INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autosedačky a deti

Autosedačky a deti

Pred časom sme si kúpili prvé auto. Zhodou okolností som si v ktorýchsi novinách prečítala, že ak sa na sedadle vybavenom bezpečnostným pásom prepravuje dieťa nižšie ako 150 cm, musí takéto sedadlo mať detskú sedačku. Existuje viac druhov, alebo sa jedna sedačka použije pre malé aj väčšie deti? Kto sa v tejto súvislosti považuje za dieťa a ako je to s dospelým, ak má menej ako požadovanú výšku? Ďakujem. Eleonóra (chello.sk)

Odpovedá právnik – JUDr. Jaroslav Gründler:  Pod pojmom dieťa rozumieme fyzickú osobu, ktorá nedosiahla zákonom ustanovenú hranicu plnoletosti. Podľa Dohovoru o právach dieťaťa sa dieťaťom rozumie každá ľudská bytosť mladšia ako osemnásť rokov, ak právnym poriadkom, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr. Podľa nášho občianskeho zákonníka sa plnoletosť nadobúda dovŕšením osemnásteho roku, možnosť predčasného nadobudnutia plnoletosti je daná len uzavretím manželstva.

Od 1. júna 2007 sú aj na Slovensku, tak ako vo všetkých krajinách Európskej únie, detské sedačky povinné. Každé dieťa do výšky 150 cm a do hmotnosti 36 kg je pri prevoze potrebné zabezpečiť pre prípad kolízie. Detskú sedačku, resp. detský zádržný systém, musia mať všetky vozidlá, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi a prepravujú sa v ňom deti. Vhodná autosedačka by mala dieťa fixovať, podstatné je, aby malo chránenú hlavu a hrudník, pretože práve tie sú pri autohaváriách najviac ohrozené. Zákon (nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z.z.) člení detské sedačky na päť skupín, z ktorých každá zohľadňuje určité požiadavky: skupina 0 – pre deti do 10 kg, skupina 0+ – pre deti do 13 kg , skupina I – pre deti od 9 do 18 kilogramov, skupina II – pre deti od 15 do 25 kg, skupina III- pre deti od 22 do 36 kg. Pre použitie detského zadržiavacieho zariadenia nie je až tak rozhodujúci vek dieťaťa ako jeho výška a hmotnosť. U detí, ktoré vzrastom nezapadajú do zaškatuľkovanej schémy, je možné kombinovať podsedák s bezpečnostným pásom. Prepravovať bez detskej sedačky je možné len v obci a len deti staršie ako tri roky na zadných sedadlách, pripútané bezpečnostnými pásmi. Platí to vtedy, ak vozidlá tieto detské zádržné systémy nemajú, je ich vo vozidle málo alebo ak sa už dve deti prepravujú v sedačkách a z priestorových dôvodov nie je možné ďalšiu umiestniť. Deti do 12 rokov a do výšky 150 cm sa môžu na predných sedadlách automobilov prepravovať len vtedy, ak je vozidlo vybavené vpredu bezpečnostnými pásmi a dieťa sedí v zádržnom systéme pre neho určenom. Vo všeobecnosti odborníci predné sedadlo pre deti neodporúčajú a to ani v prípade použitia detskej sedačky. V zmysle § 5 ods.3 písm. f zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom musí byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou vodiča, ktorý je povinný používať schválený a preňho určený bezpečnostný systém.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky