INZERCIA   +421 905 273 416, +421 905 273 414 

čítate: Rodina

Problémy po rozvode – odpovedá právnik

Problémy po rozvode – odpovedá právnik

Sme rozvedení viac ako dva roky, o rozdelení spoločného majetku sme sa s bývalým manželom nedokázali dohodnúť. Počas manželstva sme získali dom, ktorý bývalý partner  začal využívať na podnikanie. Ako živnostník má aj v súčasnosti sídlo na starej adrese, aj keď v dome už takmer tri roky nežije. Môžem ešte požiadať súd o rozdelenie nášho spoločného majetku? A čo má byť… Celý článok

Zákony v každodennom živote  (dnes o osvojení) – Všetko pre dobro dieťaťa

Zákony v každodennom živote (dnes o osvojení) – Všetko pre dobro dieťaťa

  Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom – ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky. Osvojiť možno len maloleté dieťa Ako vyplýva zo zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. v platnom znení… Celý článok

Centrum pre hendikepované deti

Centrum pre hendikepované deti

Na Blagoevovej 10 -12 sa uskutočnila posviacka Denného centra Baobab. Projekt Denného centra Boabab  vznikol spoluprácou Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur a občianskeho združenia Baobab. Projekt podporila organizácia Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen. Posviacku vykonala seniorka Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku Sidónia Horňanová za účasti emeritného biskupa a kazateľa Júliusa Fila. Deti s viacnásobným postihnutím nie sú plnohodnotne umiestniteľné… Celý článok

Otvorili dva bezpečné ženské domy

Otvorili dva bezpečné ženské domy

Bratislavský samosprávny kraj, spolu s ďalšími partnermi, nedávno otvoril dva nové bezpečné ženské domy.  V Bezpečnom ženskom dome nájdu svoje útočisko ženy a matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami násilia. Okrem ubytovania budú mať k dispozícii aj celý súbor sociálnej pomoci, ktorá bude spolufinancovaná z prostriedkov BSK.  Bude tam sociálna pracovníčka, ktorá  poskytne  ženám v  ťažkej životnej situácii sociálne… Celý článok

Zlatá brána na Medveďovej otvorená

Zlatá brána na Medveďovej otvorená

Brána do života je jedno z prvých zariadení svojho druhu na Slovensku. Vznikla pred 13 rokmi a jej krízové centrum pre obete domáceho násilia poskytuje okrem azylového bývania pre ženy aj sociálno-právne poradenstvo a psychologickú podporu. Základná idea bola, že žena môže opustiť byt, v ktorom zažíva násilie, uchýliť sa do bezpečia a tým prelomiť kruh násilia.… Celý článok

Agresivita – hnacia sila alebo niečo zničujúce?

Agresivita – hnacia sila alebo niečo zničujúce?

Agresivita je naša vnútorná energia vytvárajúca schopnosť reagovať, resp. správať sa určitým spôsobom. Je súčasťou nás ľudí, máme ju my dospelí a majú ju aj deti. Toto správanie môže mať negatívny, ale aj pozitívny náboj. V našej kultúre máme agresivitu spojenú len s niečím zlým, nežiaducim a nebezpečným. A to najmä preto, že niektoré prejavy agresivity… Celý článok

Ceníme si odvahu požiadať o pomoc

Ceníme si odvahu požiadať o pomoc

Keď sa povie krízové centrum, väčšina z nás si predstaví zónu bezpečia pre ženy, najmä matky s deťmi. Ochranu vyhľadali často pre násilie zo strany partnera – muža. Ale čo ak potrebuje azyl a pomocnú ruku muž? V Petržalke na Budatínskej ulici už takmer tretí rok funguje krízové centrum. Jeho dvere sú otvorené pre ľudí v núdzi bez ohľadu… Celý článok

Nový rok! Nové „okuliare“?

Nový rok! Nové „okuliare“?

Na začiatku roka sa často hovorí o predsavzatiach a zmenách, ktoré chceme dosiahnuť počas najbližšieho roka. Často sa s niečím novým spájajú rozporuplné pocity – nový sveter, či nové auto – je to určite radosť a nadšenie, ale určite poznáte aj ten pocit niekde v úzadí, ktorý hovorí – a budem sa v tom svetri páčiť, vyzerám v ňom… Celý článok

Máme chamtivé deti?

Máme chamtivé deti?

Do petržalskej právnej poradne prišla pani. Má už 81 rokov, a tak sa vlani, keď ešte žil jej manžel, rozhodli, že svoj byt v Ružinove darujú dcére. Tá býva v Petržalke, má dve deti, tak aby nemusela zbytočne platiť dedičské poplatky. Potom však jej manžel zomrel. A jej dcéra sa rozhodla, že si mamu nasťahuje k sebe. Potiaľ by… Celý článok

Malé zamyslenie k veľkým sviatkom

Malé zamyslenie k veľkým sviatkom

Opäť prichádza čas, keď sa stretneme pri sviatočne prestretom stole, naladení sviatočne aj v srdciach a mysli, vnímaví k príťažlivosti Vianoc. S radosťou podliehame ich idylickému čaru aj v druhom decéniu tretieho tisícročia, sprevádzaného neistotami a všadeprítomnými stresmi. V tom zhone, večnom spolupútnikovi dní všedných, si nájdime štipku času a s pokorou v duši sa zamyslime nad významom najkrajších sviatkov. Sviatkov, ktoré… Celý článok

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201