INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odpovedá právnik

Odpovedá právnik

Cyklisti kontra psičkári (a chodci)

Chcela by som sa opýtať, dokedy a prečo sú chodci ohrozovaní cyklistami čoraz častejšie jazdiacimi po chodníkoch. Som invalidná žena, ktorá chodí na prechádzky so psíkom a neraz som si už vypočula, že prečo sa so psom motám pred kolesami bicykla. Keď sa ohradím, tak sa mnohí správajú vulgárne. Bola som svedkom prípadu, kedy jazdiaci bicyklista zrazil chodca na priechode. Najmä starší ľudia nedokážu rýchlo reagovať keď po chodníku bez výstrahy, alebo so zazvonením v poslednej chvíli, prefrčí cyklista. Môžu cyklisti ohrozovať chodcov až tak, že sa boja o svoje zdravie už aj na chodníku? Žofia K.

Cyklistov na našich cestách pribúda a jazda medzi autami na permanentne preplnených komunikáciách sa neraz stáva pre slabšieho účastníka cestnej premávky rizikovou (v roku 2012 boli cyklisti v našom kraji účastníkmi 27 kolízií). Bratislava sa o cyklotrasy začala plánovite zaujímať až príchodom tretieho tisícročia, kedy jej iniciatíva smerovala najmä k cyklistom v Petržalke, nakoľko práve tu bola ich najväčšia koncentrácia, ale aj medzinárodná dunajská cyklocesta. Dnes majú cyklisti k dispozícií asi 120 kilometrov mestských cyklotrás, z ktorých väčšina má rekreačný charakter. Niekoľko piktokoridorov prevažne v centre mesta problém s bezpečnosťou ani vzájomné konflikty nemotorizovaných účastníkov cestnej premávky nevyrieši.

Žiaľ, máme aj takých cyklistov, ktorí si so sebou vozia presvedčenie, že čo je dobré pre chodcov, je dobré aj pre nich. Mali by však poznať a najmä dodržiavať ustanovenie § 52 ods. 2 zákona o cestnej premávke – zákon č. 8/2009 Z. z. v platnom znení: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak (napr. C12, C13) alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Pri pohľade na ustanovenie § 4 ods.1 písm. f) citovaného zákona vidíme, že vodiči motorových vozidiel majú povinnosť dať na priechode pre chodcov prednosť chodcovi, teda osobe presúvajúcej sa pešky. Do tejto kategórie jazdiaci cyklista rozhodne nepatrí. Vodorovné dopravné značenie v zelenej farbe (V7, V7a) označujúce priechod pre cyklistov je zvyčajne súbežné s priechodom pre chodcov. Ak tam absentuje, cyklista má povinnosť z bicykla zosadnúť. Za porušenie vyššie uvedených ustanovení zákona, môže cyklista v blokovom konaní dostať pokutu 60 eur. Nespoliehajme sa však na to, že dopravní policajti sa extra zamerajú na porušovanie zákona o cestnej premávke cyklistami na chodníkoch, keď si nevšímajú ani závažnejšie dopravné priestupky. Občasná spoločná akcia s mestskými policajtmi, zvyčajne zameraná na hrádzu, neplní požiadavky chodcov ohrozených na peších zónach či iných miestach určených len pre chodcov. Mestská polícia bezohľadných cyklistov nedokáže ustriehnuť, nehovoriac o tom, že je kompetentná riešiť len situáciu, ktorá vyplýva z dopravnej značky, napríklad zákazovej. Ak zistí porušenie cyklistom, kde takáto značka nie je, môže ho len upozorniť aby zosadol, prípadne priestupok oznámiť na doriešenie dopravnému inšpektorátu.

Problémy by zmiernila vzájomná ústretovosť z oboch strán. Ľudská ohľaduplnosť a pochopenie toho druhého sú niekedy viac ako sankcie.

 

Ako a kedy materské v zahraničí

Na jeseň sa sťahujeme do neďalekej Rajky, kde sme si kúpili rodinný dom, v ktorom budeme aj bývať. Trvalý pobyt máme v Petržalke a chceme si ho ponechať aj naďalej. Sme mladí bezdetní manželia, obaja pracujeme v Bratislave. Problém je v tom, že som v treťom mesiaci tehotenstva, rodiť sa pripravujeme v Bratislave, kde som aj v lekárskej starostlivosti. Zaujímalo by ma, ako je to s poberaním materskej, ale aj s príspevkom pri narodení dieťaťa či príplatkom k tomuto príspevku. Mám na tieto peniaze nárok, keď budem bývať v inom štáte? Čo sa môže stať, ak by sa nejakým spôsobom stalo, že porodím dieťatko v Maďarsku? Bude mať slovenské občianstvo? Ďakujem. Manželia K. (gmail.com)

Nárok na materské nie je podmienený trvalým pobytom v Slovenskej republike, ale príslušným poistením. V zmysle § 48 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení – zákon č. 461/2003 Z.z. v platnom znení, tehotná poistenkyňa alebo poistenkyňa, ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. V takom prípade poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, okrem výnimiek daných uvedeným zákonom (osamelá žena, porodenie viac detí). Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká nárok na to isté dieťa iba raz. V prípade dvojičiek, resp. viac súčasne narodených detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa. Tento rok (2013) je príspevok pri narodení jedného dieťaťa 151,37 eur. Výška príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa predstavuje v roku 2013 sumu 678,49 eur. Nárok na príplatok k príspevku má len osoba, ktorej vznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. Keď sa osobe nemocensky poistenej v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky dieťa narodí v členskom štáte Európskej únie, nárok na materské je potrebné si uplatniť priamo v pobočke Sociálnej poisťovne predložením požadovaných dokladov. Nárok na príslušné platby spojené s narodením dieťaťa vzniká len vtedy, ak príspevok alebo dávku toho istého druhu nevyplatil kompetentný orgán iného štátu, vo vašom prípade v Maďarsku. Podrobné informácie vám podľa potreby poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho trvalého bydliska.

Pokiaľ ide o predčasné starosti s občianstvom novorodenca nemusíte mať žiadne obavy. Ak by ste okolnosťami boli prinútená rodiť v Maďarsku, vaše narodené dieťa by bolo Slovákom. Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, štátne občianstvo SR narodením nadobúda dieťa, ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky. V tomto prípade prevažuje pravidlo krvi – občianstvo, ako v mnohých iných štátoch, dedia ratolesti po svojich rodičoch. Z povedaného vyplýva, že štátne občianstvo novému Slovákovi vybavovať nie je potrebné. Z dôvodu zápisu do osobitnej matriky občanov SR narodených v cudzine a vydania rodného listu v slovenčine by ste však mali navštíviť pracovisko osobitnej matriky sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.

Poradenstvo  poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby nie sú možné.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky