INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čo tento rok čaká Petržalku?

Čo tento rok čaká Petržalku?

Nielen petržalský rozpočet, ale rozpočty viacerých mestských častí mohli byť vážne ohrozené. Mesto totiž nastavilo príjmovú časť rozpočtu pri dani z príjmov fyzických osôb nižšie, než je odhad štátu, čo je z pohľadu tvorby rozpočtu absolútne vylúčené a doteraz sa tak nestalo. Petržalka by tak prišla o 800-tisíc eur! Starostovia však spojili svoje sily a vďaka nim táto absurdita v mestskom rozpočte už nefiguruje. Petržalský rozpočet teda vychádzal z návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2017, kde je navrhovaný mierne zvýšený výnos z dane pre obce. 

Ďalšou významnou položkou, ktorá mohla negatívne ovplyvniť nielen petržalský, ale aj rozpočty veľkých mestských častí, bolo čakanie na to, či primátor Ivo Nesrovnal naplní uznesenie o solidarite ešte z decembra 2015. Napokon, takmer po roku, opäť na nátlak starostov, pripravil zmenu štatútu, kde sa hovorí, že veľké mestské časti budú menším solidárne pomáhať fixnou sumou 1 950-tisíc eur. Poslanci stihli na poslednú chvíľu zmenu štatútu odsúhlasiť. Petržalka tak bude hospodáriť s 33-miliónovým rozpočtom.

žiaci, šport, telocvičňa

 

Školy, škôlky, ihriská

Tradične najviac peňazí pôjde aj tento rok na deti. Pokračovať budú rekonštrukcie základných a materských škôl a školských jedální, vybudujú sa nové triedy ŠKD, detské ihriská pri MŠ, ktoré sú v ZŠ Černyševského a ZŠ Nobelovo námestie. Dobrou správou je, že po prieťahoch pri verejnom obstarávaní sa začne s rekonštrukciou objektu na Vyšehradskej, kde vznikne 120 miest pre škôlkarov.

Rekonštrukciou prázdneho krídla budovy ZŠ Turnianska vznikne 4-triedna materská škola s kapacitou 90 detí.

Okrem každoročnej revitalizácie detských ihrísk odštartuje aj ďalšia etapa budovania ihriska Jama na Lúkach. Špeciálne ihrisko pre hendikepované deti vznikne na Blagoevovej ulici v areáli zariadenia Baobab.

stojisko zamknuté ld

Životné prostredie

Petržalka plánuje vybudovať ďalší výbeh pre psov a na nové kontajnerové stojiská má ako každý rok vyčlenených 15-tisíc eur. Petržalku ale čaká aj novinka – polopodzemné kontajnery. Ide o pilotný projekt spoločnosti OLO a bola doňho zaradená aj lokalita na Budatínskej 17, ktorá spĺňa všetky kritériá. Výhody týchto kontajnerov spočívajú najmä v estetickejšom a hygienickejšom riešení. Veľkokapacitné úložisko zamedzuje hromadeniu odpadu v jeho okolí a tým aj výskytu hlodavcov. Pevné zabudovanie kontajnerov zároveň znemožňuje nežiaducu manipuláciu s odpadom a obmedzuje riziko vandalizmu. Výhodou takéhoto zberu odpadu  je aj eliminácia zápachu a znižovanie emisií. Polopodzemné kontajnery budú určené pre zmesový komunálny aj triedený odpad. Kontajnery by mohli (podľa vyjadrenia mesta a spoločnosti OLO) začať slúžiť už na jar.

Samozrejme, aj tento rok je mestská časť pripravená podporiť existujúce aj nové predzáhradky, chystá sa revitalizácia niekoľkých vnútroblokov. Jedným z nich, ktoré čaká väčšia rekonštrukcia, je vnútroblok na Šustekovej ulici. Samospráva doňho plánuje zapojiť aj obyvateľov z najbližšieho okolia.

Hoci rýchlejšiu likvidáciu vrakov ešte viac zbrzdil nový zákon, ktorý ešte predĺžil lehoty na výzvy majiteľom na ich odstránenie z 30 dní na 60, Petržalka bude naďalej vraky odstraňovať čo najpružnejšie.

terasa

Cesty, chodníky, terasy

V petržalskom rozpočte je vyčlenených 400-tisíc eur na rekonštrukciu komunikácií, čo je doteraz rekordná suma. Okrem toho pôjde 190-tisíc na budovanie cyklotrás a chodníkov.

Len čo to počasie dovolí, dokončí sa rekonštrukcia terasy na Rovniankovej ulici, na ktorej sa po prvý raz využil model spolufinancovania s BD Petržalka. Okrem toho sa začnú hneď po zime opravovať chodníkov, ktoré sú dlhodobo poškodené a sú zaradené v pláne opráv, resp. prioritách – na Holíčskej 32 – 44, Na Medveďovej 1, 30 – 32, pred ZŠ Pankúchova, na Starohájskej a na Šintavskej 18 – 22.

DK ZH1

Kultúra

Rekonštrukcie čakajú aj naše dva domy kultúry – na Lúkach sa budú priestory rekonštruovať postupne, DK Zrkadlový háj potrebuje najmä opraviť strechu. Ešte stále nie je pochovaná myšlienka na výstavbu divadla Jána Ďurovčíka, žiadosť Petržalky o zverenie vytypovaných mestských pozemkov Petržalke mesto ešte stále skúma…

električka, Starý most

 

Petržalka a mesto

  Asi najhorúcejšou celomestskou témou tohto roka bude parkovacia politika. S jej nedostatkami a nejasnosťami sa budú musieť popasovať miestni poslanci. Uvidíme, či a v akej podobe sa napokon Petržalka do nej zapojí…

Pre Petržalku bude tento rok kľúčové aj vysporiadanie majetkov mesta v mestskej časti, odpoveď na otázku, kto sa bude starať o verejné osvetlenie a  ako sa postaví mesto k problému petržalského cintorína. K jeho rozšíreniu, aj k riešeniu mestskej hromadnej dopravy k nemu. Petržalka bude aktívnym partnerom mesta pri ďalšej výstavbe električkovej trate, centrálnej rozvojovej osi a pri výstavbe nájomných bytov.

Po minuloročnom úspechu, keď Petržalka získala prestížne ocenenie v súťaži o Národnú cenu SR za kvalitu –  ako jediná slovenská samospráva sa stala oceneným finalistom súťaže v kategórii Organizácie verejného sektora, sa naša mestská časť tento rok zapojí do Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416