INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zlatá brána na Medveďovej otvorená

Zlatá brána na Medveďovej otvorená

Brána do života je jedno z prvých zariadení svojho druhu na Slovensku. Vznikla pred 13 rokmi a jej krízové centrum pre obete domáceho násilia poskytuje okrem azylového bývania pre ženy aj sociálno-právne poradenstvo a psychologickú podporu. Základná idea bola, že žena môže opustiť byt, v ktorom zažíva násilie, uchýliť sa do bezpečia a tým prelomiť kruh násilia. V krízovom centre však hľadia do budúcnosti a rozhodli sa zamerať na viac pozornosti deťom, ktoré k nim s mamami prichádzajú.

herna v Bráne do života

Riaditeľka krízového centra Mgr. Daniela Gáliková: „Od otvorenia Brány do života sa u nás vystriedalo viac ako 3-tisíc žien. Sú to ženy, ktoré zažili domáce násilie, alebo sa ocitli v náhlej sociálnej núdzi, ktorú nevedeli vyriešiť inak ako príchodom do krízového centra. Na miesto, kde môžu v bezpečí a pokoji premyslieť, ako budú situáciu riešiť. Skúsenosti nás však doviedli k tomu, že nestačí pracovať len so ženami, ktoré k nám prídu, ale je potrebné sa rovnako intenzívne venovať aj ich deťom. Vyrastá nám generácia detí, ktoré postupne prechádzajú všetkými krízovými centrami. Presúvajú sa z jedného do druhého a strácajú sociálne zručnosti, ktoré by v rodinách prirodzene získali. Niektoré ženy sa k nám vracajú. Hoci u nás bývali pol roka či rok, po čase sa k nám opäť vrátili. Najmä v prípadoch, že ich rodinná situácia už bola taká vážna, že si vlastnými silami nedokázali dlhodobo udržať samostatný život. Cítili sme, že už nestačí poskytnúť im útočisko, ale musíme sa zamerať aj na deti. Aby sa raz vedeli postaviť pevne na vlastné nohy. A premýšľali sme nad tým, čo im vieme poskytnúť, čo ich posúva dopredu a pomáha im uspieť v živote. Jednoznačne sme sa zhodli na tom, že je to vzdelanie, vedieť zmysluplne využiť svoj voľný čas a mať zdravé sebavedomie, teda vedieť sa pozitívne prezentovať. Preto sme sa zamerali na vytvorenie a zabezpečenie týchto aktivít – doučovanie, správne sociálne a komunikačné návyky a voľnočasové aktivity (krúžky, tábory).“

Brána do života

Z tohto dôvodu v Bráne vytvorili detskú terapeutickú skupinu s názvom Zlatá brána otvorená. Prostredníctvom nej sa snažia pracovať na tom, aby deti, ktoré sú v krízovom centre spolu s mamami získavali správne komunikačné zručnosti, ako sa napríklad vedieť predstaviť, ospravedlniť či poďakovať, ako pracovať s hnevom. Využívajú pri tom hry, rôzne pohybové a výtvarnými aktivity. Projekt terapeutickej skupiny realizujú vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska.

D. Gáliková: „Odkedy sme začali (jún 2013), cítime, že sa nám naša snaha osvedčila a že detská terapeutická skupina má veľký potenciál, v tomto programe budeme pokračovať aj naďalej. Pre deti sme vytvorili aj priestor na ich doučovanie pomocou dobrovoľníkov – študentov sociálnej práce, ktorí pripravujú deti na vyučovanie. Na začiatku sme mali viac doučovateľov ako detí, ale dnes už deti doučovateľov čakajú s úlohami a majú za sebou kus práce. Študenti k nám chodia doučovať trikrát do týždňa. V rámci projektu Zlatá brána otvorená boli hradené aj letné tábory a záujmové krúžky pre deti z detského domova a ubytovanie na internáte pre našu študentku práva na Karlovej univerzite V Prahe.

ruka bezpečia

Zaviedli sme aj pravidelné stretnutia s klientkami, ktoré sú zamerané na rozvoj sociálnych a pracovných zručností. Projekt Brána do práce otvorená je podporená nadáciou Pontis. Školeniami komunikačných zručností a počítačových, prácou na ich sebavedomí a na zvládaní rôznych situácií, ktoré pracovný proces so sebou prináša, chceme pomôcť klientkam zvýšiť ich šance na úspech pri hľadaní a udržaní si práce.

ihrisko Brány do života

Občianske združenie Brána do života je poskytovateľom sociálnych služieb v Krízovom centre pre obete domáceho násilia, neštátnom Detskom domove a Krízovom stredisku pre mladých dospelých, ktorí sa ocitli v núdzi. Sídli na Ulici M. Medveďovej 4, v budove bývalej MŠ, ktorú mu MČ Petržalka prenajíma za symbolickú korunu. Kontakt na Krízové centrum: 02/ 6241 0469

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky