INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aj vďaka vám sa môžu udiať dôležité zmeny

Aj vďaka vám sa môžu udiať dôležité zmeny

Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť  prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je málo možností pripraviť sa na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Pokiaľ sa im nepodarí nájsť prácu, sú zväčša odkázaní na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb alebo zostávajú zatvorení doma.

Uvedomujeme si, že príprava ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnávanie je náročný proces a ťažká úloha, nie však neriešiteľná.  Preto sme sa pustili do realizácie inovatívneho projektu, ktorý prinesie nové šance a príležitosti pre desiatky ľudí.

ZPMP

 

O čo ide? V Bratislave na Alstrovej ulici budujeme Centrum BIVIO, v ktorom sa budú mladí ľudia s mentálnym postihnutím pripravovať na profesie pomocný kuchár, chyžná, čašník a na prácu v práčovni. Skúsenosti zo zahraničia ukázali, že práve v týchto spomínaných profesiách vedia byť ľudia s mentálnym postihnutím úspešní. V reálnych prevádzkach (hotel, reštaurácia, práčovňa) získajú potrebné zručnosti a potom im pomôžeme nájsť si prácu.

Od roku 2017 vytvoríme v Centre BIVIO  13 nových pracovných miest a zároveň budeme pripravovať každoročne desať mladých ľudí na prácu a samostatný život. Po absolvovaní vzdelávacieho programu a najmä praxe priamo v prevádzkach (v trvaní max. 10 mesiacov), sa zamestnajú na otvorenom trhu práce. Viac informácií nájdete na www.bivio.sk.

Centrum BIVIO však popri vzdelávaní a príprave ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnanie poslúži aj mnohým ďalším. Prevádzky hotela, reštaurácie a práčovne budú v roku 2017 pripravené aj pre širokú verejnosť. Aj vy môžete už v roku 2017 patriť medzi  spokojných návštevníkov BIVIA!

Rok 2017 sa blíži a s ním aj náš termín dokončenia  Centra.  Ešte stále však zostáva kus práce, ktorý treba urobiť. Zakúpené objekty na Alstrovej ulici treba kompletne zrekonštruovať.  Znamená to zmenu dispozícií, nové krovy a výmenu strešnej krytiny, omietky a fasády, nové rozvody elektroinštalácie, plynoinštalácie a vodoinštalácie, nové okná a dvere, dlažby, obklady a exteriérové úpravy. Rekonštrukcia začala v máji 2016, mala by byť hotová začiatkom roku 2017. Zatiaľ sa nám podarilo získať 83 % potrebných finančných zdrojov. A potrebujeme ešte 17%.

Aby sme Centrum dokončili, potrebujeme vás!

Prosíme vás, podporte finančne vznik Centra. Pomôžte ľuďom s mentálnym postihnutím, aby mohli pracovať! Stačí málo. Pozrite si na stránke www.bivio.sk  našu kampaň, darujte aspoň malú čiastku a stanete sa súčasťou veľkej rodiny podporovateľov. Vopred vám v mene ľudí s mentálnym postihnutím ďakujeme.

Pomôcť môžete aj prostredníctvom verejnej finančnej zbierky BIVIO 2016. Verejnú zbierku zapísalo Ministerstvo vnútra SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2016-016609 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a výchovy. Svoj príspevok môžete zaslať do 30.4.2017.

Číslo účtu: Všeobecná úverová banka Bratislava, IBAN: SK2002000000002044883553, SUBASKBX. 

A aká zmena sa udeje?  Zlepší sa život mnohých ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku, obyvatelia a návštevníci Bratislavy získajú nové služby. A tiež sa zníži počet ľudí, odkázaných na sociálne služby.

Dotýka sa vás táto téma?  Ste jedným z tých, ktorí by mali záujem absolvovať vzdelávanie a prax v BIVIO? Kontaktujte nás emailom: zpmpvsr@zpmpvsr.sk, alebo telefonicky: PhDr. Iveta Mišová 0905 709 557, Mgr. Marián Horanič 0903 244 553. Radi sa s Vami stretneme.

ZPMP

Ponuka bezplatných služieb 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)  už 36 rokov vyvíja snahy a realizuje činnosti na začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do života spoločnosti. Desať rokov sme sídlili na Švabinského ulici, v areáli Spojenej školy. I keď momentálne sme na Štúrovej ulici, aktivity a podujatia robíme pre všetkých, bez ohľadu na to, kde bývajú, alebo či sú členom združenia.

Potrebujete poradiť?

Pre rodičov a ľudí s mentálnym postihnutím poskytujeme sociálne poradenstvo, základné, aj špecializované, máme akreditáciu MPSVR SR a sme registrovaní v Bratislavskom samosprávnom kraji. Ktokoľvek potrebuje, môže sa objednať na osobnú konzultáciu, môže nám napísať (zpmpvsr@zpmpvsr.sk) alebo zavolať (02/6381 4968, 0905 709 557).

Hľadáte možnosti na ďalšie vzdelávanie a voľnočasové aktivity?

V našej ponuke máme rôzne vzdelávacie kurzy pre dospelých. Ponuku máme zverejnenú na našej web stránke  www.zpmpvsr.sk.  Môžete sa prihlásiť  na kurz fotografovania, v rámci poradenskej činnosti na stretnutia sebaobhajcov, ale aj do klubu, kde sa stretávajú rovesníci.  Ak máte radi tanec a pohyb, máme pre Vás jedinečnú ponuku, v spolupráci s TK Danube pripravujeme tanečný seminár.  Pod vedením špičkových odborníkov sa naučíte základy spoločenských aj latinskoamerických tancov, zlepšíte si komunikačné zručnosti, o rozvoji vlastnej osobnosti ani nehovoriac.

Chcete získať viac informácií?

Ponúkame vám možnosť objednať si naše časopisy Informácie ZPMP v SR a časopis To sme my.

Zaujali vás naše aktivity? Pozrite si naše webové stránky: www.zpmpvsr.sk, www.bivio.sk, www.nechcemalemusim.sk. Ozvite sa nám písomne (zpmpvsr@zpmpvsr.sk) alebo telefonicky (02/6381 4968, 0905 709 557). Radi Vás medzi nami privítame.

Iveta Mišová, riaditeľka RC ZPMP v SR

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky