INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zákazníkom ku prospechu

Zákazníkom ku prospechu

Na našu redakciu sa obrátil Petržalčan, ktorý je pravidelným zákazníkom predajne Terno na Ovsišťskom námestí. Tá disponuje čítačkami, ktoré zákazníkom ukazujú cenu tovaru. Podľa jeho slov sa suma na tmavom displeji zobrazuje tmavými číslicami a je preto zle viditeľná (najmä pre seniorov).

Ako povedal, už niekoľko krát sa obrátil na minulé aj terajšie vedenie predajne, či by nebolo možné čítačky nahradiť  takým typom, ktorý má kontrastnejší displej. K žiadne zmene ani po roku urgencií ale nedošlo. Rozhodol sa preto kontaktovať naše noviny s nádejou, že mu s týmto problémom pomôžeme.

My sme vzápätí oslovili spoločnosť Terno, či neplánuje vyjsť svojim zákazníkom v ústrety, aby mohli nakupovať komfortnejšie a nemuseli do čítačiek vysilene žmúriť. V krátkom čase odpovedali, že samozrejme chcú ponúkať zákaznícke služby a tovar na čo najvyššej úrovni. A k  29. novembru 2017 skutočne kompletne vymenili čítačky cenoviek na spomínanej predajni.

Zmenu k lepšiemu si už všimol aj ich verný zákazník a aj prostredníctvom našich novín vyjadruje svoju spokojnosť.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201