INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Viac peňazí na šport

Viac peňazí na šport

V decembri schválili petržalskí poslanci VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu. Popri ňom v platnosti ostáva aj nariadenie o poskytovaní dotácií, ktoré sa týka kultúry, sociálnej oblasti, životného prostredia či športových aktivít menšieho rozsahu.

Nový dotačný systém pre veľké športové kluby v Petržalke je reakciou na každoročný nápor žiadostí v oblasti športu. Bolo ich každoročne toľko, že na konci dňa nebol nikto zo žiadateľov spokojný so sumou, ktorá mu bola schválená. Bolo to spôsobené jednak obmedzeným dotačným rozpočtom, ale aj tým, že sa všetky športové subjekty bez ohľadu na veľkosť ich členskej základne, náročnosť ich odvetvia alebo výkonnosť uchádzali o rovnaký balík financií. Preto prišli poslanci s novým dotačným modelom pre športujúce deti a mládež pôsobiace vo veľkých športových kluboch. O prerozdelení týchto dotácií bude rozhodovať vzorec a nie politici. Je to férový a transparentný model, ktorý pomôže viac ako 1 300 deťom.

Menšie športové kluby, ktoré nezapadnú do tohto nového systému, sa stále budú môcť uchádzať o dotácie z pôvodného mechanizmu prideľovania dotácií. Nebudú už pritom musieť zápasiť o svoj balík dotácií s veľkými klubmi, ktoré im z neho doposiaľ brali značnú časť peňazí. V konečnom dôsledku teda môžu získať viac ako doteraz.

 

Kľúčové podmienky a pravidlá poskytovania dotácií pre veľké športové kluby:

– členskú základňu žiadateľa tvorí minimálne 100 členov (pri kolektívnych športoch), resp. minimálne 50 členov (pri individuálnych športoch) vo veku 5-23 rokov zúčastnených v súťaži organizovanej pod príslušným národným zväzom

– minimálne 20% z tejto členskej základe musí mať trvalý pobyt v Petržalke

– dĺžka pôsobenia žiadateľa na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je minimálne 2 roky

– viac informácií nájdete na stránke: https://www.petrzalka.sk/samosprava/dotacie/

Posledný možný termín na podávania žiadostí o dotáciu: 28.2.2018

Formulár žiadosti nájdete na stránke: https://www.petrzalka.sk/tlaciva/

Kľúčové podmienky a pravidlá poskytovania dotácií pre ostatných žiadateľov:

– žiadať je možné na projekty v oblasti životného prostredia, kultúry, vzdelávania, športu (okrem veľkých klubov), sociálnej starostlivosti, občiansky a komunitný rozvoj,

– žiadateľom musí byť právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ so sídlom alebo pôsobnosťou na území Petržalky

– viac informácií nájdete na stránke

https://www.petrzalka.sk/samosprava/dotacie/

Posledný možný termín na podávania žiadostí o dotáciu nad 2 000 eur: 31.3.2018

Posledný možný termín na podávania žiadostí o dotáciu do 2 000,- eur : 31.10.2018

Formulár žiadosti nájdete na stránke: https://www.petrzalka.sk/tlaciva/

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky