá Scéna. Je to divadlo, ktoré slúži obyvateľom celého mesta, hrajú sa v ňom hodnotné a zaujímavé hry a v tomto celospoločenskom marazme, kde sa nás všetkých snažia ohlupovať rozličnými Farmami, Vyvolenými a pod. je činnosť dobrého divadla veľmi dôležitá. Prináša do našich životov určitý duševný a morálny rozmer. Dobrá hra, tak ako dobrá kniha, nás učí. A toto je pre mňa veľmi dôležité.“

Oliver Kríž: – My sme delenie peňazí riešili kolektívne ako platforma zelených a nezávislých. Väčšinu financií sme kumulovali na eko-športový projekt v Mestkých lesoch. Zostalo nám aj na nejaké priority do jednotlivých MČ, odkiaľ sú jednotliví členovia našej platformy. Po dohode s petržalským starostom Bajanom som za Petržalku navrhol príspevok na rekonštrukciu pôvodnej kaplnky pri Starej Horárni v Petržalke na Starhradskej ulici.

Alena Krištofičová: – Financií pre jedného poslanca nebolo veľa, preto bolo potrebné zvažovať, aký projekt uskutočniť, aby sa týkal čo najväčšieho počtu Petržalčanov. Určite ste už išli od Tesca do Carrefour pešo. Cestička je vyšliapaná krížom cez trávnik. Buď je rozmočená alebo sú tam zamrznuté kaluže. Chodia tadiaľ obyvatelia s nákupnými taškami, mamičky s deťmi alebo s kočíkmi. A stačí tak málo – vybudovať tadiaľ chodník pre peších. Tak toto bol môj projekt.

Peter Hochschorner a Ján Hrčka nám na našu otázku neodpovedali.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky