INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Centrum Memory hľadá ľudí do projektu Neuropsy!

Centrum Memory hľadá ľudí do projektu Neuropsy!

Letné mesiace sú ideálnym obdobím urobiť niečo pre svoj mozog. Účasť v projekte Neuropsy zameranom na poznávacie funkcie ponúka Centrum Memory, ktoré sídli na Mlynarovičovej 21 v Bratislave. Projekt sa realizuje pod odborným vedením prof. PhDr. Antona Heretika, PhD. z Katedry psychológie FF UK. Jeho cieľom je zlepšiť metódy vyšetrenia psychológov na Slovensku.

Do projektu sa môžu zapojiť muži a ženy vo veku nad 50 rokov a vyššie, ktorí sa v súčasnej dobe neliečia na závažné neurologické alebo psychiatrické ochorenie. Záujemcovia o účasť zatelefonujú na kontaktné číslo 0944 533 966, kde si dohodnú termín testovania. Testovanie prebieha priamo v Centre Memory na Mlynarovičovej 21 v Petržalke. Stretnutie prebieha individuálne a podľa tempa, ktoré vyhovuje účastníkovi, trvá maximálne 2 hodiny. Počas testovania zaškolená psychologička zadáva rôzne úlohy zamerané na poznávacie funkcie mozgu.

Výsledky sú spracované anonymne. Vďaka nim sa dozvieme viac, ako ľudia rôzneho veku priemerne odpovedajú na jednotlivé úlohy. Nejde teda o diagnostické vyšetrenie. Testovanie slúži rozvoju vedy na Slovensku. Ako odmenu za účasť máme pripravené 2 pracovné zošity na trénovanie poznávacích funkcií, ktoré si účastník odnesie domov.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201