INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Firemné aktivity sukničkára

Firemné aktivity sukničkára

Nie som žiadna netýkavka, ale teraz naozaj neviem čo mám robiť. Pred necelým rokom som nastúpila do jednej firmy, ako account manager. Od začiatku si ma nadriadený začal všímať viac ako ostatných zamestnancov, čo navonok zdôvodňoval počiatočnou starostlivosťou o nového zamestnanca. Vie, že som bola dlhodobo nezamestnaná, že som slobodná, bez partnera, a tak zneužíva situáciu. Vyčkáva, kým sme sami a potom sa ma snaží obchytávať, má sexuálne narážky, pozýva ma na posedenia vo dvojici. Ak sa správam odmietavo, znevýhodňuje ma, pridáva pracovné úlohy, ktoré mi neprináležia. Naznačil, že mi nemusia predĺžiť zmluvu, pretože s mojou prácou nie je až taká spokojnosť. Prosím neuvádzajte moje meno. Ďakujem.

                                                                                                                                                            Žena (azet.sk)

Vaša situácia nie je závideniahodná, ale ani výnimočná. Podľa niektorých štatistík takmer každá druhá žena okúsila čo je to sexuálne obťažovanie na pracovisku. Približne iba každá stá ženská obeť takéhoto muža žaluje, väčšina prípadov harašmentu rôznych foriem a z rôznych dôvodov zostáva v latentnej podobe. Zrejme to vyplýva aj z faktu, že ak sa žena pokúsi riešiť obťažovanie na pracovisku, zväčša ťahá za kratší koniec, s ktorým je zvyčajne spojený aj jej neplánovaný odchod zo zamestnania.

V zmysle ustanovenia § 2a ods. 5 zákona č. 365/2004 – Antidiskriminačný zákon – v znení zmien a doplnkov za sexuálne obťažovanie sa považuje verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie. Pravdou však je, že rôzne sexuálne narážky, obchytávanie či pozvania na večeru sú zväčša ťažko preukázateľné. Výsledkom môže byť i tvrdenie proti tvrdeniu, ľahko by sa mohlo stať, že z obete sa stane lovec a sexuálny nápadník by vás vykreslil ako obyčajnú zvodkyňu, ktorej musel neustále odolávať.

Za dodržanie antidiskriminačného zákona na pracovisku v zmysle § 13 zákona Zákonníka práce zodpovedá zamestnávateľ, ktorý by v prvom rade mal mať záujem o prevenciu, prípadne eliminovanie akýchkoľvek pokusov o sexuálne obťažovanie. Napriek niektorým odporúčaniam, riešiť prípad cestou nadriadeného alebo zástupcov zamestnancov nepredpokladám, že takýto postup prináša očakávaný výsledok. Porušenie antidiskriminačného zákona nie je priestupkom ani trestným činom, dotknutá osoba má možnosť požiadať o ochranu v občianskom súdnom konaní a žiadať primerané zadosťučinenie.

Ak chcete svoj prípad riešiť súdnou cestou, požiadajte o pomoc Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie zabezpečuje vo veci poradenstvo i právnu pomoc. Skôr však ako sa tak rozhodnete, skúste sa zamyslieť nad stratégiou, ktorá vám môže pomôcť vlastnými silami vybŕdnuť z bludného kruhu náklonnosti vášho šéfa. Napriek delikátnosti situácie existujú spôsoby, ktoré by mohli vášho neželeného sexuálneho nápadníka odradiť. Taktne mu naznačte, že na pracovisku si o jeho pozornosti venovanej vašej osobe už začínajú šuškať a že sa črtajú určité nepríjemnosti. Tento postup môže šéfove sexuálne aktivity pribrzdiť alebo úplne odradiť, najmä ak má partnerské záväzky.

Úspech môže mať aj kompromitovanie spojenectvom – takýto muž býva zväčša chronický sukničkár a je možné, že nie ste jeho jediná obeť. Možno ich má viac alebo sa vždy zameria na novú zamestnankyňu, ktorú ešte „nepozná“ a chce ju dostať. Naznačte mu, že ste pripravená na vážny stav a v prípade intímneho vzťahu sa chcete zasnúbiť a následne za neho vydať. Prejavte záujem predstaviť ho vašej rodine a priateľom. Prečítajte si niečo o asertivite, primeranom presadzovaní samej seba, aby ste neunikali zo situácií, ktoré by ste mali riešiť ako hrdá, mladá žena. Keď si nedokážete pomôcť sama, skúste navštíviť psychologickú poradňu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky