INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rekonštrukcia Starého mosta

Rekonštrukcia Starého mosta

Električka cez Dunaj do Petržalky a rekonštrukcia Starého mosta už dostávajú jasnejšie kontúry. Hlavné mesto totiž vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy (NS MHD). Tá má viesť zo Šafárikovho námestia po Bosákovu ulicu.

Súťaž vyhlásili koncom januára, keď boli súťažné podmienky zverejnené aj v medzinárodnom vestníku. Hodnota zákazky, ktorú chce mesto financovať z eurofondov, je 68,144 milióna eur bez DPH. Bratislavská samospráva má z toho uhradiť päť percent, desať percent zaplatí štát.

Za vyše 68 miliónov sa má zrekonštruovať Starý most, vybudovať nová koľajová dráha v úseku Bosákova ulica – Šafárikovo námestie, rozšíriť estakáda Einsteinova a vybudovať nová pri bývalom štadióne Artmedie. Víťaz by to mal stihnúť do 24 mesiacov, peniaze z EÚ treba totiž vyčerpať do konca roka 2015.

Mesto bude súťažné podklady poskytovať do 14. februára a uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 20. marca do 10. h.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201