INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Nočné pocikávanie detí treba liečiť

Nočné pocikávanie detí treba liečiť

Nočné pocikávanie nemusí byť len neškodnou etapou vo vývine dieťaťa. Ak pretrváva po piatom roku života, netreba dlhšie čakať a navštíviť lekára. Dlhodobé nočné pocikávanie dieťaťa môže mať negatívny vplyv na jeho sebavedomie, výsledky v škole, komunikáciu s rovesníkmi či zaradenie sa do spoločnosti. Jednoduchá liečba pritom výrazne  zmení jeho život k lepšiemu.

Rodičia sa za pocikávanie detí hanbia, ale sami sa často tiež pocikávali, pretože nočné pomočovanie je dedičné. Preto čakajú, až  ich potomok tiež „z toho“ vyrastie. Do ambulancie prídu často až keď má dieťa 8 až 10 rokov., pretože syn alebo dcéra musia ísť na lyžiarsky či do školy v prírode. Práve na túto tému upozorňuje Svetový deň nočného pomočovania, ktorý pracovná skupina  Svetového dňa pomočovania stanovila tento rok na 30. mája. Pracovná skupina pozostáva z viacerých lekárskych spoločností:  Medzinárodná spoločnosť pre detskú kontinenciu (ICCS), Európska spoločnosť pre pediatrickú urológiu (ESPU), Asociácia pediatrických urológov Ázie a Pacifiku (APAPU), Medzinárodná asociácia pediatrických nefrológov (IPNA), Európska spoločnosť pre detskú nefrológiu (ESPN), Iberijsko-americká spoločnosť pre pediatrickú urológiu (SIUP), Severoamerické pediatrické urologické spoločnosti.

Symbolom boja proti nočnému pocikávaniu detí a za zvyšovanie povedomia o tejto problematike je žltá stužka, ktorá symbolizuje slniečka v enuretických denníkoch detičiek, keď mali suchú noc. V obchodnom centre Bory Mall bude v tento deň umiestnená postieľka plná žltých stužiek symbolizujúcich mláčku. Postupné odstránenie „mláčky“ okoloidúcimi odobratím a pripnutím žltej stužky symbolizuje zvyšovanie povedomia o možnostiach liečby nočného pocikávania. Odstránenie tohto problému pomáha deťom viesť šťastný a zdravý život bez hanby a strachu.

Nočné pocikávanie, tiež známe ako nočná enuréza, je nekontrolovateľný únik moču počas spánku. „Nejde o prirodzený jav, predovšetkým, ak trvá aj po 5. roku života. Vôbec nie je hanbou navštíviť pediatra či špecialistu, ktorý nastaví liečbu a problém s 80 až 90-percentnou úspešnosťou vyrieši,“ povedala detská nefrologička z DFNsP v Bratislave Andrea Černianska. „Nočné pocikávanie môže mať viacero príčin. Musíme ich definovať a podľa nich zvoliť individuálny prístup k riešeniu,“ vysvetlila.

Počet detí s nočnou enurézou nie je zanedbateľný. Odhaduje sa, že na Slovensku trpí nočným pocikávaním zhruba 40-tisíc 5-ročných a starších detí. Bez lekárskej pomoci z pocikávania „vyrastú“ maximálne dve z desiatich. „Deti sa automaticky vylučujú zo spoločnosti, boja sa prespávať u kamarátov, chodiť na prázdniny k rodine, či na  školské výlety. Úspešná diagnóza a liečba zmierňuje dennú záťaž dieťaťa, zlepšuje jeho denný výkon a školský prospech,“ uviedla Andrea Černianska. Najnovšie štúdie jasne dokazujú výrazné zlepšenie psychického stavu, priestorovej pamäti a školských výsledkov vyliečených detí.

Pre slovenských rodičov vznikla webová stránka www.suchapostielka.sk, kde nájdu všetky informácie, poradňu či kontakty na lekárov.

 

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201