INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Starosta je zásadne proti spoplatneniu parkoviska na Antolskej

Starosta je zásadne proti spoplatneniu parkoviska na Antolskej

Starosta Petržalky Vladimír Bajan sa v stredu 14. januára stretol so zástupcami signatárov občianskych aktivít proti spoplatneniu parkovísk pred nemocnicami Antolská a Ružinov, aby sa vzájomne informovali o aktuálnom stave riešenia tohto problému. Zdôraznil, že je zásadne proti spoplatneniu parkovania pred nemocnicou tak, ako je to v súčasnosti. Rovnako ako signatári petície aj on apeluje na kompetentných, aby svojim konaním nekomplikovali už aj tak zložitý život pacientov.

Starosta na stretnutí zdôraznil, že Mestská časť Bratislava-Petržalka nie je vlastníkom ani správcom pozemku ani parkoviska pred nemocnicou v Petržalke a nie je ani účastníkom žiadnych zmluvných vzťahov, ktorých výsledkom je jeho spoplatnenie. Preto môže priamo a reálne konať len z pozície stavebného úradu – aj to nie vo veci samotného parkoviska ale len pokládky elektrických káblov pre dopravnú rampu. Ako povedal, uvedomuje si, že ide len o zlomok celého problému, ale aspoň tu využije všetky zákonné prostriedky, ktoré mu zákon umožňuje. „Iné nástroje samospráva v rukách nemá a nemôže byť tým čiernym Petrom, ktorý má riešiť problémy spôsobné štátom, resp. rezortom zdravotníctva,“ dodal starosta.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201