INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci budú rokovať o rozpočte

Poslanci budú rokovať o rozpočte

V utorok 20. januára 2015 o 9.hod sa v Petržalke uskutoční rokovanie Miestneho zastupiteľstva. Rokovanie s trinásť bodovým programom zvolal starosta Vladimír Bajan.

Poslanci sa budú venovať Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Petržalka na rok 2015, Návrhu na čerpanie pôžičky z audiovizuálneho fondu Slovenskej republiky pre potreby financovania digitalizácie kina v Dome kultúry Zrkadlový háj. Tiež zvolia členov Miestnej rady a budú sa venovať zaradeniu poslancov a voľbe predsedov do komisií pri Miestnom zastupiteľstve. Zastupiteľstvo sa tiež bude zaoberať protestmi prokurátora. Starosta predloží Návrh na vyhlásenie termínu konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti. Miestny kontrolór zastupiteľstvu predloží tri správy z kontrolnej činnosti a Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na I. polrok 2015.

Rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Petržalka sa uskutoční v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17 v Bratislave so začiatkom o 9.00 h. Materiály k nemu nájdete na web stránke Petržalky.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky