INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Na boj s depresiou potrebujete pomocníkov

Na boj s depresiou potrebujete pomocníkov

Šťastné a veselé, sviatky rodiny – také  sú prívlastky Vianoc. Ale môžu sa zmeniť aj na chvíle smútku, neustálej únavy a dokonca myšlienok na smrť. To keď si človek pod stromčekom nájde neželanú tzv. vianočnú depresiu. Ako rozoznať či ide naozaj o sezónnu záležitosť alebo závažnejší problém sme sa rozprávali s Mgr. Evou Zvozilovou z Domu sociálnych služieb – Most, nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá pomocou ľuďom s duševnými poruchami a psychickými problémami:

Môže „dostať“ vianočnú depresiu hocikto alebo k nej treba mať „predpoklady“?

Klinická psychológia nepozná pojem „vianočná depresia“. Môžeme hovoriť o smutnej nálade, ktorá má prechodný, prípadne sezónny charakter a nie je natoľko závažná, aby ju človek nedokázal sám zvládnuť. Alebo môžeme hovoriť o klinickej depresii, ktorá dlhodobo negatívne ovplyvňuje fungovanie človeka, kedy je potrebná liečba – či už farmakologická alebo psychoterapia, prípadne ich kombinácia. Čo sa týka určitých „predpokladov dostať“ depresiu, súčasná psychológia sa opiera o takzvaný bio-psycho-sociálny model vzniku duševných porúch, čo znamená že aj vznik depresie môže ovplyvniť kombinácia dedičnej predispozície, sociálneho prostredia a skúseností človeka a jeho psychickej odolnosti. Takzvaným spúšťačom depresie, ak má človek napríklad genetickú záťaž a nižšiu psychickú odolnosť, môže byť zaťažujúca životná udalosť ako povedzme strata blízkej osoby.

Silné emócie, orientované na rodinu k tejto časti roka patria, ako sa vyrovnať práve so smútkom zo straty blízkeho?

Strata blízkeho človeka je náročná na zvládnutie a je prirodzené že v období vianočných sviatkov sa nám vynára viac spomienok a myšlienok na túto osobu, s čím samozrejme prichádzajú aj chvíle smútenia. Je dobré, ak máme niekoho, kto náš smútok chápe a môže nás pri jeho prekonávaní sprevádzať a podporiť.

Depresia je vraj častým hosťom aj u starších a osamelých ľudí, ako sa jej môžu vyhnúť oni ak trávia sviatky sami?

Môžu sa poohliadnuť po rôznych spolkoch a kluboch vo svojom okolí, ktoré často organizujú vianočné podujatia, posedenia a možnosť stráviť čas v spoločnosti aj na Štedrý deň. Ak ide o človeka, ktorý napríklad rodinu má, ale z nejakého dôvodu s ňou na Vianoce nemôže byť, môžu ostať v kontakte aspoň cez telefón. A aj Vianoce strávené osamote môžu niekomu vyhovovať – urobiť si program podľa svojich predstáv, stráviť čas pri obľúbených činnostiach…

Kedy spozornieť, aké sú prvé príznaky depresie?

Príznaky depresie môžu byť napríklad sklesnutosť, väčšia uzavretosť, smutná nálada, obavy, poruchy spánku, zmena stravovacích návykov, sociálne stiahnutie sa, strata záujmov, strata libida, pokles pracovného výkonu, úzkosť … Ak si človek s takýmito zmenami nevie dlhšiu dobu poradiť, mal by sa poradiť s odborníkom. Vyhľadať odbornú pomoc, či už psychológa alebo psychiatra, ktorý odporučí vhodnú liečbu. Pomáha, sa máme blízkeho seba človeka, ktorý nám vie poskytnúť oporu a pomoc pri zvládaní vecí, na ktoré v tej chvíli nestačíme sami.  Bežný smútok trvá isté obdobie a človek sa s ním dokáže vyrovnať sám, prípadne s pomocou blízkych. Depresia dlhodobejšie výrazne ovplyvňuje jeho fungovanie, či už v práci alebo v osobnom živote.

Vaša organizácia DSS Most, n. o. sa zaoberá pomocou ľuďom s psychickými poruchami, akým spôsobom sa na vás možno obrátiť?

V prípade záujmu o naše služby si záujemca môže telefonicky dohodnúť stretnutie, na ktorom sa v rámci sociálneho poradenstva budeme venovať jeho potrebám a spolu s ním sa pokúsime nájsť vhodné riešenie situácie. Často k nám klienti prichádzajú aj na základe odporúčania psychiatra.

Konkrétne aké služby poskytujete a pre koho?

Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, prevádzkujeme rehabilitačné stredisko (denný program pre klientov), podporované bývanie a aj psychologickú ambulanciu. Našimi klientmi sú ľudia s duševnými poruchami, najčastejšie s diagnózou z okruhu schizofrénie, alebo afektívnych porúch. Pracujeme aj s príbuznými klientov.

Akým spôsobom im pomáhate?

V sociálnom poradenstve klientom najčastejšie pomáhame zorientovať sa v dostupných sociálnych službách, v možnostiach trávenia voľného času, hľadáme riešenie situácie s bývaním, či financiami, pomáhame s vybavovaním na úradoch (dôchodkové a sociálne dávky), poskytujeme informácie o ochorení, o možnostiach na pracovnom trhu.

V rehabilitačnom stredisku ponúkame klientom denný program, ktorého štruktúra je navrhnutá tak, aby všestranne podporovala obnovu sebestačnosti klientov a ich opätovné začlenenie do spoločnosti. Učia sa vytvoriť si denný režim, určovať si osobný plán a ciele, zvládnuť základné práce potrebné v domácnosti (upratovanie, nakupovanie, správne stravovacie návyky, vybavovanie na úradoch…), majú príležitosť a podporu k rozvíjaniu svojho spoločenského života a záujmu o druhých ľudí, či dianie okolo seba.

V podporovanom bývaní sa klienti môžu naučiť zručnostiam potrebným k väčšej samostatnosti a zároveň si zažiť skúsenosť z vlastného bývania, ktorú by často inak nemali príležitosť zažiť. Cieľom projektu je naučiť ľudí s duševnou poruchou žiť vo vlastnej domácnosti, plnohodnotne sa o ňu postarať a vrátiť sa do domáceho prostredia ako rovnocennejší partner, ktorý je schopný postupne prevziať povinnosti a zodpovednosť za starostlivosť o domácnosť. Nevyhnutná pre dosiahnutie cieľa je úzka spolupráca príbuzných.

V psychologickej ambulancii klinický psychológ a psychoterapeut poskytuje celú škálu odborných psychologických služieb podľa potrieb klienta: psychodiagnostiku, psychoterapiu, nácvik relaxácie, nácvik komunikačných zručností, krízovú intervenciu, spracovanie traumatizujúceho stresu, podporu osobného rozvoja… Ponúkame aj individuálnu alebo skupinovú psychoterapiu. Pracujeme najčastejšie s psychiatrickými pacientmi alebo s ich príbuznými, ktorí čelia zvýšenej záťaži spojenej s duševným ochorením.

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o., sídli na  Haanovej 10  (v hnedej budove medzi Námestím hraničiarov a Dostihovou dráhou,  v susedstve SBERBANK, autobus č. 88,95,83, 68, 96). V každý pracovný deň od 08:00 – 16:00 hod. môžete jeho pracovníkov kontaktovať na čísle 0911 404 656 alebo mailom na info@dss-most.sk.

Michaela Dobríková

 

 

 

 

 

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky